Paragrafen

Programma

Beoordelen wordt in het begrippenkader op de website examineringmbo.nl als volgt omschreven: 
‘Beoordelen is het waarderen van een geleverde prestatie van een examenkandidaat aan de hand van een beoordelingsprotocol.’
In deze scholing wordt nader ingegaan op het specifieke beoordelen in (praktijk)situaties door de (praktijk)beoordelaar. Daarbij wordt gekeken naar veelgebruikte termen, de verdeling van verantwoordelijkheden rondom examinering in de praktijk, het profiel van de beoordelaar en mogelijke knelpunten en oplossingen. 
Na twee dagdelen wordt het geleerde getoetst door middel van een (praktijk)filmopname. 

Doelstelling

Onderstaande doelen zijn gericht op dagdeel 1 en 2 van de beoordelaarstraining van Aventus op basis van het materiaal van Prove2move.

De deelnemer is na het doorlopen van dagdeel 1 en 2 in staat om:

  • de gebruikte termen rondom examineren en beoordelen toe te lichten;
  • te verwoorden hoe de verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteit van examinering verdeeld zijn;
  • kenmerken van ‘de beoordelaar in de praktijk’ weer te geven;
  • te verwoorden welke knelpunten beoordelaars in de praktijk (kunnen) ervaren;
  • objectief te kunnen beoordelen aan de hand van vaststaande beoordelingscriteria;
  • een gegeven waardering te kunnen motiveren.

Duur

2 Dagdelen van 3 uur + proeve d.m.v. (praktijk) filmopname. 

Locatie

In company of bij een van de locaties van Aventus. (in overleg)

Attest

Met het behalen van voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Startdatum

In overleg.

Aanmelding

Voor informatie, aanmelding of eventuele vragen, mail naar Esther Gaastra, e.gaastra@aventus.nl.

Contactgegevens

Scholingsbureau Zorg & Welzijn
Laan v.d. Mensenrechten 500
7331 VZ APELDOORN
Tel. 088 - 2836887

Wijzigingen onder voorbehoud.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.