Het maken van een keuze voor een vervolgopleiding is een belangrijk proces voor een leerling. Decanen en mentoren vervullen hierin een essentiële rol, door bij leerlingen (en hun ouders/verzorgers) aan te geven wat de mogelijkheden zijn en de leerlingen goed voor te lichten. Aventus faciliteert en ondersteunt hierbij, onder meer met het organiseren van open dagen en infomarkten, meeloopdagen, voorlichtingen en het informeren met bijvoorbeeld het Aventus Magazine.

Teasers

Voorlichtingsactiviteiten

De voorlichting- en wervingsactiviteiten van Aventus.

Doorstroommogelijkheden

Ontdek hier de oplossingen van Aventus voor uw leerlingen.

Begeleiding studenten

We begeleiden uw leerlingen intensief, van intakegesprek tot diploma.