Disclaimer en Privacy statement

Aventus vindt het belangrijk om zorgvuldig met gegevens van de bezoekers van www.aventus.nl om te gaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Aventus zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Privacy
Persoonlijke gegevens die in de website(s) van Aventus worden opgegeven, worden niet doorverkocht. We gebruiken de opgegeven persoonsgegevens alleen voor marketing doeleinden ten behoeve van onszelf. Op basis van de opgegeven (contact)gegevens kan Aventus bijvoorbeeld contact opnemen met de bezoeker of relevante informatie toesturen. Door deze gegevens op te geven stemt de bezoeker met dit gebruik hiervan in.

Gebruik van Cookies
Aventus.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookies worden gebruikt voor:

  • Webstatistieken: Aventus maakt gebruik van Google Analytics om de website(s) te analyseren. Op basis daarvan kunnen wij de sites verbeteren en aanpassen aan de behoefte van bezoekers.

  • Remarketing: naast webstatistieken maakt Aventus ook gebruik van cookies voor remarketing doeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld onze doelgroep gerichter te kunnen bereiken met online communicatie.

Je kunt eventueel het gebruik van cookies zelf uitschakelen op je eigen computer. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van de browser is te vinden onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Let op: Het is mogelijk dat je na het uitschakelen van de cookies niet alle mogelijkheden van onze website(s) kunt benutten.

Beveiliging gegevens
Aventus treft beveiligingsmaatregelen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Aansprakelijkheid
Hoewel wij maximale zorg besteden aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Aventus aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Onze website bevat links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze website verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyreglement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van de Aventus website.

Aventus is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de site te verwijderen.

Wijzigingen
Aventus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over hoe we omgaan met jouw gegevens, dan kan je een e-mail sturen naar communicatie@aventus.nl.