Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer en privacy statement

Privacy- en cookieverklaring
Aventus verwerkt van de bezoekers van deze website persoonsgegevens. Aventus vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Aventus is ervoor verantwoordelijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de privacywetgeving omgaan. In deze privacyverklaring gaan wij in op de gegevens die wij van jou verwerken via deze website.

Voor onze studenten en medewerkers hebben wij een aanvullende privacyverklaring opgesteld en op het intranet van Aventus geplaatst.

 

Contactgegevens van Aventus
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus, geregistreerd onder BRIN-nummer 27DV bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, is gevestigd aan de Laan van Mensenrechten 500 te 7331 VZ te Apeldoorn.

Het College van Bestuur van Aventus is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming die wordt genoemd in deze privacyverklaring. Dit houdt in dat het College van Bestuur van Aventus het doel en middelen bepaalt van de gegevensverwerkingen.Functionaris voor de gegevensbescherming
Mocht je vragen hebben over deze privacy- en cookieverklaring, dan horen wij het graag. Dhr. Mr. N. (Niels) Dutij is de functionaris voor gegevensbescherming van Aventus. Vragen over je privacy kun je aan hem stellen via privacy@aventus.nl.Waarom en welke gegevens wij van jou verwerken
Wij verwerken diverse soorten gegevens van jou, waarvan wij de gegevens altijd rechtstreeks van jou hebben gekregen. Je kan hierbij denken aan jouw contactgegevens, jouw gestelde vragen via een webformulier, aanmeldingen bij evenementen (open dagen, meeloopdagen) etc.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens van bezoekers van deze website:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geboortedatum, geslacht;
 • studiegerelateerde gegevens;
 • eventueel persoonlijke vragen/verzoeken via het contact-/web-formulier
 • websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • duur en tijdstip van het bezoek van de website;
 • gebruik van social media.

Aventus verwerkt je persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen:

 • afhandeling van aangevraagde (studie)informatie;
 • de aanmelding voor open dagen of andere evenementen;
 • voorlichtingsdoeleinden;
 • het sturen van nieuwsbrieven;
 • het verbeteren van de website.

   

Geautomatiseerde besluitvorming

Aventus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aventus) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aventus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als wij je gegevens niet meer hoeven te bewaren, zullen wij deze verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Aventus verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Aventus blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aventus.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookies worden gebruikt voor:

 • Webstatistieken: Aventus maakt gebruik van Google Analytics om de website(s) te analyseren. Op basis daarvan kunnen wij de sites verbeteren en aanpassen aan de behoefte van bezoekers.
 • Remarketing: naast webstatistieken maakt Aventus ook gebruik van cookies voor remarketing doeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld onze doelgroep gerichter te kunnen bereiken met online communicatie.

Je kunt eventueel het gebruik van cookies zelf uitschakelen op je eigen computer. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van de browser is te vinden onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Let op: Het is mogelijk dat je na het uitschakelen van de cookies niet alle mogelijkheden van onze website(s) kunt benutten.

Wil je meer weten over over die cookies die Aventus gebruikt? In onze cookieverklaring kan je per categorie zien om welke cookies het gaat, hoe lang ze bewaard blijven en wat ze precies doen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aventus neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk of via privacy@aventus.nl.

 

Jouw rechten als bezoeker van deze site

Wij stellen jou graag in staat om gebruik te maken van jouw wettelijke rechten die je hebt onder het privacyrecht. Dit betekent dat je altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken.

Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van Aventus. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heb je het recht om te vragen om de gegevens die wij over jou verwerken aan jou over te dragen aan jou of aan een andere organisatie.
 

Als je een van deze rechten wil uitvoeren, dan kan je een schriftelijk verzoek mailen naar privacy@aventus.nl ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming dhr. mr. N. (Niels) Dutij.

Indien jouw probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kun je je melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).Wijzigingen
Aventus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor een update. De laatste wijziging van dit privacyverklaring was op 21 augustus 2018.