Aanschaf leermiddelen

Voor komend schooljaar kunt u readers en andere (digitale) schoolspullen bestellen via Studers. Studers is speciaal gericht op het mbo en werkt nauw samen met Aventus.

Hoe kunt u boeken/schoolspullen bestellen?
Het bestellen van (digitaal) schoolmateriaal is mogelijk via www.studers.nl/aventus 

Digitaal schoolmateriaal terugvinden op Bundle
Bestelt u digitaal schoolmateriaal? Dan krijgt u toegang tot Bundle. In de online omgeving van Bundle heeft u toegang tot alle bestelde digitale schoolmiddelen.
Let op: bestelt u in de zomervakantie? De meeste bestelde digitale schoolmiddelen kunt u pas kort voor het nieuwe schooljaar openen in Bundle.

Hulp nodig?
Meer info vindt u op: www.studers.nl/klantenservice
Of bel naar Studers: 088 20 30 330

 

Regeling voorziening leermiddelen

Is uw kind tussen de 16 en 18 jaar?
Volgt hij/zij een BOL-beroepsopleiding bij Aventus in schooljaar 2018-2019?
Zijn de kosten voor leermiddelen voor u als ouder(s)/verzorger(s) misschien een probleem?
Kijk in dat geval of u gebruik kunt maken van de Regeling voorziening leermiddelen!

Wat is de Regeling voorziening leermiddelen?
De minister heeft geld beschikbaar gesteld voor jongeren van 16 en 17 jaar uit minimagezinnen die een MBO opleiding volgen. Aventus heeft dit uitgewerkt in een ‘Regeling voorziening leermiddelen Aventus’. Jongeren kunnen van Aventus leermiddelen (boeken, gereedschappen ed.) in bruikleen krijgen.
Dat kost niks, maar de leermiddelen moeten aan het eind van de opleiding uiteraard wel weer worden ingeleverd. Lesgeld en excursiekosten kunnen vanuit deze regeling niet vergoed worden.

Hoe weet ik of ik mijn zoon/dochter in aanmerking komt?
•    Is uw zoon/dochter jonger dan 18 jaar bij de start van de opleiding? Of bij de start van het nieuwe schooljaar?
•    Volgt hij/zij een beroepsopleiding of gaat hij/zij een beroepsopleiding volgen bij Aventus?
•    Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) een inkomen dat minder dan 130% van de bijstandsnorm bedraagt?
Als het antwoord op al deze vragen ‘ja’ is, dan komt uw kind in aanmerking voor de regeling.

Hoe kan ik een aanvraag doen?
U kunt samen met uw kind een aanvraag doen door dit aanvraagformulier in te vullen. Een deel van dat formulier moet worden ingevuld door iemand die verklaart dat uw inkomen voldoet aan de criteria van de regeling.
Dat kan bijvoorbeeld zijn:
- een medewerker van Stichting Leergeld
- de inkomensconsulent van de gemeente (in geval van een bijstandsuitkering)
- een schoolmaatschappelijk werker van Aventus

Let op: zonder deze inkomencheck wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag heb gedaan?
Als u een aanvraag hebt gedaan krijgt u meestal binnen 3 tot 4 weken bericht over het vervolgtraject.