Overslaan en naar de inhoud gaan

Talent vinden bij Aventus

Bij Aventus studeren meer dan elfduizend studenten met verschillende nationaliteiten in uiteenlopende disciplines. Binnen één of meerdere jaren ronden zij hun praktijkopleiding af en betreden zij de arbeidsmarkt. In uw zoektocht naar nieuwe talenten voor uw organisatie is het daarom belangrijk om tijdig in contact te komen met de studenten van Aventus.

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de studenten van Aventus. Zo kunt u als werkgever een leerwerkplek, stage- of afstudeerplek aanbieden of een gastdocent leveren voor een specifieke module of onderwerp. Aventus biedt meer dan 200 opleidingen op het gebied van Zorg & Welzijn, Techniek & Mobiel, Economie & Handel, Creative Industries en Entree & Educatie van niveau 1 t/m 4.

Op deze pagina vindt u de informatie die u nodig heeft om de juiste keuze te maken als u nadenkt over het aannemen van een leerwerk student of liever een stagiair in uw organisatie wilt hebben.

Kunt u de juiste informatie niet op onze website vinden, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen

WAT PAST BIJ U: EEN STUDENT IN LOONDIENST OF EEN STAGIAIR?

Er bestaan in het Middelbaar Beroepsonderwijs twee soorten leerwegen ​namelijk, de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Beroepsopleidende leerweg (BOL) is een dagopleiding, waarbij de student de hele week naar school gaat. Tijdens de opleiding doet de student praktijkervaring op wanneer hij/zij op stage gaat bij een erkend leerbedrijf. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Per opleiding is het verschillend hoe vaak en hoelang een student op stage gaat. Wel bestaat er een regeling dat tenminste 20% van de BOL-opleiding uit stage moet bestaan.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bestaat uit een combinatie van werken en leren. Tijdens deze opleiding werkt de student 60 tot 80% naast zijn/haar studie. Bij de meeste BBL opleidingen houdt dit in dat de student meestal één dag in de week naar school gaat. De rest van de week werkt hij/zij bij het (leer)bedrijf. De beroepsbegeleidende leerweg biedt een student veel praktijkervaring en een salaris.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BOL EN BBL?

Er bestaan in het Middelbaar Beroepsonderwijs twee soorten leerwegen namelijk, de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de belangrijkste verschillen tussen de BOL- en BBL-leerweg.

De belangrijkste verschillen tussen de BOL- en BBL-leerweg

WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE OPLEIDINGSNIVEAUS

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft opleidingen op vier niveaus. De duur van de opleidingen varieert van één tot vier jaar.

 • Entreeopleiding: voor jongeren zonder diploma, doorstroom naar niveau 2 of arbeidsmarkt (één jaar)
 • Niveau 2: basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk (één tot twee jaar). 
 • Niveau 3: vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar, zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid (twee tot drie jaar)
 • Niveau 4: middenkaderopleiding (drie tot vier jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van één jaar), volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie. Een niveau 4-diploma geeft toegang tot het hbo.
WAT KUNNEN STUDENTEN VOOR MIJ BETEKENEN?

De studenten van Aventus zijn leergierig, flexibel en in staat om een bijdrage aan uw organisatie te leveren. Onze studenten worden opgeleid met theoretische inzichten die bijdragen aan een praktijk gerichte instelling. Dit maakt de studenten van Aventus breed inzetbaar. Veel van onze studenten willen zich ontwikkelen en hun verworven kennis inzetten. Een student kan daarom een goede toevoeging zijn voor uw bedrijf, bijvoorbeeld via een stage, leerwerkplek of tijdens een kortdurend project.

Als Aventus willen wij graag met u meedenken hoe u studenten optimaal kunt inzetten binnen uw organisatie. Neem contact op met de klantenservice voor advies of extra informatie.

HOE BRENG IK MIJN BEDRIJF ONDER DE AANDACHT BIJ AVENTUS STUDENTEN?

Als organisatie heeft u meerdere mogelijkheden om uw bedrijf onder de aandacht te brengen bij de studenten van Aventus. Enkele van deze opties zijn:

 • Het aanbieden van een stage- of afstudeerplek voor studenten;
 • Het aanbieden van een leerwerkplek voor studenten (BBL-traject);
 • Het inzetten van studenten tijdens een kortdurend project bij uw organisatie;
 • Het organiseren van evenementen voor studenten. U kunt inhouse dagen organiseren, fungeren als gastspreker/gastdocent of uw deuren open zetten voor studenten voor bijbanen. U kunt hiervoor de samenwerking zoeken met de verschillende sectoren binnen Aventus;
 • Het deelnemen aan of sponsoren van evenementen georganiseerd voor en door studenten. Voorbeelden hiervan zijn symposia, bedrijvendiners en open dagen;

Voor al deze zaken kunt u samenwerken met Aventus. Wij denken graag met u mee over wat het best bij uw doel past en welke afdeling binnen Aventus u daarvoor moet hebben.

HOE KAN IK EEN ROL SPELEN IN HET ONDERWIJS?

Bijdragen aan het onderwijs van Aventus kan een goede manier zijn om uw bedrijf bekend te maken aan studenten en tegelijkertijd de expertise binnen uw vakgebied te laten zien. Daarnaast levert u een belangrijke bijdrage aan het up-to-date houden van ons onderwijs door uw actuele ervaring en expertise uit de praktijk met onze studenten te delen. U kunt bijvoorbeeld een gastcollege verzorgen, een praktijkopdracht aanleveren voor een projectvak of een Cleantech Challenge aanbieden.

Het verschilt per opleiding wat de mogelijkheden zijn. U kunt dit bespreken met het management van de betreffende opleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Aventus.

HOE PROMOOT IK EEN EVENEMENT DAT MIJN BEDRIJF ORGANISEERT, BIJVOORBEELD EEN INHOUSEDAG?

U heeft als organisatie een evenement georganiseerd en wilt daarbij studenten van Aventus uitnodigen dat kan op verschillende manieren.

 • Aventus kan studenten informeren via intranet.
 • U kunt uw uitnodiging op de fysieke informatieborden bij de sectoren laten plaatsen.

Het verschilt per opleiding wat de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met klantenservice van Aventus.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Het wettelijk cursusgeld voor een BBL-opleiding bedraagt € 295 voor een niveau 1 en niveau 2-opleiding voor het cursusjaar 2024 - 2025. Voor een niveau 3 en niveau 4-opleiding bedraagt het cursusgeld € 715,-. Het cursusgeld wordt geïnd door de school en over het algemeen betaalt door u, als werkgever. Klik hier voor de beschikbare subsidies.

Een BOL-student betaalt het wettelijke cursusgeld aan Aventus. Dit is € 1.419,- per jaar (2024 - 2025). U als werkgever bepaalt zelf of de student een stagevergoeding krijgt. Er zijn grote verschillen te vinden in vergoedingen. De belangrijkste factoren zijn het opleidingsniveau, het studiejaar en eventuele relevante werkervaring.

Per opleiding of cursus kunnen de kosten voor boeken, leermiddelen, licenties ed. verschillen.