Overslaan en naar de inhoud gaan

Leerwerk student (BBL)

U bent op zoek naar een nieuwe medewerker die tot 4 dagen in de week bij u werkt en 1 dag in de week naar school gaat om verder te leren. Dan bent u op zoek naar een BBL-student. Een BBL-student volgt een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg, een combinatie van werken en leren. Tijdens deze studie werkt de student minimaal 16 uur per week in uw organisatie (een BBL-student niveau 1/Entree minimaal 20 uur) en volgt ongeveer 6 tot 8 uur per week onderwijs voor de theoretische verdieping. BBL-trajecten hebben als belangrijkste kenmerk dat de student vooral leert in de praktijk terwijl deze bij u in loondienst is.

Het in dienst nemen van een BBL-student is voor veel ondernemers een mooie manier om jonge, gemotiveerde medewerkers aan hun bedrijf te binden. Een BBL-student, ook wel BBL’er genoemd, volgt de beroepsbegeleidende leerweg en krijgt bij u een arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden:

Voordat een BBL-student van Aventus bij u aan het werk kan gaan, is er een aantal voorwaarden waar Aventus, de student en u als werkgever aan moet voldoen. Onderstaand ziet u de voorwaarden die voor u als werkgever van toepassing zijn.

Uw organisatie moet een erkend leerbedrijf zijn

Studenten van Aventus mogen alleen BBL-trajecten bij uw bedrijf of instelling volgen als deze is geaccrediteerd/erkend door stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Bedrijven en instellingen vragen deze accreditatie (GRATIS) zelf aan bij SBB. Erkende leerbedrijven en instellingen worden opgenomen in het landelijk register van erkende leerbedrijven. Is uw organisatie nog niet erkend? Vraag dan hier uw (gratis) erkenning aan. 

Heeft u hulp nodig bij de erkenning van uw organisatie? Neem dan contact op met het onze klantenservice. Stel uw vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63. Of check onze contactpagina.

De student komt bij u in loondienst

Een BBL-student is bij de werkgever in loondienst. De werkgever is hierbij verplicht om de student het minimum loon te betalen. Als u wilt zien wat het wettelijk minimum loon is per leeftijd, kijk dan hier: https://www.minimumloon.nl/

Uw organisatie moet een praktijkbegeleider hebben

De praktijkbegeleider is het eerste aanspreekpunt binnen uw organisatie voor de student en begeleidt deze tijdens het werken. Heeft u als werkgever geen praktijkbegeleider in dienst, dan verzorgt Aventus gratis de certificering van uw medewerker die praktijkbegeleider wordt.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice. Check onze contactpagina voor openingstijden en bereikbaarheid.

Minimale aantal uren van leerwerk student in de praktijk

Het aantal uren onderwijs voor de BBL is minimaal 850 uur per studiejaar, oftewel 16 uur in de week. Voor BBL-niveau 1 (Entreeschool) geldt een minimum van 20 uur per week.

Het aantal uren onderwijs voor de BBL is minimaal 850 uur per studiejaar, oftewel 16 uur in de week. Voor BBL-niveau 1 (Entreeschool) geldt een minimum van 20 uur per week.

Voor BBL niveau 2,3 en 4 geldt: van de 850 uur moeten minimaal 200 uren ingevuld worden door begeleide onderwijstijd (les op school) en tenminste 610 uren voor les in de praktijk (beroepspraktijkvorming). De resterende 40 uren kunnen door zowel begeleide onderwijstijd als beroepspraktijkvorming worden ingevuld.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de beroepspraktijkovereenkomst (bpvo)

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Vanaf deze datum bent u als werkgever van een BBL-student verplicht om de beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpvo) in de eigen administratie op te nemen. Een aantal van onze BBL-studenten heeft een andere organisatie als formele werkgever - bijvoorbeeld een uitzendorganisatie - dan het leerbedrijf dat de bpv verzorgt. Studenten geven bij ondertekening van de bpvo geen toestemming voor het delen van de bpvo met de formele werkgever als deze anders is dan het leerbedrijf. Wanneer u als formele werkgever toch graag de bpvo van de student wilt hebben, dan dient u deze zelf bij de eigen werknemer (onze BBL-student) op te vragen (conform AVG).

Vergoeding voor een BBL-student:

Wanneer u een student een BBL-leerwerkplek biedt in uw organisatie, dan wordt deze student door u in dienst genomen. U bent dan verplicht om minimaal het wettelijk minimum loon te betalen. Hetgeen een BBL’er verdient, hangt onder andere af van hoeveel uren gewerkt wordt, van de sector en het leerjaar waarin de student zit. In de opleidingsperiode, op de BBL-opleiding, zal de student nog niet het volledige salaris verdienen dat met het beroep verdiend kan worden. In de meeste gevallen betaalt u als leerbedrijf/organisatie ook de kosten van de studie.

Wat kost een BBL-opleiding

Het wettelijk cursusgeld voor een BBL-opleiding vindt u hier:

Kosten opleiding BBL, niveau 1 en 2

Kosten opleiding BBL, niveau 3 en 4

Het cursusgeld wordt geïnd door de school en over het algemeen betaalt door u, als werkgever.

Subsidies/financieel voordeel:

Er zijn voor u als werkgever diverse mogelijkheden om een BBL-student, de scholing voor uw personeel en de begeleiding die u beschikbaar moet stellen in uw organisatie te financieren. Hieronder staat een overzicht van financiële regelingen.

Scholingsvoucher t.w.v. €2.500,- 

Bekostig een opleiding voor uw personeel met de scholingsvoucher ter waarde van € 2.500,- per medewerker. Heeft u medewerkers in dienst waarbij de toekomst van het beroep onder druk staat en zijn deze medewerkers bereid om zich om-, of bij-, te scholen naar een kansberoep. Dan heeft het UWV een subsidieregeling in het leven geroepen ter waarde van € 2.500,-. Voor meer informatie/voorwaarden kijk op: https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/

Loonkostenvergoeding voor BBL-student

Als u één van uw ervaren werknemers (deels) vrijmaakt als leermeester zodat hij/zij maximaal vijf jonge BBL’ers op een BBL-leerwerkplek kan begeleiden, dan betaalt de regio momenteel 20% van de loonkosten van de BBL-studenten (gebaseerd op het wettelijk minimumloon). De maximale loonkostenvergoeding loopt tot 16 april 2017. Voor meer informatie/voorwaarden kijk op: www.samenwerkmakenvanwerk.nl.

Belastingvoordeel

Heeft u een BBL'er in dienst, dan heeft u recht op de subsidie praktijkleren. Dit is een fiscale tegemoetkoming van maximaal € 2.700,- per medewerker per jaar.

Meer weten over deze belastingsregeling?
Neem contact op met de Belastingdienst via telefoon 0800 0543 of www.belastingdienst.nl of kijk op www.rvo.nl/praktijkleren.

O&O fonds

Werkgevers kunnen in veel gevallen een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van hun brancheorganisatie. Een O&O-fonds wordt gevuld met bijdragen uit de loonsom van aangesloten bedrijven. U kunt via uw brancheorganisatie contact opnemen met het kenniscentrum van uw sector.

Voor meer informatie kijk op de website: https://www.oof.nl/home 

Subsidieregeling interne jobcoaching

Als u een leerling met een beperking in dienst neemt, dan kan een interne jobcoach deze medewerker begeleiden. Voor de begeleiding kunt u subsidie aanvragen. Ook voor loonkosten en werkplekvoorzieningen zijn er mogelijkheden.

Voor meer informatie kijk op de website: http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-van-uwv/detail/interne-jobcoach

Verschil tussen BOL en BBL opleiding op een rijtje:

Beroepsopleidende leerweg (BOL)

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Studie & Stage Leren & Werken
Gericht op theorie en zelfstudie Gericht op praktijk
Studiefinanciering en OV Geen studiefinanciering en OV
Onkostenvergoeding en stagevergoeding Loondienst bij werkgever
Stage: 20 tot 60% tijdens de studie Werk: minstens 60% tijdens de studie
Twee start momenten per jaar (september - februari) Meerdere start momenten per jaar
Studiekosten zelf betalen Studiekosten (vaak) betaald door werkgever

Meer weten? 

Bent u benieuwd naar de BBL mogelijkheden in uw organisatie? Neem dan contact op met de klantenservice. Kijk voor bereikbaarheid op onze contactpagina.