Persoonlijke begeleiding: van aanmelding tot diploma

Uw kind leert bij Aventus stap voor stap hoe hij zelf zijn studie in de hand neemt. Hiervoor begeleiden we hem intensief. Maar hij is zelf verantwoordelijk voor zijn groei. Hij hoeft het niet alleen te doen en krijgt daarom van ons de handvatten en ondersteuning om dat ook aan te kunnen. Van intakegesprek tot diploma staan we voor hem klaar. 

Eigen begeleider

Zodra uw kind bij ons start krijgt hij een persoonlijke studieloopbaanbegeleider, een slb’er. Of uw kind nou een opleiding volgt in Apeldoorn, Deventer, Zutphen of een van de andere locaties - deze slb’er begeleidt uw kind tot hij klaar is met zijn opleiding. Met deze begeleider bespreekt uw kind ook hoe hij vooruit gaat met zijn studie en welke studieroute hij volgt. 

Net als een mentor

In het voortgezet onderwijs heeft uw kind een mentor. Zo mag u de studieloopbaanbegeleider (een docent van ons) ook zien. De begeleider bekijkt samen met uw kind zijn leertraject. Is hij goed op weg? Loopt alles volgens plan? Zijn er problemen? Uw kind mag daarbij altijd bij zijn studieloopbaanbegeleider aankloppen. Waar nodig verwijst die hem door naar specialisten binnen of buiten Aventus voor extra begeleiding.

Uw kind digitaal volgen

De begeleider weet altijd precies hoe uw kind ervoor staat. Dat ziet hij in Osiris, een overzichtelijk digitaal volgsysteem. Dit programma maakt het de studieloopbaanbegeleider makkelijker uw kind te ondersteunen.
Wij snappen dat u als ouder/verzorger uw kind graag wil volgen in de studievoortgang op Aventus. Bij studenten onder de 18 jaar gaan wij ouders hiervoor de mogelijkheid bieden met een inlog in het studentinformatiesysteem. Op dit moment zijn er nog een aantal technische zaken die wij goed moeten inregelen in het proces. Wij hopen dit in de loop van dit schooljaar gereed te hebben. Zodra dit mogelijk is ontvangt u hierover bericht. Is uw kind al ouder dan 18 jaar, dan ontvangt uw kind zelf de informatie over hoe ouders toegang kunnen krijgen.

Het is voor studenten die gebruik maken van de MijnAventus App wel al mogelijk om hun ouder(s)/verzorger(s) en zelfs (leer)bedrijven toegang te geven tot hun roosterinformatie. Bekijk de veelgestelde vragen over (het gebruik van) de MijnAventus App door u als ouder/verzorger of (leer)bedrijf.

Meer weten?

Ga naar de pagina Extra begeleiding en ontdek alles wat u weten wilt.