Persoonlijke begeleiding: van aanmelding tot diploma

Uw kind leert bij Aventus stap voor stap hoe hij zelf zijn studie in de hand neemt. Hiervoor begeleiden we hem intensief. Maar hij is zelf verantwoordelijk voor zijn groei. Hij hoeft het niet alleen te doen en krijgt daarom van ons de handvatten en ondersteuning om dat ook aan te kunnen. Van intakegesprek tot diploma staan we voor hem klaar. 

Eigen begeleider

Zodra uw kind bij ons start krijgt hij een persoonlijke studieloopbaanbegeleider, een slb’er. Of uw kind nou een opleiding volgt in Apeldoorn, Deventer, Zutphen of een van de andere locaties - deze slb’er begeleidt uw kind tot hij klaar is met zijn opleiding. Met deze begeleider bespreekt uw kind ook hoe hij vooruit gaat met zijn studie en welke studieroute hij volgt. 

Net als een mentor

In het voortgezet onderwijs heeft uw kind een mentor. Zo mag u de studieloopbaanbegeleider (een docent van ons) ook zien. De begeleider bekijkt samen met uw kind zijn leertraject. Is hij goed op weg? Loopt alles volgens plan? Zijn er problemen? Uw kind mag daarbij altijd bij zijn studieloopbaanbegeleider aankloppen. Waar nodig verwijst die hem door naar specialisten binnen of buiten Aventus voor extra begeleiding.

Uw kind digitaal volgen

De begeleider weet altijd precies hoe uw kind ervoor staat. Dat ziet hij in Trajectplanner, een overzichtelijk digitaal volgsysteem. Dit programma maakt het de studieloopbaanbegeleider makkelijker uw kind te ondersteunen. Zelf volgt u de vooruitgang van uw kind ook precies in dit systeem.

Aventus | Begeleiding van onze studenten

Meer weten?

Ga naar de pagina Extra begeleiding en ontdek alles wat u weten wilt.