Toelatingseisen

Aventus backstage

Toelatingseisen mbo-opleidingen

Om te kunnen starten met een mbo-opleiding moet je voldoen aan toelatingseisen. Deze toelatingseisen zijn wettelijk vastgelegd. Hier tref je een overzicht van de toelatingseisen die gelden voor de verschillende niveau's.

Corona-maatregelen vo-examens 2021

Vanwege de coronacrisis hebben vo-leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Hiervoor zijn meerdere maatregelen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Een belangrijke maatregel is dat je na het afleggen van het centraal examen een onvoldoende weg kan laten strepen als dit ervoor zorgt dat je daardoor alsnog kan slagen. Dit vak telt dan niet mee voor het bepalen van je examenuitslag. 

Als je gebruik maakt van deze maatregel heeft dat géén invloed op de toelatingseisen voor een mbo-opleiding. Wil je je bijvoorbeeld aanmelden voor een opleiding waar Natuurkunde of scheikunde een voorwaarde is, en sta je hiervoor voldoende en laat je dit cijfer niet meetellen voor je examenuitslag? Dan heeft dat geen invloed op je toelating. De toelatingseis is dat je het vak hebt gevolgd en er examen in hebt gedaan. Het cijfer en het al dan niet weg laten strepen heeft hierop geen invloed. 

Toelatingseisen - BOL/BBL - niveau 1 

Voor mbo-opleidingen op niveau 1, ook wel Entreeschool genoemd, is een diploma van een vooropleiding niet verplicht. Verder gelden de volgende toelatingseisen:

Toelatingseisen - BOL/BBL - niveau 2

Voor een mbo-opleiding op niveau 2 ben je toelaatbaar met één van de volgende bewijzen:

 • Diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg
 • Diploma mbo-opleiding niveau 1 
 • Bij een BBL-opleiding is een werkgever (een erkend leerbedrijf) verplicht.

Toelatingseisen - BOL/BBL - niveau 3 & niveau 4

Voor een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 bent je toelaatbaar met één van de volgende bewijzen:

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 2
 • Mavo-diploma

Opleidingen met extra toelatingseisen

Er zijn ook opleidingen waarvoor extra toelatingseisen worden gehanteerd. Wil je weten of de opleiding van jouw voorkeur extra voorwaarden heeft? Kijk dan op de betreffende opleidingspagina. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor sommige opleidingen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor opleidingen in Zorg & Welzijn of Handhaving. Deze verklaring toont aan dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd. Een VOG kun je opvragen bij de gemeente. Meer informatie over de VOG kun je vinden op www.watdevog.nl.

18 jaar of ouder?

Ben jij 18 jaar of ouder? Dan moet je op de eerste dag van je opleiding rechtmatig in Nederland wonen:

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • Je wordt op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander behandeld.
 • Je bent in het bezit van een verblijfsvergunning.
 • Je bent in afwachting van een verblijfsvergunning.