Voorlichting voor ouders

Op dinsdag 31 januari 2023 organiseert Aventus een algemene informatieavond voor ouders e/o verzorgers: ‘Van voortgezet onderwijs naar mbo’. Deze avond is voor alle ouders e/o verzorgers waarvan hun kind schooljaar 2023 - 2024 naar het mbo gaat (mbo-breed!). 

Tijdens deze avond komen diverse onderwerpen aan bod zoals: 

  • Wat is het verschil tussen vo en mbo?
  • Hoe is een opleiding opgebouwd?
  • Welke begeleiding is er op het mbo?
  • Hoeveel is het lesgeld?
  • Hoe zit het met de studiefinanciering en reiskosten?

U kun zich aanmelden voor de ouderavond op deze pagina.