Overslaan en naar de inhoud gaan

Extra begeleiding voor uw leerlingen

Starten uw leerlingen bij Aventus met een opleiding en gaat het daarna even niet goed op school? Elke student krijgt bij ons een eigen begeleider (de slb’er); waar nodig verwijst die door naar experts binnen of buiten Aventus.

Elke begeleidingsvraag heeft z’n eigen antwoord. We bieden onder andere de volgende mogelijkheden:

Beroepskeuze, studiekeuze & switch

 • Advies over beroepen en studiekeuze: Loopbaanexpertisecentrum
 • Nieuwe opleiding na verkeerde studiekeuze: In-Door-Klas, checken of de nieuwe keuze goed is
 • In de wacht voor opleiding: In-Door-Klas, maximaal 3 maanden de opleiding alvast volgen

Leerplicht, studiefinanciering & schuld

 • Leerplicht: Jongerenloket
 • Studiefinanciering, schulden: Jongerenloket

Taal of rekenen

 • Taal of rekenen bijspijkeren in herfst- of voorjaarsvakantie 
 • Taal of rekenen bijspijkeren in zomervakantie: zomerschool
 • Begeleiding/advies bij dyslexie & dyscalculie: Loopbaanexpertisecentrum
 • Extra ondersteuning bij Nederlands en rekenen tijdens schooljaar: Steunpunt Taal En Rekenen

Extra duwtje in de rug

 • Groeien in zelfvertrouwen, contact maken of plannen maken: Loopbaanexpertisecentrum
 • Extra steuntje in de rug: eigen mentor vanuit het bedrijfsleven 

Mentale of lichamelijke gezondheid

 • Bij sociaalemotionele of psychische problemen: Schoolmaatschappelijk werk staat voor de student klaar. 
 • Lichamelijke beperkingen: de slb’er zorgt ervoor dat de student lift, aangepaste stoel en/of speciaal toilet mag gebruiken. Ook bij ziekte. 
 • Passend onderwijzen: het Steunpunt passend onderwijs zoekt samen met uw oud-leerling uit of hij school aankan en welke extra begeleiding hiervoor nodig is.
 • Specifieke beperking: een persoonlijk (ambulant) begeleider gaat met de student mee naar de lessen of helpt hem op maat. 

Meer gespecialiseerde begeleiding

Aventus werkt veel samen met organisaties die bijzondere begeleiding geven. Heeft een van uw oud-leerlingen extra ondersteuning nodig bij gezondheids-, psychische of gezinsproblemen? We verwijzen door naar bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, Tactus verslavingszorg, GGD, geestelijke gezondheidszorg of reclassering.

U ziet het, uw leerlingen komen hier goed terecht. Een prettig idee.