Overslaan en naar de inhoud gaan

Dubbeltrajecten bij Aventus: ook voor jou!

 

1. Mavo afronden én alvast starten met je mbo niveau 4   

Heb je je mavo nét niet afgerond, maar wil je wel graag alvast starten op het mbo? Ook dat kan! Met dit traject is het mogelijk om vmbo-tl leerlingen zonder diploma te plaatsen op de mbo4 opleiding van hun keuze én daarnaast via het vavo de resterende mavo-certificaten te behalen – en daarmee je mavo-diploma. Dit dubbeltraject hoort bij de bijzondere instroom.

 

Voor wie? 
Dit dubbeltraject is bestemd voor vmbo-leerlingen theoretische leerweg zonder diploma die het behalen van één of maximaal twee certificaten mavo/vmbo-tl met een mbo-4 opleiding bij Aventus willen combineren. Dit traject biedt je de mogelijkheid om alsnog het vmbo-tl-diploma te halen, terwijl je ook alvast start met een mbo4-opleiding. 

 

Voorwaarden
Dit dubbeltraject is een maatwerktraject voor gemotiveerde en serieuze studenten die om wat voor een reden dan ook voor de eerste keer gezakt zijn voor één of maximaal twee vakken. Let op: er vindt altijd eerst een intake-gesprek plaats, waarin gekeken wordt of je voor dit maatwerktraject toelaatbaar bent. De toelatingseisen zijn:
 

 • Je hebt geen cijfer lager dan een 4 en niet meer dan twee onvoldoendes.
 • Je gemiddelde CE-cijfer is minstens 5,3.
 • Je moet voldoen aan de vooropleidingseisen zoals die wettelijk zijn bepaald.
 • Je mag maar één keer hebben deelgenomen aan een centraal examen van je huidige niveau.
 • Je hebt een goede onderbouwing voor jouw studiekeuze. Dit licht je toe in een motivatiebrief.
 • Als je na één jaar je vo-diploma niet hebt behaald, kun je niet opnieuw worden ingeschreven.
 • De decaan of de schoolleiding geeft je een positief advies (door middel van een ondertekening op het aanmeldformulier).

Tijdens dit gesprek word je ook getest op capaciteit en motivatie. Daarnaast wordt er gekeken of we tot een studeerbaar rooster voor je kunnen komen. Op basis van de uitkomsten van het gesprek wordt bepaald of je toelaatbaar bent. 


2. Mbo niveau 3 + niveau 4 & keuzedeel havo (doorstroom hbo)

Volg je een mbo-opleiding en wil je uiteindelijk naar het HBO? Zoek je verdieping naast je mbo-vakken? Dan kun je ervoor kiezen om naast een mbo4-opleiding extra vakken te volgen op havo-niveau van Aventus Lyceum. Dit maakt de doorstroom naar het hbo een stuk makkelijker en kansrijker! Zo kun je bijvoorbeeld nuttige havo-certificaten halen voor een succesvoller start op het hbo. Je doet twee jaar over deze vakken. Het advies is om aan het begin van je mbo-opleiding ook meteen met de havo-vakken te starten.

 

Je kan de volgende havo-vakken volgen

Aardrijkskunde, bedrijfseconomie, biologie, Duits, economie, Engels, Frans, geschiedenis, kunst (tekenen), maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, natuurkunde, Nederlands, profielwerkstuk, rekenen, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B.

 

Voorwaarden

Dit dubbeltraject is een maatwerktraject voor gemotiveerde en serieuze studenten die verdieping zoeken naast hun mbo-4 opleiding. 


Let op: er vindt altijd eerst een intake-gesprek plaats, waarin gekeken wordt of je voor dit maatwerktraject toelaatbaar bent. Tijdens dit gesprek kan je ook getest worden op capaciteit en motivatie. Daarnaast wordt er gekeken of we tot een studeerbaar rooster voor je kunnen komen. Op basis van de uitkomsten van het gesprek wordt bepaald of je toelaatbaar bent. 

3. Kansrijk van Entree naar Lyceum (vavo)

Dit is een maatwerk traject waarbij je de mogelijkheid krijgt om je Entreeopleiding te combineren met een Lyceumtraject (vavo). Je volgt dan een voltijd Entree-opleiding en een deeltijd Lyceumtraject.

 

Voor wie?

Sommige Entreestudenten willen en kunnen meer dan alleen Entree. Dit zijn studenten die eigenlijk door willen stromen naar een hoger mbo-niveau, hbo of universiteit. Voor die studenten is dit traject bedoeld. Natuurlijk gaat aan zo’n traject een zorgvuldig intakeproces vooraf, waar de begeleidingsdeskundigen van beide teams bij betrokken zijn.   

De reguliere toelatingseisen van de Vavo gelden, dus als je al ergens in Mavo 3 gezeten hebt, ben je toelaatbaar. Heb je dit niet, dan zal er altijd eerst een capaciteitentest worden afgenomen. Soms kun je als BB- of KB-leerling heel succesvol zijn op de Mavo. Maar de overstap van praktisch onderwijs naar puur theoretisch onderwijs is groot. 

 

Wat levert het je op?

Het is hard werken, maar als alles goed verloopt dan heb je aan het einde van je studietraject twee diploma’s op zak: zowel een Entree-diploma als een Lyceum-diploma. Dit biedt mogelijkheden om door te kunnen stromen naar een breed scala aan opleidingen én je krijgt meer begeleiding. Daarnaast scheelt het je één jaar tijd. Je volgt namelijk één jaar Entree + mavo vakken, maakt in het tweede jaar de mavo af en kunt in het derde jaar al starten met mbo 4 (in plaats van Entree (1 jaar), mbo 2 (2 jaar), daarna Mbo 4).

 

4. Van ISK naar mavo


Voor wie?
Als je als ISK-student de Nederlandse taal aantoonbaar beheerst op B1-niveau, dan zijn er wellicht ook mogelijkheden om verder te studeren op de mavo Aventus Lyceum. Dit zijn de voorwaarden:


Voorwaarden

 • Aanmelden kan via de mentor op jouw ISK-school
 • Jouw taalniveau is minimaal B1 (de uitslag moet 9 mei 2024 bij ons binnen zijn)
 • Je hebt een uitbesteding voor twee jaar
 • Een positief advies vanuit een capaciteiten- en motivatieonderzoek

 

Hoe ziet het verloop van het traject eruit? 

Heel kort samengevat is het traject te verdelen in twee fasen:
 

 • Voortraject: intake, toelatingstesten, inschrijving
 • Uitvoering: deelname aan het traject, diplomeren

Let op! Hoe eerder je weet dat je aan het duale traject wilt beginnen, des te beter de trajecten kunnen worden samengevoegd. Het Lyceum (vavo) heeft namelijk te maken met vaste data voor toetsen en examinering (o.a. centraal examen). 

 

Aanmelden

We kijken samen of je in aanmerking komt voor het dubbeltraject dat je aanspreekt. Meld je aan voor de mbo-opleiding van jouw keuze en vermeld bij je aanmelding in het opmerkingenvak dat je gebruik wil maken van het dubbeltraject. We nemen dan contact met je op over het vervolg. Een capaciteitentoets kan onderdeel uitmaken van het vervolgtraject. 

 

Meer weten?

Heb je vragen over het dubbeltraject voor de gezakten (Mavo afronden én alvast starten met je mbo4)? Neem dan contact op met Conny Paas: c.paas@aventus.nl

Heb je vragen over de het dubbetraject Mbo 3 + 4 & keuzedeel havo of Kansrijk van Entree naar Lyceum? Neem dan contact op met de begeleidingsdeskundige van je mbo-opleiding.