Overslaan en naar de inhoud gaan

Het mbo-studentenfonds is een regeling voor minderjarige studenten van wie de ouders en verzorgers de verplichte boeken, leermiddelen en andere schoolkosten niet kunnen betalen. Ook als je tussen de 18 en 27 jaar bent of als je studievertraging opgelopen hebt, kun je soms in aanmerking komen voor het mbo-studentenfonds. Dit fonds is een regeling vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op deze pagina lees je of dit fonds jou ook kan helpen bij het bekostigen van je opleiding.
 

Kan ik een beroep doen op het mbo-studentenfonds en wat zijn de voorwaarden?

1.    Studenten jonger dan 18 jaar
 • Studenten die bij de start van het schooljaar/opleiding in augustus jonger dan 18 jaar en 1 maand zijn en bij instroom in februari jonger dan 18 jaar en 1 maand.
 • De student staat ingeschreven bij een BOL- of BBL-opleiding van Aventus of volgt een opleiding bij het Aventus Lyceum.
 • Het inkomen* van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger is onder de 130% van de bijstandsnorm.
 • Bij een thuiswonende BBL-student wordt het inkomen van het leerwerkbedrijf van de student opgeteld bij het inkomen van de ouder(s), het gezamenlijk inkomen mag maximaal 140% van de bijstandsnorm zijn om voor een vergoeding van leermiddelen in aanmerking te komen.

* Onder inkomen verstaan we: inkomsten uit werk, uitkering en eventuele alimentatie.

2.    Studenten 18 tot 27 jaar

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ook studenten van 18 jaar tot 27 jaar eenmalig een beroep doen op dit fonds. Ben je tussen de 18 en 27 jaar, heb je nog geen startkwalificatie behaald en verkeer je in een financieel uitzonderlijk moeilijke situatie (denk aan schuldhulpverlening of bewindvoering), dan kun je een aanvraag indienen voor het mbo-studentenfonds. Om een aanvraag te kunnen doen moet je gebruik maken van een aanvullende beurs en volledige lening van DUO. Is dit niet het geval, dan nemen we je aanvraag niet in behandeling.

Let op: wanneer je een aanvraag doet voor deze regeling, dan ga je ermee akkoord dat je aanvraag wordt besproken in de toetsingscommissie. Hier wordt besloten of je in aanmerking komt voor de regeling. Je moet kunnen aantonen dat je gebruik maakt van een aanvullende beurs en een volledige lening van DUO. Daarnaast moet je bankafschriften van de afgelopen twee maanden kunnen overleggen/ laten zien en kunnen onderbouwen/uitleggen waarom je studiefinanciering niet benut kan worden voor het bekostigen/betalen van je leermiddelen.

3.    Studenten van het uitstroomprofiel Outdoor management, opleiding Sport en bewegen

Studenten van het uitstroomprofiel Outdoor kunnen als enige in aanmerking komen voor een vergoeding van reizen omdat deze noodzakelijk zijn om het kwalificatiedossier af te kunnen ronden. Studenten moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Je volgt de opleiding Sport en bewegen met uitstroomprofiel Outdoor management
 • Het inkomen van je ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) is <130% van de bijstandsnorm
 • Je bent:
  • bij start leerjaar 2 in augustus, jonger dan 18 jaar en 1 maand
  • bij start leerjaar 2 in februari, jonger dan 18 jaar en 1 maand

Studenten van het uitstroomprofiel Outdoor die niet voldoen aan het leeftijdscriterium kunnen gebruik maken van het noodfonds dat voor dit doeleinde is gecreëerd. Voor een aanvraag uit dit noodfonds maak je ook gebruik van het aanvraagformulier mbo-studentenfonds. Studenten moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Je volgt de opleiding Sport en bewegen met uitstroomprofiel Outdoor management
 • Het inkomen van je ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) is <130% van de bijstandsnorm
4.    Specifieke doelgroep vertragers door bijzondere omstandigheid

Het mbo-studentenfonds biedt eenmalig financiële ondersteuning aan studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen en geen recht meer hebben op studiefinanciering (inclusief lenen).

Deze bijzondere omstandigheden zijn:

 • Langdurige ziekte (minimaal 6 maanden geen onderwijs kunnen volgen)
 • Zwangerschap
 • Een handicap of chronische ziekte
 • Bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld mantelzorg)

Indien je een aanvraag wilt doen voor het mbo-studentenfonds dien je de volgende bewijsstukken, indien van toepassing, aan te leveren:

 • Bewijs langdurige ziekte d.m.v. een verklaring (behandelend) arts, psycholoog of medisch specialist.
 • Zwangerschapsverklaring van verloskundige of arts.
 • Verklaring van (chronische) ziekte of handicap van een arts, psycholoog of medisch deskundige.
 • Bewijs van bijzondere familieomstandigheden. Bijvoorbeeld mantelzorgen, d.m.v. een verklaring behandelend arts, psycholoog of medisch specialist.

Welke kosten vallen onder het mbo-studentenfonds

Bij het mbo-studentenfonds worden de volgende leermiddelen voor een opleiding vergoed:

 • De door de opleiding voorgeschreven boeken/licenties
 • Een (ICT) laptop, wanneer deze door de opleiding is voorgeschreven. 
 • Door de opleiding voorgeschreven (sport)kleding of werkschoenen.
 • Door de opleiding voorgeschreven materialen denk bijvoorbeeld aan kappersmaterialen, messenset of gereedschap.
 • Financiële ondersteuning voor studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering vanwege vertraging door een bijzondere omstandigheid

*Excursies en reizen worden niet vergoed. Alleen als het gaat om reizen/excursies die verplicht zijn om het kwalificatiedossier af te ronden.

Je ontvangt de leermiddelen als gift. Dit betekent dat je zelf eigenaar en verantwoordelijk bent voor de spullen. Let op: alle leermiddelen worden slechts eenmalig verstrekt. Bij schade ben je zelf verantwoordelijk. Met uitzondering van de laptop. Deze wordt verstrekt in bruikleen.
Bij het switchen van opleiding moeten de oude leermiddelen eerst worden ingeleverd voordat er een nieuwe aanvraag bij het mbo-Studentenfonds kan worden gedaan.

Aanvragen worden alleen in behandeling worden genomen wanneer de ouder(s)/verzorger of student (18+) gegevens aanlevert over het (gezins)inkomen voor een inkomenstoets. Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld en heeft niemand anders dan de toetsingscommissie inzicht in jouw financiële situatie. Heb je vragen over het mbo-studentenfonds? Mail dan naar: mbostudentenfonds@aventus.nl.

Bruikleen

Je ontvangt de leermiddelen in bruikleen. Dit betekent dat ze eigendom blijven van Aventus en ze dus weer moeten worden ingeleverd na afronding van je opleiding. Jij en je ouders/verzorgers tekenen vooraf een bruikleenovereenkomst. Aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer de ouder/verzorger of student (18+)  gegevens aanlevert over het (gezins)inkomen voor een inkomenstoets. Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld en heeft niemand anders dan de toetsingscommissie informatie/inzicht in jouw financiële situatie. Heb je vragen over het mbo-Studentenfonds? Mail dan naar: mbostudentenfonds@aventus.nl.

De medewerkers van het mbo-studentenfonds hebben vakantie van maandag 22 juli tot maandag 19 augustus. Gedurende deze periode kan je wel een aanvraag indienen maar zijn wij niet in de gelegenheid om te reageren.