Flexibele startdatum

Deze opleiding heeft een flexibele startdatum. Samen met jou kijken we of, en zo ja wanneer je met je studie kunt starten.

Paragrafen

Apothekersassistent iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in medicijnen en kun je duidelijk en geduldig uitleggen? Ben je heel precies en help jij graag mensen? Kun je ook goed samenwerken? Jij hoort thuis in de wereld van gezondheid! Meld je aan voor de opleiding Apothekersassistent van Aventus. 

apothekersassistent

De opleiding Apothekersassistent

Dit leer je 

Bij Aventus leer je tijdens je opleiding Apothekersassistent onder meer: 

 • recepten aannemen van cliënten, deze verwerken in het informatiesysteem en vervolgens afleveren 
 • zelfzorgvragen behandelen 
 • voorlichtings- en preventiegesprekken voeren 
 • uitleggen hoe verschillende medische hulpmiddelen in de thuissituatie gebruikt moeten worden 
 • rekenvaardigheden die nodig zijn voor het samenstellen van protocollen, medicatiebewaking en het begrijpen van recepten 
 • samenwerken 
Startmomenten
 • februari
 • april
 • september
 • november
Toelatingseisen

Je bent welkom bij de opleiding Apothekersassistent met één van deze bewijzen: 

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg 
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4 
 • Mavo diploma 
 • mbo-diploma niveau 2 

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt. De opleiding Apothekersassistent is een pittige opleiding, waarvoor interesse in het menselijk lichaam belangrijk is. 

Let op: om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je een leerwerkplek in een apotheek nodig.  

Studie-inhoud

Hoe ziet je opleiding eruit? 

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn:  

 • Nederlands  
 • Rekenen  
 • Engels  
 • Loopbaan en Burgerschap  

Kerntaken en werkprocessen 

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Bij de opleiding Apothekersassistent leer je daarom o.a.:   

Basisdeel  

 • geïndividualiseerde farmaceutische patiëntenzorg uitvoeren 
 • niet-receptgestuurde zorg aan de patiënt verlenen 
 • je adviseert over gezondheid en preventie (maatschappelijk handelen)  
 • je geeft zelfzorgadvies (communicatie)  
 • productzorg bieden 
 • Je stelt voorgeschreven (industrieel gemaakte) geneesmiddelen beschikbaar (organisatie)  
 • Je stelt op maat gemaakte geneesmiddelen beschikbaar (organisatie)  
 • Je zorgt voor logistiek en beheer (organisatie)  
Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?  

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan.  

Actueel en toekomstproof onderwijs 

Als je kiest voor een opleiding binnen zorg en welzijn, kies je voor een beroep waarin je iets kunt betekenen voor je medemens. We helpen je om je rol in de maatschappij te vervullen, nu én in de toekomst. Een belangrijke ontwikkeling in zorg en welzijn is de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: preventie en een gezonde leefstijl zijn dan ook belangrijke onderdelen van de opleidingen. We zorgen voor actueel en ‘toekomstproof’ onderwijs door nauw samen te werken met werkgevers, hogescholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio.  

Vanaf de start werk je samen met je medestudenten aan levensechte opdrachten. Dat gebeurt binnen en buiten de school. Je leert vragen te stellen, oefent je skills, werkt aan projecten en bedenkt creatieve oplossingen. Aan het einde van de opdracht lever je een product op: bijvoorbeeld een verslag, reportage, presentatie of tentoonstelling.  We geven je veel ruimte om zelf keuzes te maken en je studietempo aan te passen. De docent coacht je tijdens je hele opleiding, zodat je stevig in je schoenen komt te staan en zelf de regie kunt nemen. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke groei en wil je een vervolgopleiding volgen, dan word je daar ook goed op voorbereid.  

Bij de generieke vakken Nederlands, Engels en Rekenen oefen je voor de verplichte examens. We bieden voor deze vakken extra ondersteuning aan. Taal is belangrijk voor je beroep, dus hier wordt extra aandacht aan besteed. Je vaste honk is de stamgroep. Hier trek je met je groepsgenoten op en kun je al je vragen stellen over je loopbaan en de keuzes die je maakt tijdens je opleiding. Samen met je studieloopbaanbegeleider bepaal je hoe jouw persoonlijke leerroute eruit ziet. 

Na je opleiding

Na je opleiding Apothekersassistent ga je werken of kun je verder studeren op het hbo. 

Wat wordt je werk? 

Je ontvangt cliënten aan de balie, neemt het recept aan, maakt medicijnen klaar en levert die af. Ook leg je cliënten uit hoe ze de medicijnen moeten gebruiken en hoe die werken. Je legt bijvoorbeeld uit hoe een inhaler werkt. Het geven van voorlichting en advies is een heel belangrijke taak. Je doet natuurlijk ook administratief werk. Goed kunnen samenwerken is essentieel in dit beroep.  

Wat wordt je werkplek? 

Met je diploma Apothekersassistent ben je welkom bij onder meer: 

 • gewone apotheken 
 • ziekenhuisapotheken  
 • huisartsen met apotheek  
 • gezondheidscentra 
 • medicijnengroothandels (farmaceutisch) 
 • medicijnenindustrie (farmaceutisch) 

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.