Paragrafen

Iets voor jou?

Het mbo-certificaat Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg richt op de onderdelen uit het kwalificatiedossier Maatschappelijke zorg waarin ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden centraal staan. 

In dit beroepsgerichte onderdeel vergroten de deelnemers hun kennis en vaardigheden in het begeleiden van cliënten in het dagelijks leven. Ze leren methodisch te werken; het bespreken van doelen op het gebied van participatie, wonen en huishouden, het realiseren van deze doelen en het betrekken van het netwerk van de cliënt hierbij. Denk hierbij ook aan het realiseren van een optimaal woon- en leefklimaat, het creëren van een wenselijke en veilige leefomgeving en het bieden van ondersteuning op het gebied van scholing, werk & inkomen, vrije tijd en/of dagbesteding. Daarnaast leert de deelnemer hoe je een veilige omgeving kan creëren waarin hij/zij ontwikkelingsgerichte activiteiten en leersituaties kan aanbieden. De deelnemer zoekt samen met de cliënt en het team naar aansluiting, mogelijkheden en kansen voor participatie. Het gaat hierbij om het vinden van een balans tussen participatie, zelfregie en de mogelijkheden van de cliënt. 

Tijdens deze module zal er onder andere aandacht besteed worden aan:

 • Kennis van de doelgroepen, beperkingen, handicaps en gedragsproblemen;
 • Kennis van de begeleiding methodieken;
 • Kennis van methodisch handelen in relatie tot eigen regie en sociale integratie;
 • Kennis van gezondheid, hygiëne en besmetting;
 • Kennis van diversiteit en culturele achtergronden;
 • Kennis van protocollen m.b.t. gezondheid, hygiëne, veiligheid, incidentmeldingen, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken te vergroten; 
 • Kennis van verslavingsproblemen in relatie tot de doelgroepen;
 • Kennis van werkvelden en doelgroepen in relatie tot de beroepsuitoefening;
 • Kan administratieve handelingen uitvoeren;
 • Kan begrotingen opstellen; 
 • Kan belevingsgerichte activiteiten organiseren;

De doelgroep

Het certificaat is bedoeld voor volwassen zij-instromers vanaf 23 jaar zoals herintreders en werkzoekenden die willen instromen in de zorg zonder een heel opleidingstraject te hoeven volgen. Ook zittende werknemers die vanuit een niveau 2 functie willen doorstromen zonder een volledige niveau 3-opleiding te volgen, komen in aanmerking voor dit certificaat. 

Het certificaat biedt de mogelijkheid om later in te stromen in een diplomagericht traject Maatschappelijke Zorg waarbij vrijstelling kan worden verleend voor de in dit certificaat behaalde onderdelen.

Leeratelier Zorg

Dit mbo-certificaat is onderdeel van Leeratelier Zorg. Lees hier meer over deze scholing. We leven in een continu veranderde wereld. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die bij ons deze scholing volgt, regie neemt over zijn of haar leerproces. Dit houdt in dat iemand meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, flexibel leert omgaan met veranderingen en onderzoekende houding aanneemt: de Knowmad. Dit stimuleert een leven lang ontwikkelen (LLO).

Toelatingseisen

Je bent welkom om dit certificaattraject te volgen met één van de deze bewijzen:

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo minimaal niveau 2
 • Mavo-diploma

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • De deelnemer is of komt in dienst bij een werkgever, of werkzaam als stagiair of vrijwilliger in een zorginstelling voor minimaal 16-24uur per week.
 • De werkgever is bereid om de deelnemer door middel van werkbegeleiding te begeleiden gedurende het opleidingstraject.
 • Het advies is om bij de start minimaal drie weken boventallig te werken om een goed leerrendement te behalen.
 • Beschikt over een laptop of PC met internetverbinding met gemiddelde ICT vaardigheden.

Het certificaat

Aan bod komt het bieden van begeleiding bij wonen en huishouden en het ondersteunen van de cliënt bij participatie op het gebied van werk, scholing, inkomen, vrije tijd en dagbesteding. 

Met dit certificaat is de werknemer in staat zelfstandig of in teamverband vraaggerichte zorg en ondersteuning te bieden bij wonen, huishouden en participatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen werkzaamheden. Hij/zij gaat hierbij uit van het ondersteuningsplan van de cliënt, maar hij/zij kan hier in overleg met de cliënt en naastbetrokkenen van afwijken als hij/zij dat gelet op het belang van de cliënt gerechtvaardigd of noodzakelijk acht. De werknemer lost zelfstandig complexe knelpunten op en bespreekt dit met het team. 

Opzet

Binnen minimaal 4 - 5 maanden word je onder leiding van een docent opgeleid. Tijdens de opleidingsdagen is er de mogelijkheid om bezig te zijn met het beantwoorden van eigen leervragen, het maken van praktijkopdrachten, oefenen van skills en bezig te zijn met leren leren. Naast de opleidingsdagen ben je aan de slag met opdrachten in de praktijk en verdiepingsopdrachten waar je thuis mee aan de slag gaat. Dit mbo-certificaat heeft een studiebelasting van gemiddeld 6 uur per week naast de contact momenten.

Onderwijsprogramma

Een ‘blended’ onderwijsprogramma zorgt ervoor dat het leren aantrekkelijk is voor iedereen. Dat betekent dat naast online bijeenkomsten ook live lessen beschikbaar zijn om bezig te zijn met het mbo-certificaat. Tijdens de online bijeenkomsten en live lessen is er een docent beschikbaar om via verschillende werkvormen de lessen aan te bieden. Daarnaast werk je met een werkbegeleider in de praktijk aan de verschillende praktijkopdrachten en eindigt het opleidingstraject met een officieel examen in de praktijk.

Het programma is hierdoor persoonlijk, op eigen tempo, vraaggericht en praktijk gestuurd. Naast de vakinhoud zullen we ook aandacht hebben voor het leren leren, ICT- vaardigheden en taalvaardigheden.

Er zijn 14 lesdagen die bestaan uit:

 • 1 uur Q&A; tijdens de Q&A werk je aan leervragen en kun je vragen stellen aan de vakdocent 
 • Afhankelijk van het programma kan de Q&A ook online plaatsvinden
 • 2 uur Skills/werkplaats; tijdens de skills kunt werk je aan opdrachten, oefen je praktijksituaties en train je vaardigheden onder leiding van een vakdocent
 • een studiebelasting van 400 uur, dit is inclusief thuisstudie en oefenen in de praktijk

Examen

Na het doorlopen van het opleidingstraject volgt een examen. Het examen wordt uitgevoerd in de praktijk. Na het succesvol afronden van het examen volgt het mbo-certificaat.

Lesmateriaal

Aventus verzorgt het lesmateriaal. Dit ontvang je op de eerste studiedag.

Startdata & lestijden

Startdata

 • dinsdag 1 oktober 2024
 • dinsdag 7 januari 2025
 • dinsdag 1 april 2025

De uiterste inschrijfdatum voor een scholing is twee weken voor de startdatum. Meld je je na de uiterste inschrijfdatum aan, dan wordt je automatisch geplaatst bij de eerstvolgende cursusperiode.

Lestijden

 • 16.00 - 20.30 uur

Check Korte scholing Zorg - Overzicht lesdata en -tijden voor volledig overzicht van lesdata.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.