Paragrafen

Iets voor jou?

Het mbo-certificaat Basis voor deskundige zorg richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin het bieden van individuele zorg aan de zorgvrager centraal staan. Het gaat om het zelfstandig uitvoeren van zorg-/begeleidingstaken, het afstemmen van de zorgverlening met alle betrokkenen en wat daar verder mee samenhangt.

In dit beroepsgerichte onderdeel doen deelnemers kennis op van hygiëne, ARBO, anatomie, fysiologie, vitale functies, verschillende ziektebeelden, de anatomie van het lichaam en de lichaamsprocessen, algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals wassen en aankleden, ondersteunen bij voeding en ondersteunen bij mobiliteit. Hiermee kunnen zij de cliënt ondersteunen bij de regievoering over wonen en huishouden en directe persoonlijke verzorging verlenen. Deelnemers leren signalen waar te nemen van verstoring in de gezondheidstoestand van de cliënt, dit te bespreken met andere disciplines en de leidinggevende, dit te evalueren en rapporteren. Ook leert de deelnemer over begeleiding en communicatie, methodisch werken en is er aandacht voor wet- en regelgeving. 

Leeratelier Zorg

Dit certificaat is onderdeel van Leeratelier Zorg. Lees hier meer over deze scholing. We leven in een continu veranderde wereld. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die bij ons deze scholing volgt, regie neemt over zijn of haar leerproces. Dit houdt in dat iemand meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, flexibel leert omgaan met veranderingen en onderzoekende houding aanneemt: de Knowmad. Dit stimuleert een leven lang ontwikkelen (LLO).

De doelgroep

Het certificaat is bedoeld voor volwassen zij-instromers vanaf 23 jaar zoals herintreders en werkzoekenden die willen instromen in de zorg zonder een heel opleidingstraject te hoeven volgen. Ook zittende werknemers die vanuit een niveau 2 functie willen doorstromen zonder een volledige niveau 3-opleiding te volgen, komen in aanmerking voor dit certificaat. 

Het certificaat biedt de mogelijkheid om later in te stromen in een diplomagericht traject Verzorgende IG waarbij vrijstelling kan worden verleend voor de in dit certificaat behaalde onderdelen.

Toelatingseisen en voorwaarden

Je bent welkom bij de combinatieopleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg met één van de deze bewijzen:

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 2
 • Mavo-diploma

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • de deelnemer is of komt in dienst bij een werkgever, of werkzaam als stagiair of vrijwilliger in een zorginstelling voor minimaal 16-24uur per week
 • de werkgever is bereid om de deelnemer door middel van werkbegeleiding te begeleiden gedurende het opleidingstraject
 • het advies is om bij de start minimaal drie weken boventallig te werken om een goed leerrendement te behalen
 • beschikt over een laptop of PC met internetverbinding met gemiddelde ICT vaardigheden

Het certificaat

Aan bod komt het bieden en uitvoeren van de (basis)zorg en ondersteuning met de bijbehorende kennis en vaardigheden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de samenwerking met andere disciplines en deskundigheidsbevordering ter ondersteuning van de bieden en uitvoering van de zorg is een onderdeel.

Met dit certificaat is de werknemer in staat zelfstandig in afstemming met de zorgdrager en andere betrokkenen te werken. De werknemer lost zelfstandig complexe knelpunten op en bespreekt dit met het team. Daarnaast heeft de werknemer kennis van anatomie, gezondheidsrisico's behorend bij de doelgroep, protocollen, ziektebeelden en functiestoornissen. 

Opzet

Binnen minimaal 4 - 5 maanden word je onder leiding van een docent opgeleid tot individuele basiszorgverlener. U gaat kennis maken met verschillende ziektebeelden, o.a. dementie, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus etc en specifieke vaardigheden waaronder handen wassen, wassen van de zorgvrager, ondersteunen bij mobiliteit etc.

Tijdens de opleidingsdagen zal de mogelijkheid er zijn om bezig te zijn met het beantwoorden van eigen leervragen, maken praktijkopdrachten, oefenen van skills en bezig te zijn met leren leren. Naast de opleidingsdagen ben  aan de slag met opdrachten in de praktijk en verdiepingsopdrachten waar je thuis mee aan de slag gaat. Dit mbo-certificaat heeft een studiebelasting van gemiddeld 6 uur per week naast de contact momenten.

Onderwijsprogramma

Een ‘blended’ onderwijsprogramma zorgt ervoor dat het leren aantrekkelijk is voor iedereen en kun je naast de vak inhoud ook gebruik maken van en groeien in eigen kwaliteiten. Dat betekent dat naast online bijeenkomsten ook live lessen beschikbaar zijn om bezig te zijn met het mbo-certificaat. Tijdens de online bijeenkomsten en live lessen is er een docent beschikbaar om via verschillende werkvormen de lessen aanbiedt. Daarnaast werk je met een werkbegeleider in de praktijk aan de verschillende praktijkopdrachten en eindigt het opleidingstraject met een officieel examen in de praktijk.

Het programma is hierdoor persoonlijk, op eigen tempo, vraaggericht en praktijk gestuurd. Naast de vak inhoud zullen we ook aandacht hebben voor het leren leren, ICT- vaardigheden en taalvaardigheden.

Er zijn 14 lesdagen die bestaan uit:

 • 1 uur Q&A; tijdens de Q&A kun je werken aan leervragen en vragen stellen aan de vakdocent 
 • Afhankelijk van het programma kan de Q&A ook online plaatsvinden
 • 2 uur Skills/werkplaats; tijdens de skills werk je aan opdrachten, oefen je praktijksituaties en train je vaardigheden onder leiding van een vakdocent
 • een studiebelasting van 400 uur, dit is inclusief thuisstudie en oefenen in de praktijk

Examen

Na het doorlopen van het opleidingstraject volgt een examen. Het examen wordt uitgevoerd in de praktijk. Na het succesvol afronden van het examen volgt het mbo-certificaat.

Lesmateriaal

Aventus verzorgt het lesmateriaal. Dit ontvang je op de eerste studiedag.

Startdata & lestijden

Startdata 

 • dinsdag 1 oktober 2024
 • dinsdag 7 januari 2025
 • dinsdag 1 april 2025

De uiterste inschrijfdatum voor een scholing is twee weken voor de startdatum. Meld je je na de uiterste inschrijfdatum aan, dan wordt je automatisch geplaatst bij de eerstvolgende cursusperiode. 

Lestijden

 • 16.00 - 20.30 uur

De lessen zijn wekelijks, met uitzondering van schoolvakanties. Check Korte scholing Zorg - Overzicht lesdata en -tijden voor volledig overzicht van de lesdata.

Voorwaarde voor deelname

Om deel te nemen aan deze scholing heb je een vaste werkgever (erkend leerbedrijf) nodig. De werkgever moet een BPV-overeenkomst tekenen (beroepspraktijkvormingsovereenkomst) en je gaat werken met een Prove2Move-examen. Hiervoor heb je een beoordelaar (erkend leerbedrijf) nodig om dit af te tekenen. Deze scholing levert het landelijk erkende Aventus MBO-certificaat op.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.