Paragrafen

Let op: wachtlijst

Het maximum aantal aanmeldingen voor deze opleiding (start september 2024) is bereikt. Wil je je nog aanmelden? Dan word je op een wachtlijst geplaatst. Meld je voor de zekerheid ook aan bij een andere opleiding, zoals de opleiding Maatschappelijke Zorg (BOL).

Sociaal werker iets voor jou?

Houd je van afwisselend werk waarbij ‘samenwerken’ en ‘creativiteit’ een belangrijke rol spelen? Ben je gedreven om anderen te begeleiden en te ondersteunen bij diverse problematieken? Kan je je goed inleven in anderen en sta jij sterk in je schoenen? Wil jij mensen helpen het beste uit zichzelf te halen? Werk je graag met verschillende mensen, van verschillende leeftijden, met verschillende (culturele) achtergronden én vind je het belangrijk dat iedereen een plek mag hebben in de maatschappij?

Dan is de opleiding Sociaal Werk misschien wel iets voor jou!

Als Sociaal Werker activeer je mensen deel te nemen aan de maatschappij. Dit kan door het gezamenlijk organiseren en uitvoeren van activiteiten en projecten maar ook door het individueel of groepsgewijs aanpakken van diverse grote en kleine problemen binnen de verschillende leefgebieden.

sociaal cultureel werker

De opleiding Sociaal werker

Dit leer je

 • Sociale vaardigheden waaronder ‘contact leggen’, ‘samenwerken’ en ‘communiceren’.
 • Voeren van verschillende soorten gesprekken, vanuit verschillende rollen.
 • Presenteren.
 • Motiveren en enthousiasmeren
 • Informatie, voorlichting en advies geven.
 • Begeleiden van (groepen) mensen tijdens activiteiten.
 • Voorbereiden, uitvoeren en coördineren van diverse activiteiten en projecten.
 • Ondersteunen van mensen bij het oplossen van hun (persoonlijke) problemen.
 • Ondersteuning bieden om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten.
 • Mensen ondersteunen bij het op orde krijgen van het dagelijks leven.
 • Ontwikkelen van een beroepshouding.
 • Zelfontplooiing en zelfredzaamheid.
 • Aanleren van 21e -eeuwse vaardigheden.
Let op: numerus fixus

De opleiding Sociaal werker (BOL) kent een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum aantal opleidingsplaatsen is. Ben je zeker van je studiekeuze? Meld je dan snel aan! Wil je meer informatie over numerus fixus opleidingen? Klik dan hier.

Toelatingseisen

Je bent welkom op de opleiding Sociaal Werk met één van deze bewijzen:

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte-, gemengde- en theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Mavo-diploma
 • Diploma mbo niveau 2

Let op: Je mag niet voor de rechter hebben  gestaan voor een  misdrijf. Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om stage te lopen. Kun je geen VOG voorleggen dan mag je niet op stage en kun je jouw opleiding niet afronden. Meer informatie over deze verklaring kun je vinden op www.watdevog.nl

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Studie-inhoud

Hoe ziet jouw opleiding eruit?

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels (alleen voor niveau 4) 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Kerntaken en werkprocessen

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel

Kerntaak: Werken aan de aanpak van sociale vraagstukken 
Werkprocessen:

 • Inventariseert de vraag naar sociaal werk 
 • Ontwikkelt een aanpak 
 • Versterkt het sociale netwerk 
 • Ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie 
 • Zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten 
 • Evalueert de aanpak 

Kerntaak: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 
Werkprocessen

 • Voert het beleid uit 
 • Voert administratieve taken uit 
 • Werkt aan professionele ontwikkeling 
 • Werkt aan kwaliteit 

Profieldeel 

De opleiding Sociaal Werk kent vanaf augustus 2020 géén uitstroomprofielen meer! Er zijn dan ook géén extra kerntaken en werkprocessen voor het profieldeel! 

De opleidingsfasen

De opleiding start met de basisfase. In deze fase leer je basiskennis en ontwikkel je basisvaardigheden die je als Sociaal Werker nodig hebt. Vanaf periode 3 (week 21 van de opleiding) ga je ook 2 dagen per week op stage. Als je deze fase hebt afgerond ga je naar de tweede fase, meestal is dat het begin van leerjaar 2. 

De tweede fase van de opleiding is de ontwikkelfase. In deze fase ben je veel in de praktijk bezig. Je gaat 2,5 dagen per week naar school, 2 dagen per week op stage én een halve dag per week naar 'praktijkleren' (een vorm van hybride leren). Daarnaast moet je zelfstandig studiepunten verdienen door in de praktijk activiteiten en projecten uit te voeren. In deze fase rond je ook alle examens van de generieke vakken af. De ontwikkelfase is een drukke fase waarin we van jou als student een bepaalde mate van 'zelfsturing' verwachten. 

De derde en laatste fase van de opleiding is de examenfase, deze start meestal in leerjaar 3. Tijdens deze fase ga je 2,5 dagen per week naar school en loop je 2,5 dagen per week stage. Tijdens je stage rond je de beroepsgerichte examens af. Van jou als student wordt in deze fase verwacht dat je 'zelforganiserend' kunt leren.  

 

Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan.  

Met keuzedelen verbreed of verdiep je deze mbo-opleiding.

Actueel en toekomstproof onderwijs

Als je kiest voor een opleiding binnen zorg en welzijn, kies je voor een beroep waarin je iets kunt betekenen voor je medemens. We helpen je om je rol in de maatschappij te vervullen, nu én in de toekomst. Een belangrijke ontwikkeling in zorg en welzijn is de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: preventie en een gezonde leefstijl zijn dan ook belangrijke onderdelen van de opleidingen. We zorgen voor actueel en ‘toekomstproof’ onderwijs door nauw samen te werken met werkgevers, hogescholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. 

Vanaf de start werk je samen met je medestudenten aan levensechte opdrachten. Dat gebeurt binnen en buiten de school. Je leert vragen te stellen, oefent je skills, werkt aan projecten en bedenkt creatieve oplossingen. Aan het einde van de opdracht lever je een product op: bijvoorbeeld een verslag, reportage, presentatie of tentoonstelling.  We geven je veel ruimte om zelf keuzes te maken en je studietempo aan te passen. De docent coacht je tijdens je hele opleiding, zodat je stevig in je schoenen komt te staan en zelf de regie kunt nemen. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke groei en wil je een vervolgopleiding volgen, dan word je daar ook goed op voorbereid.

Bij de generieke vakken Nederlands, Engels en Rekenen oefen je voor de verplichte examens. We bieden voor deze vakken extra ondersteuning aan. Taal is belangrijk voor je beroep, dus hier wordt extra aandacht aan besteed. Je vaste honk is de stamgroep. Hier trek je met je groepsgenoten op en  kun je al je vragen stellen over je loopbaan en de keuzes die je maakt tijdens je opleiding. 

sociaal cultureel werker

Na je opleiding

Na je opleiding Sociaal Werk heb je verschillende keuzes. Je kan aan het werk in het boeiende en diverse werkveld van de sociaal werker. Je kan er ook voor kiezen om door te studeren. Hbo-opleidingen die goed aansluiten zijn vooral de sociale opleidingen. Denk hierbij aan opleidingen als Social Work, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie en Creatieve Therapie.

Wat wordt je werk?

Na je opleiding Sociaal Werk heb je voldoende kennis en ervaring opgedaan om op zoek te gaan naar een baan binnen het werkveld. Met je diploma ben je breed inzetbaar bij veel verschillende organisaties en instanties. In alle gevallen gaat het over ondersteunen en begeleiden van (groepen) mensen binnen de maatschappij.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.