Succes voor Aventus volwasseneneducatie

Aventus Volwasseneneducatie heeft opnieuw het keurmerk van Blik op Werk verdiend. Aventus heeft hiermee opnieuw bewezen een krachtige partner te zijn op het gebied van inburgering. Het keurmerk van Blik op Werk geeft aan dat de kwaliteit goed geborgd is en is een voorwaarde voor het verkrijgen van een lening voor de inburgeraars bij DUO. 

Met een slagingspercentage van maar liefst 85% en een hoge cursistentevredenheid heeft Aventus Volwasseneneducatie een mooie basis gelegd voor het verkrijgen van het keurmerk. De inspecteur van Blik op Werk is het meest onder de indruk van het feit dat alles dat op papier vastgelegd is, 1 op 1 klopt met hetgeen ze hoort van docenten en andere medewerkers. Teammanager Dieneke Nijenhuis is trots op het resultaat: “Het keurmerk zegt vooral dat we, naast een goede cursistentevredenheid, goede examenresultaten hebben gehaald met alle profielen. We hebben effectieve leerlijnen uitgezet, we geven goed les en ook de begeleiding is intensief en op orde. Echt een teamprestatie, geleverd door een goede samenwerking tussen het team en de ondersteunende diensten. Aventus heeft wederom bewezen een goede school te zijn in de regio voor inburgering/NT2.”