Hulp bij het kiezen van een vervolgopleiding

Het maken van een keuze voor een vervolgopleiding is niet altijd even makkelijk voor een leerling. U als decaan kan uw leerlingen (en hun ouders/verzorgers) hierbij helpen door aan te geven wat de mogelijkheden zijn voor hem/haar en goed voor te lichten.

Om snel een compleet beeld te krijgen van ons totale aanbod van mbo-opleidingen publiceren wij hier regelmatig een handig actueel overzicht. In dit opleidingenoverzicht vind u al onze opleidingen die wij aanbieden met daarachter het niveau en bij welke locatie de opleiding te volgen is.

Voorlichtingsactiviteiten

Door het jaar heen verzorgen wij diverse voorlichtingen:

  • open dagen Aventus -> hierbij kun je de sfeer proeven en het gehele gebouw en de lesruimtes bekijken
  • diverse voorlichtingen en beroepenmarkten bij vo-scholen binnen de Stedendriehoek
  • gastlessen en andere activiteiten op vo-scholen​
  • NXTLVL in Apeldoorn -> diverse mbo-/hbo en wo-scholen geven voorlichtingen over hun opleidingen
  • OpZicht -> verplichte LOB-activiteit voor 3e-jaars vo-leerlingen. Ze kunnen aangeven naar welke  opleiding hun voorkeur uit gaat
  • een dagje meelopen bij Aventus -> via deze website, op de opleidingspagina, kan een vierdejaars leerling zich hier voor aanmelden
  • algemene ouderavond bij Aventus -> algemene informatie over het mbo (dus niet specifiek van Aventus) over lesgeld, profielkeuze, intake etc.
  • algemene mbo presentatie op uw school
  • rondleidingen door onze Aventus gebouwen

Meer weten?

Informatie over onze opleidingen en meer – dat horen uw leerlingen (en ouders) tijdens onze voorlichtingen. Ook ontdekken ze zo wat we van ze verwachten tijdens een opleiding; zoals studiecapaciteiten, beroepshouding en de manier van leren. En wat uw leerlingen van óns mogen verwachten.

Wilt u meer weten over onze voorlichtingenactiviteiten of wilt u een voorlichting voor bij uw op school aanvragen? Neem dan contact op met Voorlichting & Werving via voorlichting@aventus.nl

Voor al uw andere vragen kunt u terecht via de contactpagina.