Cursussen voor uw personeel

Het is bij Aventus mogelijk om voor een groep medewerkers een deel van een kwalificatiedossier als cursus af te nemen. We spreken dan over een (keuze)module, bijvoorbeeld Ondernemerschap (uit de opleiding Horeca) of Medisch Technisch Handelen (uit de Zorg opleidingen). De kosten hiervan verschillen per module, afhankelijk van duur, benodigde materialen en noodzakelijke personele inzet. Aangezien deze modules niet leiden tot een kwalificerend diploma, worden ze niet door het rijk bekostigd. Daarom wordt per aanvraag bekeken wat de kosten van de cursus zijn. Voor meer informatie over cursus mogelijkheden bij Aventus kunt u contact opnemen met het Service en informatiepunt van Aventus. 

Service en informatiepunt Aventus
Telefoonnummer: 0800 - 444 55 55 (gratis)
e-mail: info@aventus.nl

Opleidingsaanbod/cursus voor ongeschoold of laaggeschoold personeel

Als Regionaal Opleidingscentrum werken we nauw samen met overheidsinstanties als gemeenten en UWV. Ons streven is om met maatwerk trajecten en combinaties van Entree- en vakonderwijs zoveel mogelijk inwoners van de regio Stedendriehoek hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen, waardoor zij volledig tot hun recht komen op de arbeidsmarkt. Veel ongeschoolde en/of laaggeschoolde arbeidskrachten kunnen doorgroeien wanneer zij de juiste begeleiding krijgen om zo de gewenste startkwalificatie te behalen. Aventus wil u als werkgever dan ook graag verder helpen in de ontwikkeling van uw ongeschoolde en of laaggeschoolde personeel.

Opleidingsaanbod nieuwkomers/statushouders

Naast mbo-opleidingen biedt Aventus ook inburgering en taalonderwijs aan. Inmiddels zijn bijna 900 nieuwkomers (statushouders) aan het traject begonnen. Om deze statushouders een goede startpositie te geven op de arbeidsmarkt, is Aventus vorig jaar een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in deze bijzondere groep studenten binnen Aventus. Dit leidde tot het project “Duurzaam Inburgeren, beroepsgericht en kwalificerend onderwijs aan nieuwkomers” ter bevordering van de aansluiting van deze groep op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sinds 2017 biedt Aventus statushouders een opleidingstraject waarbinnen de componenten inburgering, Entree (arbeidsmarktvaardigheden in de Nederlandse context) en een beroepsbegeleidend opleidingstraject (bbl niveau 2) gecombineerd worden. Voor duurzame inburgering starten we met een aantal kansberoepen in de richting van bouw en metaal-, elektro-en installatietechniek (MEI). Daarnaast zien we mogelijkheden te starten met het scholen van nieuwkomers in de schoonmaakbranche, de logistiek, de zorg en horeca (kok).Wil u meer informatie over de statushouders van Aventus? Neem dan contact op met het Service en informatie punt van Aventus. 

Service en informatiepunt Aventus
Telefoonnummer: 0800 - 444 55 55 (gratis)
e-mail: info@aventus.nl