Interesse in de opleiding jeugdzorg?

Door de nieuwe onderwijsstructuur vanuit de overheid komt de opleidingsrichting Jeugdzorg vanaf het schooljaar 2016-2017 in het mbo te vervallen. Dit ondanks de grote belangstelling. Voor studenten met interesse in jeugdzorg, zijn er een aantal andere mogelijkheden die raakvlakken hebben met dit onderwerp.

  1. De bredere opleiding  Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (BOL) bevat alle kennis en vaardigheden die voorheen in het jeugdzorgprofiel voorkwamen. 
  2. Door de nieuwe kwalificatiestructuur komen bij de opleidingen ook keuzedelen. Een keuzedeel is “Jeugd- en opvoedhulp”. Dit biedt de studenten kansen om ervaring op te doen in jeugdzorginstellingen of bijvoorbeeld jeugdhonken.
  3. De opleiding Sociaal-Cultureel Werker. Deze opleiding start in augustus 2016. De participatiesamenleving vraagt om meer verbinding in de samenleving. De komst van sociale wijkteams geeft weer ruimte aan de cultureel werker.
  4. De opleiding Maatschappelijke Zorg.

Aansluiting jeugdzorg en de arbeidsmarkt:
Over 5 jaar wordt er een grote uitstroom van gepensioneerden verwacht. Dan is de verwachting dat er tekorten zullen zijn op het gebied van mbo- en hbo-functies in de sector Zorg en Welzijn.
Voor functies m.b.t. de jeugdzorg vraagt De arbeidsmarkt meestal hbo-niveau. Studenten met interesse in de jeugdzorg moeten zich er dus op voorbereiden dat ze waarschijnlijk na het mbo een hbo-opleiding moeten volgen. Om studenten hierin te begeleiden, zullen alle niveau 4 opleidingen bij Aventus het keuzedeel “doorstroom hbo” aanbieden.