Aventus Jaarverslag 2020

Ons jaarverslag over 2020 is gereed! Een complete terugblik op een bewogen jaar met natuurlijk daarin ook onze formele verantwoording over de ontwikkelingen binnen Aventus, ons onderwijs en de financiën met de jaarrekening. 

Trots 
Uit het hele document spreekt vooral de trots op onze studenten en de Aventus-collega’s. In een jaar dat werd gedomineerd door corona moest het onderwijs plotseling omgezet worden naar online en werd thuiswerken de nieuwe norm. Dat vroeg van iedereen veel aanpassingsvermogen. Maar het onderwijs ging door en we hebben er alles aan gedaan om in verbinding te blijven met onze studenten en goed onderwijs te geven. 

Uitdagingen en positieve resultaten 
We laten in diverse hoofdstukken zien hoe we ondanks de extra uitdagingen die de coronapandemie met zich meebracht, mooie activiteiten en resultaten in 2020 hebben kunnen neerzetten. Zo hebben we vanuit onze strategische koers en kwaliteitsagenda kunnen werken aan steeds beter en toekomstgericht onderwijs, gaf ‘online’ onderwijs een impuls aan de invoering van onze nieuwe onderwijsvisie en staan we inmiddels in de startblokken voor uitvoering van onze strategie van een Leven Lang Ontwikkelen. In een heftige tijd is het goed te merken dat onze organisatie – van onderwijsteams tot centrale diensten – solide in elkaar zit. We konden daardoor snel schakelen om studenten continuïteit van onderwijs te bieden en medewerkers te faciliteren in het thuiswerken. Het jaarverslag laat daarvan mooie voorbeelden zien.  

Verder bouwen in 2021 
In 2021 blijven we net als in 2020 focussen op goed onderwijs en goede begeleiding voor onze studenten. Met alle deskundige collega’s hebben wij er groot vertrouwen in dat dit goed gaat lukken. De mooie uitkomsten van het medewerkersonderzoek dat in 2020 is gedaan, onderstrepen ieders bevlogenheid en betrokkenheid bij onze studenten! 

Je vindt het jaarverslag van 2020 hier op onze website.

 

Trefwoorden: