Flexibele startdatum

Deze opleiding heeft een flexibele startdatum. Samen met jou kijken we of, en zo ja wanneer je met je studie kunt starten.

Paragrafen

Onderwijsassistent iets voor jou?

Vind je onderwijs aan kinderen of jongvolwassenen interessant? Help jij anderen graag en leg je gemakkelijk contact? Heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Kun je goed zelfstandig én samen werken, en kom je zelf met ideeën? Pas jij je makkelijk aan en hou je het hoofd koel bij onverwachte situaties? Kies dan voor een toekomst in het onderwijs en meld je aan voor de mbo-opleiding Onderwijsassistent van Aventus.

pedagogisch werk

De opleiding Onderwijsassistent

Dit leer je

Je opleiding Onderwijsassistent hoort bij het dossier Pedagogisch werk. Bij Aventus start iedereen bij Pedagogisch Werk met hetzelfde programma. Na een half jaar specialiseer jij je in één van deze afstudeerrichtingen:

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4)
 • Onderwijsassistent (niveau 4)

Bij de uitstroom Onderwijsassistent leer je dan:

 • lessen of activiteiten voorbereiden
 • hoe kinderen zich ontwikkelen
 • wat je moet doen in klassen/school situaties
 • meer over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek
 • meer over muziek, beeldend en drama
 • creatieve activiteiten met kinderen uit te voeren
 • zelfstandig te werken en goed samen te werken

Bijna alle lessen hebben te maken met activiteiten die je op je stageplek in een school meemaakt. Theorie en praktijk gaan hand in hand gedurende je opleiding.

Toelatingseisen

Je bent welkom op de opleiding Onderwijsassistent met één van deze bewijzen:

 • Diploma VMBO: kaderberoepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 2
 • Mavo diploma
 • Bij een BBL-opleiding is een werkgever (een erkend leerbedrijf) verplicht.

Het is bij deze opleiding handig als de Nederlandse taal en rekenvaardigheden je liggen.

Let op: Je mag niet voor de rechter hebben  gestaan voor een  misdrijf. Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om stage te lopen. Kun je geen VOG voorleggen dan mag je niet op stage en kun je jouw opleiding niet afronden. Meer informatie over deze verklaring kun je vinden op www.watdevog.nl

Leerwerkplek

Tijdens de BBL opleiding volg je een traject waarbij werkend leren centraal staat. Om je aan te kunnen melden voor de BBL-variant van deze opleiding, heb je een leerwerkplek nodig. Zorg dat je voor minimaal 16 uur per week een erkende leerwerkplek hebt, voordat je je aanmeldt voor deze opleiding. Zonder erkende leerwerkplek is starten van de opleiding niet mogelijk. Heb je nog geen leerwerkplek? Zoek erkende leerbedrijven via www.s-bb.nl en solliciteer zelf. In overleg met je werkgever kun je je dan aanmelden voor deze opleiding.

 

Verkort programma

Afhankelijk van je vooropleiding is maatwerk en/of versnelling mogelijk. Dit wordt tijdens een voorgesprek afgestemd. Wanneer blijkt dat je voor een verkort of maatwerkprogramma in aanmerking komt, kan je de opleiding in 2 tot 2,5 jaar afronden. 

Studie-inhoud

Hoe ziet je opleiding eruit? 

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels (alleen examen bij niveau 4) 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Kerntaken en werkprocessen 

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 

Kerntaak: Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar 
Werkprocessen:

 • Bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor 
 • Voert lesactiviteiten uit 
 • Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan 

Kerntaak: Uitvoeren van taken rondom de lessen 
Werkprocessen

 • Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma 
 • Voert administratieve taken uit 
 • Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen 
 • Voert coördinerende taken binnen de school uit 

Kerntaak: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling 
Werkprocessen:

 • Inventariseert behoeften en wensen van het kind 
 • Bereidt de uitvoering van activiteiten voor 
 • Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten 
 • Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen 
 • Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten 
 • Ondersteunt bij verzorgende taken 
 • Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat 
 • Evalueert de werkzaamheden 

Kerntaak: Werken aan kwaliteit en deskundigheid 
Werkprocessen:

 • Werkt aan de eigen deskundigheid 
 • Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen? 

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vak specialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan.  

Aan het eind van het eerste leerjaar krijg je voorlichting over deze keuzedelen en kun je je inschrijven voor één of meer keuzedelen. In totaal moet je gedurende je opleiding 720 uur met keuzedelen vullen. Zo kies je bijvoorbeeld één keuzedeel van 480 uur en één van 240, of drie keuzedelen van 240 uur.

Locatie

Gedurende de opleiding kan het zijn dat je wisselt van locatie tussen Apeldoorn en Deventer: je start in een gezamenlijk basisjaar met de opleiding Pedagogisch Medewerker. De opleiding wordt afgerond in Deventer. 

Actueel en toekomstproof onderwijs

Als je kiest voor een opleiding binnen zorg en welzijn, kies je voor een beroep waarin je iets kunt betekenen voor je medemens. We helpen je om je rol in de maatschappij te vervullen, nu én in de toekomst. Een belangrijke ontwikkeling in zorg en welzijn is de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: preventie en een gezonde leefstijl zijn dan ook belangrijke onderdelen van de opleidingen. We zorgen voor actueel en ‘toekomstproof’ onderwijs door nauw samen te werken met werkgevers, hogescholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. 

Vanaf de start werk je samen met je medestudenten aan levensechte opdrachten. Dat gebeurt binnen en buiten de school. Je leert vragen te stellen, oefent je skills, werkt aan projecten en bedenkt creatieve oplossingen. Aan het einde van de opdracht lever je een product op: bijvoorbeeld een verslag, reportage, presentatie of tentoonstelling.  We geven je veel ruimte om zelf keuzes te maken en je studietempo aan te passen. De docent coacht je tijdens je hele opleiding, zodat je stevig in je schoenen komt te staan en zelf de regie kunt nemen. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke groei en wil je een vervolgopleiding volgen, dan word je daar ook goed op voorbereid.

Bij de generieke vakken Nederlands, Engels en Rekenen oefen je voor de verplichte examens. We bieden voor deze vakken extra ondersteuning aan. Taal is belangrijk voor je beroep, dus hier wordt extra aandacht aan besteed. Je vaste honk is de stamgroep. Hier trek je met je groepsgenoten op en  kun je al je vragen stellen over je loopbaan en de keuzes die je maakt tijdens je opleiding. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Na je opleiding

Na je studie Onderwijsassistent kun je: 

 • een baan zoeken 
 • doorgroeien aan de lerarenopleiding Basisonderwijs (de pabo), wat goed aansluit bij de opleiding Onderwijsassistent
 • doorgroeien naar een hbo-opleiding, zoals pedagogiek, toegepaste psychologie, SPH of logopedie

Wat wordt je werk?

Na je opleiding Onderwijsassistent help je de leraar met zijn lessen. Dit doe je door bijvoorbeeld groepjes kinderen te helpen bij het maken van een opdracht. Soms help je kinderen iets te oefenen, bijvoorbeeld bij tafels. Verder zet je materialen klaar in de klas. Je helpt mee bij het organiseren van activiteiten, zoals een excursie. Je zorgt voor een goede en veilige sfeer in de klas, zodat kinderen ruimte krijgen zichzelf te zijn. De docent begeleidt jou in je werk.

Wat wordt je werkplek?

Met je diploma Onderwijsassistent maak je kans op verschillende werkplekken in het onderwijs. Zoals in het:

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • speciaal (voortgezet) onderwijs 
 • beroepsonderwijs

De meeste kans op werk maak je in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Dat komt omdat hier de meeste banen zijn.

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.