Toedienen van medicijnen + proeve van bekwaamheid

Iets voor jou?

Het uitdelen en toedienen van medicijnen is een zeer verantwoordelijke taak, waarbij kennis en kunde samengaan. Weten wat je geeft, aan wie, waarvoor en op welke manier je het medicijn dient toe te dienen is van groot belang bij het veilig en verantwoord uitvoeren van deze taak. 

De cursus

De inhoud van de cursus richt zich op de volgende aspecten.

 • Medicijnen uitzetten, controleren, registreren en toedienen.
 • Algemene omschrijving v.d. term geneesmiddel, handel / merknaam etc.
 • Gegevens op de verpakking en bijsluiter kunnen identificeren / interpreteren.
 • Verschillende werkingen / bijwerkingen van geneesmiddelen.
 • Toedieningsvormen / voorschriften en toedieningswijze van medicijnen.
 • Opslag en bewaren van medicijnen.
 • Speciale richtlijnen t.a.v. Opiaten / risicovolle medicatie / paraferen en dubbel paraferen.
 • Veelvoorkomende soorten geneesmiddelen en daaraan verbonden gevaren.
 • Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de medewerker bij geneesmiddelen toediening en gebruik door cliënten.
 • Melden fouten / incidenten FONA / MIP / INCA etc.
 • Praktisch oefenen bv oor-, oog-, neusdruppels, zalven etc.
 • Afsluiting met schriftelijke toetsing.

Om deel te nemen aan deze scholing ben je minimaal in het bezit van een helpende diploma.

Bij een voldoende van de theoretische toets gaat de deelnemer in de praktijk onder begeleiding aan de slag met de proeve van bekwaamheid bestaande uit 2 opdrachten die uitgevoerd dienen te worden en waarvan een verslag dient te worden gemaakt. De beide opdrachten dienen met een voldoende vanuit de praktijk te worden beoordeeld, alsook door de docent van school. Hierna kan autorisatie door de instelling / organisatie plaatsvinden. 

Duur

2 dagdelen van 3 uur + maximaal 3 maanden voor werken aan de proeve van bekwaamheid in de praktijk. 

Locatie

De scholing wordt gegeven bij Aventus of, indien gewenst en mogelijk, op locatie. 

Lesdata en –tijden

De scholing start bij voldoende deelname. Meld je je aan per groep (max. 12 deelnemers), dan spreken wij in overleg graag de data en lestijden met je af. 

Attest

Attest met vermelding:

 • Resultaat schriftelijke toets
 • Resultaat proeve van bekwaamheid. 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar scholingsbureau@aventus.nl of rechtstreeks naar Paulien van Schooten p.vanschooten@aventus.nl. Wij helpen je graag. 

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in.