Allround laborant (BOL)

School & stage

Bij deze opleiding is geen instroom in februari 2021 mogelijk. Meld je nu al wél aan voor de start van deze opleiding in augustus 2021. Doe je dit vóór 1 april 2021, dan is je plek gegarandeerd, mits je voldoet aan de toelatingseisen en het niet gaat om een numerus fixus-opleiding.

Allround laborant iets voor jou?

Wil jij weten waar bijvoorbeeld drinkwater, geneesmiddelen of tapijt uit bestaan? Heb jij gevoel voor moderne techniek? En ben jij heel precies in je werk? Dan schuilt er een onderzoeker in jou! Meld je aan en start je toekomst met de opleiding tot Allround Laborant bij Aventus.

De opleiding Allround laborant

Dit leer je

Tijdens je opleiding Allround laborant leer je onder meer:

 • het identificeren, registreren en controleren van uiteenlopende onderzoeksmonsters
 • het voorbereiden en uitvoeren van basisanalyses
 • het beoordelen en rapporteren van meetresultaten
 • het onderhouden van je werkomgeving en de apparatuur die je gebruikt
 • goed samen te werken en duidelijk te communiceren 
Toelatingseisen

Je bent welkom bij de opleiding Allround laborant met één van deze bewijzen: 

 • Diploma VMBO techniek: kaderberoepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 2
 • Diploma mbo-vakopleiding voor eenzelfde beroep of beroepscategorie
 • Bij doorstroom vanuit VMBO Z&W, Landbouw of Economie is Wiskunde of Natuur-en Scheikunde vereist
Studie-inhoud

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en meerdere keuzedelen. 

Je start je opleiding met een algemeen basisjaar waarin je alle noodzakelijke basiskennis (theorie) en basisvaardigheden (praktijk) zult leren. Na het basisjaar volg je het profieldeel van de door jou gekozen opleiding Allround Laborant.  
 
Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het MBO in Nederland gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze terugkerende werkzaamheden worden kerntaken van het beroep genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, die bij elkaar horende taken beschrijven. Dit zijn de zogenaamde werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 

Kerntaak Bereidt analyses voor 
Werkprocessen 

 • Maakt een planning 
 • Ontvangt en registreert materiaal 
 • Bewerkt materiaal voor 

Kerntaak Voert analyses uit 
Werkprocessen 

 • Voert basisanalyses uit 
 • Beoordeelt en rapporteert meetwaarden 
 • Onderhoudt werkplek en apparatuur
Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?  

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan. De resultaten van keuzedelen (ook de onvoldoende) komen wel op het resultatenoverzicht behorende bij het diploma te staan.   

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding aan? 

 • Doorstroom HBO 
 • Duurzaamheid

Na je opleiding

Na je opleiding Allround laborant heb je keuze: een baan zoeken als Allround Laborant óf doorgroeien met een opleiding op niveau 4. Zoals Chemisch-fysisch analist of Biologisch Medisch Analist.

Wat wordt je werk?

Als allround laborant onderzoek je, samen met je team, de kwaliteit van allerlei bekende en minder bekende producten. Dit doe je door onderzoek te doen naar chemische stoffen en/of op microbiologische kenmerken. Je bereidt analyses van onderzoeksmonsters voor, voert ze uit en noteert de meetresultaten. Hiervoor werk je met moderne en zeer nauwkeurige apparatuur.
Wat je precies onderzoekt? Dat hangt van het soort laboratorium af en je werkplek daarin. Misschien wordt het wel verf of make-up of levensmiddelen of medicijnen. 

Wat wordt je werkplek?

Na je opleiding Allround laborant werk je als chemisch analist in een laboratorium. Bijvoorbeeld bij een waterschap, een textielbedrijf, een bedrijf dat geneesmiddelen maakt, aardolieproducten keurt of milieuonderzoek doet.

Check het filmpje

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in.