Omgaan met verbaal agressief gedrag

Voor wie

Deze scholing is geschikt voor iedereen die beroepsmatig cliënten begeleid naar werk of (maatschappelijke) participatiecoaches en daarbij wel eens te maken krijgt met agressief gedrag of belangenconflicten: werkcoaches, klant-managers, casemanagers, re-integratieconsulenten, participatiecoaches, job-coaches, begeleiders etc. we kunnen de scholing opmaat verzorgen en gebruikmaken van een scholingsacteur.

De cursus

Agressie is van alledag. Iedereen kent het en iedereen wordt er in meer of mindere mate mee geconfronteerd. Als professionele beroepsoefenaar, zoasl job-coach, balie medewerker, zorg medewerker zal men agressief gedrag op een effectieve wijze moeten kunnen hanteren. Dat is niet altijd makkelijk temeer omdat het gedrag van die ander ook van alles bij de professional oproept. Er zijn echter wel handvatten aan te reiken waarmee dat agressieve gedrag van een ander in banen geleid kan worden. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: wat is agressie, welke vormen kent het, wat doet agressie met jezelf, hoe kan ik de-escaleren in gesprek, welke non-verbale aspecten spelen hierbij een rol. 

Doel

De scholing geeft de cursist inzicht in het eigen handelen bij een confrontatie met agressie. Daarnaast krijgt de cursist kennis van de vormen van agressie en diverse de-escalerende (non-verbale en verbale) communicatietechnieken. 

Inhoud

  • Zicht op de invloed van de eigen stress (spanningsboog)
  • Afstand nabijheid
  • Communicatiemodel (eenvoudig)
  • Wat is agressie
  • Vormen van agressie
  • Interventie
  • De-escalerende gesprekstechnieken
  • Invloed van non-verbaal gedrag 

Duur

De verbale scholing is 1 dagdeel, met uitbreiding naar 2 dagdelen (oefenen met een acteur).

Lesdata - en tijden

In overleg.

Aanmelden

Voor deze scholing kun je je alleen aanmelden per groep (max. 12 deelnemers). Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar scholingsbureau@aventus.nl.
Wij helpen je graag. 

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in.