Overslaan en naar de inhoud gaan

Informatieavond huisvesting Snipperlingsdijk

Aventus heeft in samenwerking met gemeente Deventer plannen om nabij de huidige locatie aan de Snipperlingsdijk nieuwbouw te realiseren. Eind vorige maand nam Astrid Coesel (directeur bedrijfsvoering Aventus) dan ook omwonenden mee tijdens een informatiebijeenkomst over de laatste stand van zaken.

Kiezen voor nieuwbouw ziet Aventus als een mooie en belangrijke stap richting de toekomst om op lange termijn goede huisvesting te bieden aan onze opleidingen en studenten. Aventus brengt daar op één locatie de opleidingen in Deventer samen en neemt dan op termijn afscheid van de locatie aan de Middelweg. De locatie aan de Middelweg sluit alleen niet meer aan op de onderwijsvisie van Aventus en een verbouwing van dit pand blijkt na studie niet rendabel. In de studie zijn ook andere locaties in Deventer voor nieuwbouw onderzocht en nieuwbouw bij de bestaande locatie op ‘De Snip’ bleek het beste alternatief.

Op 16 juli 2021 ondertekenden de gemeente Deventer en Aventus een intentieverklaring om hier gezamenlijk verder onderzoek naar te doen. Het onderzoek zal onder andere uitwijzen of het mogelijk is om nabij ons huidige pand een nieuwe school te bouwen.

Het doel van de informatieavond was buurtbewoners te informeren over de laatste stand van zaken voor de eventuele nieuwbouw. De gemeente Deventer, ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos en Aventus deelden die avond een inhoudelijke presentatie en aansluitend kon iedereen vragen stellen. Bij projecten met deze omvang kost het echter aardig wat tijd voordat de plaatjes heel concreet worden. Er zijn tijdens de informatiebijeenkomst al wel drie ruwe schetsen gedeeld zodat de omwonenden beter beeld hebben en we ook echt in gesprek konden met elkaar. Deze schetsen geven alleen de bouwmassa weer van het gebouw en de plek waar het gebouw komt te staan. Deze schetsen zijn hieronder te bekijken.

Informatieavond omwonenden Snipperlingsdijk onderdeel Aventus 28-09-2021

P&R terrein e.o. - Ruimtelijk- programmatische uitgangspunten - September 2021

Presentatie bewonersavond Witteveen+Bos 28-09-2021

Verslag Participatieavond 1

Verslag Participatieavond 03-10-2023

Informatieavond omwonenden 3 oktober 2023

Bewonersavond 3 oktober 2023

 

De presentatie van de informatieavond nieuwbouw Aventus Snipperlingsdijk
Astrid Coesel (directeur bedrijfsvoering Aventus) informeert omwonenden tijdens de informatiebijeenkomst over de laatste stand van zaken.