Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen iets voor jou?

Sta je stevig in je schoenen? Ben je integer, betrokken en empathisch? Ben je begaan met mensen en wil je van betekenis zijn voor mensen met een achterstand, door lichamelijke of fysieke beperking, ziekte of andere problemen? Weet jij een band op te bouwen met mensen en tegelijk een professionele houding te bewaren? Yes, dan past de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen van Aventus bij jou!

Dit leer je

Tijdens de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen leer je:

 • Begeleiden en zorg bieden aan mensen met verschillende soorten problemen: bijvoorbeeld fysieke of mentale beperking, ziekte, verslaving.
 • Begeleiden en ondersteunen van cliënten in dagelijkse bezigheden als: wonen, huishouden, persoonlijke verzorging en dagbesteding
 • Overleggen en samenwerken met collega's, mantelzorgers en andere hulpverleners
 • Contact onderhouden en afstemmen met het sociale netwerk van de cliënt
 • Opstellen en uitvoeren van een begeleidingsplannen
 • Begeleiden van nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Kerntaken en werkprocessen

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels (alleen voor niveau 4)
 • Loopbaan en Burgerschap

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding:

Basisdeel

Kerntaak: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
Werkprocessen:

 • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • Stemt de werkzaamheden af
 • Evalueert de geboden ondersteuning

Kerntaak: Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Werkprocessen:

 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Profieldeel

Kerntaak: Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen 
Werkprocessen:

 • Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan 
 • Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten
 • Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie

Na je opleiding

Na je opleiding Maatschappelijke Zorg-opleiding Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen kan je:

 • job zoeken
 • in je werk doorgroeien als stafmedewerker of leidinggevende
 • doorgroeien in het hbo, bijvoorbeeld met sociaalpedagogische hulpverlening of verpleegkunde

Wat wordt je werk?

Na je opleiding Maatschappelijk zorg geef je verschillende mensen een steuntje in de rug. Zoals psychiatrische patiënten, mensen met een beperking of mensen die in de knoei zitten met zichzelf en anderen, naast hun verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je verdiept je in hen en helpt ze om zichzelf weer te redden. Daarom schakel je hulp en zorg in die ze nodig hebben. Ook coördineer je alles. Hiervoor leg je alle hulpverleners, organisaties en eventueel de familie goed uit wat er aan de hand is.

Wat wordt je werkplek?

Als Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen kan je aan het werk bij:

 • Verpleeghuizen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Woonzorginstellingen
 • Centra voor dagbesteding voor gespecialiseerde dagopvang

Maar ook bij:

 • Asielzoekerscentra
 • Sociale werkplaatsen