Veelgestelde vragen

Heb je vragen over het mbo bij Aventus? Bekijk hieronder de meest gestelde vragen (FAQ's) voor ouders. Wie weet staat je antwoord erbij.

Waar staat mbo voor?

Mbo staat voor middelbaar beroeps onderwijs. Hier wordt jouw kind opgeleid voor een beroep of een vak. Leren gebeurt door een combinatie van theorie en praktijklessen. Studenten krijgen les in klaslokalen én oefenen veel in praktijkruimtes. Daarnaast lopen ze stage of werken ze bij bedrijven of instellingen, zoals een ziekenhuis of school.

Van het voortgezet onderwijs naar het mbo: wat zijn de verschillen?

De overgang van het vo naar het mbo is best een stap. Van leerling op een school naar student aan een opleiding waarbij meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gevraagd wordt. Er is geen bel meer, studenten moeten zelf zorgen dat ze op tijd zijn.

Op het mbo zijn studenten continu bezig met het vak dat ze willen leren. Op school krijgen ze veel praktijklessen, voeren ze opdrachten op de werkvloer uit, werken ze samen aan projecten en nemen ze deel aan wedstrijden. Naast de lessen op school volgen studenten zelfstandig praktijkstages (beroepspraktijkvorming).

De lestijden en toetsmomenten zijn anders dan op het vo. Een jaar is opgedeeld in les-periodes van tien weken. De toetsen worden door het hele jaar heen afgenomen.

Wat als mijn kind geen vo-diploma heeft?

Starten met een mbo-opleiding zonder vo-diploma? Bekijk de mogelijkheden van bijzondere instroom.

Roosters en toetsen: hoe, wat en wanneer?

Het lesrooster vinden studenten in de Studentenapp. Er zijn geen vaste toetsweken, toetsen vinden het hele jaar door plaats.

Niveau 1 tot en met 4: wat zijn de verschillen?

Studenten kunnen op vier niveaus een mbo-opleiding volgen:

Niveau 1: entreeopleiding
Op dit niveau kunnen jongeren zonder vmbo-diploma terecht. Een student die bijvoorbeeld de kappersopleiding op niveau 1 afrondt, is opgeleid tot assistent-kapper. Met het diploma kan een student doorstromen naar niveau 2. De opleiding duurt één jaar.

Toekomst: Jouw kind werkt als assistent bij een bedrijf of instelling. Zoals een winkel, magazijn, fabriek of technisch bedrijf. Of in een ziekenhuis of de kinderopvang. Onder begeleiding van collega’s doet hij eenvoudig werk.


Niveau 2: basisberoepsopleiding
Voor niveau 2 is een diploma nodig op vmbo basis-, kader-, gemengd of theoretisch niveau nodig. Wie de kappersopleiding doet op niveau 2 kan als kapper aan de slag in een salon. De opleiding duurt één of twee jaar.

Toekomst: Jouw kind wordt vakman/vakvrouw. Hij doet vooral praktisch werk.


Niveau 3: vakopleiding
Voor instromen op niveau 3 is een diploma op vmbo kader-, gemengd- of theoretisch niveau nodig. Of een havo of mbo-niveau 2 diploma. Bij het behalen van het diploma is een student een allround kapper. De opleiding duurt twee tot drie jaar.

Toekomst: Binnen zijn vakgebied werkt jouw kind zelfstandig. Hij is een allrounder binnen zijn vakgebied.


Niveau 4: middenkaderopleiding
Voor niveau 4 is een van de volgende diploma’s nodig: vmbo kader, theoretisch of gemengde leerweg, havo of mbo niveau 2 of 3. Studenten kunnen met dit niveau zelf een kapperszaak starten. De opleiding duurt drie tot vier jaar. Hierna kan je kind verder studeren op het hbo.

Toekomst: Jouw kind doet zijn werk volledig zelfstandig en is breed inzetbaar. Eventueel specialiseert hij zich of gaat hij leiding geven aan een team.

BOL en BBL: wat betekent het en wat zijn de verschillen?

Een student kan een mbo-opleiding via twee routes volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

De meeste studenten volgen de BOL, waarbij ze het grootste deel van de week naar school gaan en daarbij stage volgen. 

Studenten die de opleiding via de BBL doen, gaan meteen veel werken en meestal één dag per week naar school. Wil jouw kind het liefst leren door te werken? Dan is de beroepsopleidende leerweg heel geschikt. Jouw kind moet wel 16 jaar of ouder zijn. 
De BOL en de BBL leiden tot hetzelfde diploma.

Let op: studenten die de BBL volgen, krijgen loon van hun werkgever. Hierdoor hebben ze geen recht op een ov-kaart en ouders krijgen geen kinderbijslag. Studenten krijgen vaak wel een reiskostenvergoeding van het bedrijf waar ze werken.

Sectoren: wat zijn dat?

Bij Aventus zijn de opleidingen opgedeeld naar vijf sectoren:

 1. Economie & Handel
 2. Techniek & Mobiel
 3. Entree & Educatie
 4. Zorg & Welzijn
 5. Creatieve Industrie

Zo valt de opleiding tot laborant onder Techniek & Mobiliteit. En de opleiding tot gastheer onder Economie & Handel.

Soms verschilt de indeling van de opleidingen naar sectoren van de indeling naar profielen in het vo. Is dat erg?

Nee, dat is geen probleem, maar het kan verwarrend zijn. Het gaat om de volgende opleidingen:
De Kappers & Schoonheidsverzorging en Toerisme & Recreatie vielen onder het profiel Zorg & Welzijn. Bij Aventus vallen ze onder de sector Economie & Handel. De opleiding Laboratorium viel ook onder Zorg & Welzijn, bij Aventus onder Techniek & Mobiel.

Het profiel van mijn kind sluit niet aan bij de gekozen sector: wat nu?

Meestal is dit geen probleem. Als jouw kind voldoet aan de wettelijke toelatingseisen (een diploma en het juiste niveau voor de opleiding) dan is hij toelaatbaar op elke opleiding, tenzij er speciale eisen zijn.

Dus als jouw kind het profiel Economie & Ondernemen heeft gekozen, maar toch de techniek in wil, dan is dit mogelijk.

Een schooldag op Aventus: hoe ziet die er uit?

Op het mbo hebben studenten veel praktijklessen, maar ook een aantal lessen gericht op algemene vaardigheden en kennis. Een dag uit het mbo-leven ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Het eerste uur gaat hij naar Leren Loopbaan Burgerschap. Een les gericht op leren leren, de school- en werkcarrière en de samenleving. 
De volgende drie uur is het tijd voor praktijkles. Op school oefent hij met vaardigheden die horen bij het beroep waar hij voor leert.
Het vijfde uur staat Nederlands op het programma en hij eindigt de dag met een uur theorieles.

Opbouw van het mbo in basis, profiel en keuze: hoe werkt dat?

Elke opleiding op het mbo bestaat uit drie onderdelen: een basis-, profiel- en keuzedeel.

1. Basisdeel

In het basisdeel leert jouw kind algemene beroepsvaardigheden aan die belangrijk zijn om een vak te kunnen uitoefenen. Dat zijn bijvoorbeeld Nederlands, rekenen, loopbaanorientatie (lob), Engels en burgerschap.
 

2. Profieldeel
De vakken en onderdelen uit het profiel zijn de kernvakken voor het beroep. De kennis en vaardigheden die jouw kind hier opdoet zijn essentieel voor het beroep waar ze voor leren. De kernvakken dus. Ook de stage is onderdeel van het profiel.
 

3. Keuzedelen
Studenten mogen ook een aantal vakken zelf kiezen. Ze kunnen zich verdiepen zodat ze nog meer kennis of vaardigheden hebben op een bepaald vlak. Maar ze kunnen ook kiezen voor verbreding en bijvoorbeeld een keuzedeel in een heel andere richting kiezen. Verdieping is een mooie voorbereiding als jouw kind verder wil studeren op het hbo. Verbreding is handig als jouw kind meer wil kunnen en weten over andere vakken.

Hoe begeleidt Aventus studenten op het mbo?

Omdat studeren soms best lastig kan zijn, hechten we veel waarde aan goede begeleiding. Jouw kind krijgt een eigen mentor. Die noemen wij een leertrajectbegeleider (ltb’er). Hij vormt het eerste aanspreekpunt voor jouw kind. Samen bespreken ze regelmatig de voortgang. En als het nodig is, verwijst hij door naar verdere begeleiding.

Zo bieden we hulp bij dyslexie of autisme. Ook verzorgen we workshops en trainingen voor meer zelfvertrouwen, meer assertiviteit of betere planvaardigheden. En we geven extra hulp bij taal of rekenen.

Als een student op school of thuis vastloopt door bijvoorbeeld pestgedrag of financiële problemen, dan kan hij bij schoolmaatschappelijk werk terecht. En bij twijfel over de juiste studiekeuze is er het Loopbaan Expertise Centrum (lec).

Hoe kan ik de studieresultaten van mijn kind inzien?

In Osiris, het digitale volgsysteem staat de aan- en afwezigheid van jouw kind vermeld, de studieresultaten en ook de stageverslagen. Deze is niet zomaar toegankelijk voor ouders.

Elke student bij Aventus heeft toegang tot onze Studentenapp. In het welkomstpakket dat studenten aan het begin van hun opleiding ontvangen worden ze hierover geïnformeerd. Binnen deze app (onder ‘instellingen’) kunnen studenten jonger dan 18, ouders, verzorgers of familieleden toegang geven tot hun rooster en cijfers.

Studenten moeten altijd zelf toegang willen verstrekken, dit gebeurt niet automatisch.

Voor ouders/verzorgers staat op deze pagina meer informatie over toegang tot de app. Daar vind je ook een handleiding.

Hoe worden ouders betrokken bij de opleiding van hun kind?

Betrokken ouders zorgen voor betere studieresultaten van studenten. We vinden het dan ook belangrijk om jou te zien en te spreken tijdens de opleiding van jouw kind.

De ltb’ers (mentoren) voeren met ouders. De ltb’er is voor ouders het eerste aanspreekpunt. Ouders kunnen ook op andere momenten met hen in contact. En als het nodig is, is een gesprek met een docent mogelijk. Ook de begeleidingsdeskundige en het Loopbaan Expertisecentrum staan ouders graag te woord.

Daarnaast is er in de eerste helft van het jaar een ouderavond.

Tot wanneer kan mijn kind zich aanmelden voor een opleiding?

Bij voorkeur geven studenten zich voor 1 april op voor een opleiding. Dat is de officiële aanmelddatum voor het mbo. Mocht jouw kind zijn keuze nog niet hebben gemaakt, dan wordt hij bij aanmelding tot 1 juli gegarandeerd toegelaten tot de gekozen opleiding, mits hij het benodigde diploma heeft behaald.*

*met uitzondering van de numerus fixus opleidingen (sommige opleidingen laten een beperkt aantal studenten toe. Hiervoor moeten studenten zich al vanaf 1 november inschrijven. Meer info vind je hier), of als er speciale eisen gelden.

Wat betekent numerus fixus?

Numerus fixus betekent letterlijk ‘vastgesteld aantal’. Voor sommige opleidingen wordt een beperkt aantal studenten toegelaten. Bijvoorbeeld omdat er anders te weinig werk is of te weinig stageplaatsen zijn. Bij numerus fixus opleidingen meld je je al vanaf 1 november aan. Meer informatie over deze opleidingen, vind je hier.

Ook zijn er opleidingen die speciale eisen stellen aan studenten. Zo moet voor de opleiding Sport en Bewegen een sporttest gedaan worden.

Mijn kind heeft zich aangemeld: wat nu?

Na aanmelding krijgt je kind schriftelijk bevestiging van de aanmelding. We gaan na of je kind voldoet aan alle eisen (een diploma en het juiste niveau voor de opleiding). Als dat zo is, volgt het intake-proces. Via allerlei activiteiten leert jouw kind de school beter kennen en andersom. Bij twijfel over de juiste keuze of de geschiktheid voor de opleiding kan hij met een begeleider van Aventus in gesprek.

Bij het intakeproces horen de Welkomstdag en de studiestartdag/introductiedag. Soms ook een maatwerkgesprek, en indien nodig een studiekeuzeadvies

Het Digitaal Doorstroom Dossier: wat is dat?

We willen dat de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo goed verloopt. De mbo’s en vmbo’s in de Stedendriehoek vullen daarom het digitaal doorstroomdossier (ddd) in. Als jouw kind naar een mbo in deze regio gaat, vult hij het ddd in. Ook de mentor op het vmbo vult het dossier in.

Zo weten we al bij de start van de opleiding of jouw kind gebaat is bij extra begeleiding en kunnen we die vast bieden.

Wat kost studeren aan het mbo?

Gaat jouw kind een BOL-opleiding aan het mbo volgen en is hij op 1 augustus van het eerste studiejaar 18 jaar of ouder? Dan moet hij lesgeld betalen. De hoogte ervan en hoe die betaald moet worden vind je op de website van DUO.

Krijgt mijn kind studiefinanciering?

Als jouw kind op het mbo een beroepsopleidende leerweg volgt (bol) en ouder is dan 18 jaar, dan heeft hij recht op studiefinanciering. Kijk hier voor de hoogte van het bedrag.

Volgt jouw kind een mbo-opleiding op niveau 1 en 2? Dan is de studiefinanciering een gift. Jouw kind hoeft de beurs niet terug te betalen, mits hij binnen 10 jaar zijn diploma heeft behaald.

Doet jouw kind niveau 3 of 4? Dan is de studiefinanciering een gift als jouw kind binnen 10 jaar zijn diploma haalt. Anders moet hij de lening terugbetalen.
Studiefinanciering aanvragen gebeurt bij DUO.

Als jij als ouder weinig kunt bijdragen in de kosten, heeft jouw kind mogelijk recht op een aanvullende beurs. Kijk hier voor meer informatie.

Heeft mijn kind recht op een ov-kaart?

Ja, als jouw kind een voltijd mbo-opleiding volgt via de BOL (beroepsopleidende leerweg), dan kan hij een ov-kaart aanvragen. Met deze kaart reist hij gratis met de trein, bus en tram. Er is wel een aantal voorwaarden.

 • Op niveau 1 en 2 is de ov-kaart gratis zolang als jouw kind ingeschreven staat
 • Op niveau 3 en 4 is de ov-kaart gratis als jouw kind binnen 10 jaar zijn diploma haalt.

Aanvragen ov-kaart
Jouw kind heeft allereerst een persoonlijke ov-chipkaart nodig. Deze vraagt hij aan via de website van OV Chipkaart.

Jonger dan 18?
Ook als jouw kind nog geen 18 is, heeft hij recht op een ov-kaart. De kaart is er voor alle mbo-studenten die een voltijd (BOL-)opleiding doen.

Weekkaart of weekendkaart?
Jouw kind mag kiezen tussen een week- en een weekendkaart. Wat het beste past hangt af van wanneer hij het vaakst met het openbaar vervoer reist.

 • Met een weekkaart reist je kind op weekdagen gratis. En in het weekend en op feestdagen met korting.
 • Met een weekendkaart reist hij vanaf vrijdagmiddag 12:00 tot en met zondagnacht gratis. En op weekdagen met korting.

Hoe help ik mijn kind bij het kiezen van een opleiding die bij hem/haar past?

Een opleiding kiezen: ga er maar aan staan. Waarschijnlijk kan jouw kind wel hulp gebruiken om te vinden wat bij hem/ haar past.

Wat kan je doen?

 • Praat met je kind over zijn interesses, toekomstideeën en zijn haar talenten. Achterhaal samen wat voor type beroep daarbij past. Een beroep in de zorg, de techniek, het onderwijs, de creatieve sector?
   
 • Verzamel samen met je kind zoveel mogelijk informatie over de beroepen die hem/haar leuk lijkt. Laat hem/ haar bijvoorbeeld in gesprek gaan met buren, familie of vrienden die dat beroep uitoefenen. Of misschien kan je een kind een dag meelopen tijdens een werkdag.
   
 • Onderzoek welke opleiding nodig is om het beroep te kunnen uitoefenen.
  Tip: kijk op Kiesmbo.nl. Daar vind je veel informatie over beroepen, de daarbij behorende opleidingen en welke scholen deze opleidingen aanbieden.
   
 • Bekijk de info op mbo’s waar de opleidingen aangeboden worden. Bezoek de open dagen of voorlichtingmomenten. De decaan op de middelbare school heeft ook een lijst met de open dagen van de mbo’s in de regio.
   
 • Twijfelt jouw kind nog tussen twee opleidingen? Of is hij/ zij al wel uit de opleiding, maar nog niet uit de school? Dan is sfeer proeven tijdens een meeloopdag bij een opleiding een goed idee. Deze mogelijkheid is er voor leerlingen in het vierde jaar van het vo.

Komt jouw kind ondanks al deze activiteiten er toch niet uit? Dan is het mogelijk om een studiekeuze-advies te krijgen. Meer info vind je hier.

Wat zijn handige sites bij het zoeken naar opleidingen?

Tijdens het zoeken naar de opleiding die bij jouw kind past, kan een aantal websites van pas komen.

 • De Aventus Keuzehulp
  Na registratie kan jouw kind een test maken die inzicht geeft in zijn kwaliteiten en drijfveren. Het uitgebreide persoonlijke rapport kun je samen met je kind bespreken.
   
 • KiesMBO
  Fijne overzichtssite waarop je kan zoeken naar opleidingen, waarop lijstjes met open dagen te vinden zijn en je filmpjes kunt bekijken die een beeld geven van het beroep. 
   
 • Aventus
  Op onze eigen site vind je hulp bij het vinden van een opleiding, informatie over de opleidingen en een overzicht van open dagen.
 • ROC
  ROC Nederland heeft een overzichtssite waar je van alles kunt vinden over mbo-onderwijs, loopbanen en beschikbare vacatures. Bij het zoeken naar een passende opleiding kan jouw kind zijn talent testen of een kijkje nemen in de beroepenbeeldbank.
   
 • DUO
  Via DUO regelt jouw kind zijn studiefinanciering en ov-kaart.
   
 • SBB
  De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) maakt afspraken met leerbedrijven waar mbo-studenten stage volgen of werken. Hier vind je informatie over de kans op werk in het beroeps dat jouw kind gekozen heeft.
   
 • Stagemarkt
  Deze site is een marktplaats van stage- en leerplaatsen door het hele land. Hier een kijkje nemen helpt bij beeld krijgen van wat een beroep inhoudt.

Wanneer zijn de open dagen en infoavonden van Aventus?

Klik hier voor de eerstvolgende open dagen en informatie-avonden.