Paragrafen

Voor wie

Ben je werkzaam als verzorgende in de gehandicapten- of ouderenzorg, verslavingszorg of psychiatrie en wil je breder inzetbaar zijn? Dan leer je in deze cursus hoe je verpleegtechnisch kunt handelen. Je leert de gezondheidstoestand van een cliënt in kaart brengen met alle bijbehorende aspecten en leer je een groot aantal verpleegtechnische handelingen (29). 
 

Twijfel je of dit iets voor jou is? Of dat je beter kan kiezen voor het andere keuzedeel verpleegtechnische vaardigheden (K0118) neem dan contact op met Esther Gaastra(E.Gaastra@aventus.nl). 

Medewerkers met een diploma gezinsverzorgende, diploma verzorgende bij instellingen voor gezinsverzorging, diploma bejaardenverzorgende, diploma Verzorgende in verzorgingshuizen, diploma kraamverzorgende kunnen door het volgen van dit keuzedeel de titel IG voeren. Het geeft echter niet het recht op het diploma voor de VIG. Het betreft dan een aanvulling om de titel wel te kunnen voeren. https://wetten.overheid.nl/BWBR0010757/1999-12-01.

Speciaal voor deze groep verzorgenden verzorgen wij de inhoud van dit keuzedeel. Deze inhoud wordt vorm gegeven door het volgen van een module die flexibel te maken is, en waar alle benodigde informatie aan bod komt. 

Leeratelier Zorg

We leven in een continu veranderde wereld. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die bij Leeratelier Zorg scholing volgt, regie neemt over zijn of haar leerproces. Dit houdt in dat iemand meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, flexibel leert omgaan met veranderingen en onderzoekende houding aanneemt: de Knowmad. Dit stimuleert een leven lang ontwikkelen (LLO). 

Hoe? Door ook flexibel te zijn in het onderwijs dat wij aanbieden. Een startbijeenkomst vereist een verplichte aanwezigheid, omdat daar de organisatie van het onderwijs, de inhoud van de leerstof en de randvoorwaarden worden doorgenomen. De overige lesavonden vult de deelnemer zelf in door modules of lesblokken af te nemen bij Leeratelier Zorg die aansluiten bij zijn/haar leerdoelen en -behoeftes. 

Kenmerkend voor een Derde leerwegtraject is dat er na de eerste bijeenkomst geen verplichting is om het onderwijs te volgen. Met zelfstudie en met de hulp van digitale programma’s is ons onderwijs goed te volgen. Ook zijn docenten op de lesavond aanwezig om te coachen in het leerproces, theorie te geven of de mogelijkheid te bieden om te oefenen in praktijklokalen. De scholing wordt positief afgesloten als de deelnemer kan aantonen de kerntaken en werkprocessen te beheersen. In de derde leerweg is dit een afrondend examen.

De cursus

Het Keuzedeel Verpleegtechnisch handelen is een perfecte aanvulling wanneer je meer van betekenis wilt zijn voor jouw cliënt. Voor werkgevers is het aantrekkelijk om de verzorgende deze handelingen aan te leren, zodat er minder mensen nodig zijn op een groep cliënten. De vaardigheden worden getoetst met een praktijkexamen. Je gaat in de praktijk onder begeleiding aan de slag met de proeve van bekwaamheid. De opdrachten voer je uit en je maakt er een verslag van. De opdrachten dienen met een voldoende vanuit de praktijk te worden beoordeeld, alsook door de docent van Aventus.

Inhoud Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Werkprocessen die in het keuzedeel aan bod komen

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
 • Biedt specifieke zorg
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • Evalueert en legt de zorgverlening vast

Lesopbouw

 • Gezondheidstoestand
 • Leren omgaan met veranderingen
 • Verpleegtechnische handelingen 1: medicatie, injecteren, warmte en kou.
 • Verpleegtechnische handelingen 2: wondverzorging, EHBO.
 • Verpleegtechnische handelingen 3: uitscheiding (stoma/ katheter), monsters.
 • Verpleegtechnische handelingen 4: zuurstof, mond- en keelholte, voeding.

Duur

20 bijeenkomsten van 4 uur. Praktijkuren worden in overleg gepland.

Afronding

Deze scholing levert het landelijk erkende mbo-certificaat Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen (K0119) op.

Startdata en lestijden

Startdata

 • dinsdag 1 oktober 2024 (uiterste inschrijfdatum 15 september)
 • dinsdag 7 januari 2024 (uiterste inschrijfdatum 20 december)

De uiterste inschrijfdatum voor een scholing is twee weken voor de startdatum. Meld je je na de uiterste inschrijfdatum aan, dan wordt je automatisch geplaatst bij de eerstvolgende cursusperiode. 

Lestijden

 • 16.00 - 20.30 uur

De lessen zijn wekelijks, met uitzondering van schoolvakanties. Check deze pagina voor volledig overzicht van alle lesdata.

Voorwaarde voor deelname

Om deel te nemen aan deze scholing heb je een vaste werkgever (erkend leerbedrijf) nodig. De werkgever moet een BPV-overeenkomst tekenen (beroepspraktijkvormingsovereenkomst) en je gaat werken met een Prove2Move-examen. Hiervoor heb je een beoordelaar (erkend leerbedrijf) nodig om dit af te tekenen. Deze scholing levert het landelijk erkende Aventus MBO-certificaat op.

Lesmateriaal

Boek + digitale licentie Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen 
 

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.