Teasers

Voorlichting ouders I

Een voorlichting over het mbo, de overstap vanaf vo, niveaus mbo, verschil BOL & BBL, BPV en ouderbetrokkenheid.

Voorlichting ouders II

Een voorlichting over studiekeuze, aanmelden, studiekosten, ov & studiefinanciering en mogelijke gevolgen bij vroegtijdige studiebeëindiging

Themasessie BOL & BBL

Wat is het verschil tussen de BOL- en BBL-leerroute? En welke past het beste bij je zoon of dochter?

Teasers

Themasessie Studiekeuze & Begeleiding

Hoe maak je de juiste studiekeuze? En hoe is de begeleiding tijdens de opleiding. 

Themasessie Toelating & Aanmelding

Welke toelatingseisen gelden er voor een mbo-opleiding? Hoe verloopt het aanmeldproces?

Themasessie Doorstroom HBO

Hoe is de doorstroom van mbo naar hbo geregeld?