Vwo-diploma in 1 jaar

Sector: 
 • Entree & Educatie

Vavo vwo: je vwo-diploma in 1 jaar

Gezakt voor je vwo-examen, je gemiddelde ophalen voor een vervolgstudie of ontbrekende vakken aan je pakket toevoegen? Loop je vast in je vwo-opleiding of op het hbo? Heb je een aangepast programma nodig door topsport of een gezondheidsprobleem? Haal dan je diploma via vavo vwo van Aventus Lyceum!

Aanmelden

Voor meer informatie en om je aan te melden, kies je vwo-profiel:

Cultuur & maatschappij

Economie & maatschappij

Natuur & gezondheid

Natuur & techniek

Jouw voordeel met vavo vwo

Vavo is de afkorting voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Het mooiste van onze vavo vwo? Je werkt in je eigen tempo aan je diploma. Langzamer, sneller of via een deeltijdstudie - precies zoals bij jou past.

Hoe ziet je vwo-opleiding eruit?

Je kunt kiezen of je een volledig diploma wilt halen of deelcertificaten. Voor het vwo-diploma moet je elf vakken volgen, eventueel kun je dit verspreiden over twee jaar. Via Aventus Lyceum kun je de meest gangbare vakken volgen. De samenstelling van je vakkenpakket is afhankelijk van de keuze die je maakt: kies je voor het uitstroomprofiel cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid of natuur & techniek?

Vwo in 1 jaar

Toelatingseisen vwo

 • Ben je 16 of 17 jaar en zit je nog op een school voor voortgezet onderwijs, dan moet je huidige school je aan Aventus Lyceum uitbesteden*. Meld je daarna direct aan via deze site.
 • Ben je 18 jaar of ouder én volg je geen voortgezet onderwijs meer, dan kun je je rechtstreeks aanmelden.
 • Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je het vwo-niveau aankunt:
  • Je kunt met de vwo-opleiding beginnen als je minimaal vijf volledige leerjaren vwo hebt gedaan. Ook als je gezakt bent voor je vwo-examen, is deze opleiding heel geschikt om alsnog je diploma te halen.
  • Als je nog geen examen hebt gedaan, dan kan het zijn dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van de opleiding voor jou. Dit onderzoek wordt gebruikt als aanvulling op het dossier, niet als vervanging.
  • Met een havo-diploma ben je toelaatbaar tot het 2-jarig traject vwo. In het 2-jarige traject worden de vakken verdeeld over die 2 jaar, waarbij je in het 1e jaar 4 of 5 vakken volgt en afrond, en de overige vakken in het 2e jaar. Alleen met een zeer goed havo-diploma kan je toegelaten worden tot het 1-jarige traject vwo.
  • Met een hbo-propedeuse of -diploma ben je ook welkom, maar we kijken ook naar je havo-diploma om de haalbaarheid van de opleiding te toetsen.
  • Met een bachelor- of master-diploma ben je altijd toelaatbaar.
  • Heb je een andere onderwijsachtergrond? Dan wordt per individu bekeken of vwo haalbaar is.
  • Aventus Lyceum heeft altijd de mogelijkheid om aanvullend capaciteiten- en/of motivatieonderzoek te doen, om te kijken of het haalbaar is.

*Een uitbesteding houdt in dat je met schriftelijke toestemming van je huidige VO-school (geen mbo, AOC of speciaal onderwijs) bij ons onderwijs volgt. Jouw school vult hiervoor een uitbestedingsformulier in. Je hoeft dan geen les- en boekengeld te betalen. Informeer bij je decaan of teamleider als je meer wilt weten over uitbesteding.

Verder studeren na het vwo

Na je opleiding kun je verder met een studie aan de universiteit of in het hbo. De decaan van Aventus Lyceum kan je helpen bij het vinden van een passende opleiding.

Bijzondere trajecten

Septembertraject
Het septembertraject is bedoeld voor leerlingen die gezakt zijn op maatschappijleer. Daarnaast is het septembertraject ideaal als je je diploma op een lager niveau wilt halen. Via dit traject kun je, onder bepaalde voorwaarden, voor 1 oktober je diploma halen en dus alsnog starten met een vervolgopleiding. Lees meer over het septembertraject!

Vavo-HO-traject
Ben je gezakt en wil je toch alvast studeren? Dan is het vavo-HO-traject misschien iets voor jou! Havo- en vwo-leerlingen die dit jaar voor het eerst gezakt zijn voor 1 of 2 vakken kunnen deze route volgen. Het vavo-HO-traject wordt aangeboden in samenwerking met Saxion. Lees meer over dit traject.

Aanmelden

Voor meer informatie en om je aan te melden, kies je vwo-profiel:

Cultuur & maatschappij

Economie & maatschappij

Natuur & gezondheid

Natuur & techniek

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in. 

Mijn opleidingen

favorieten