Septemberexamen: alsnog slagen

Via dit traject kun je, onder bepaalde voorwaarden, vóór 1 oktober je diploma halen en dus alsnog starten met een vervolgopleiding. Leerlingen die via dit traject voldoen aan de slaagregeling 2020-2021 ontvangen halverwege september een diploma.

Toelatingseisen septemberexamen:

  •  Let op: de precieze invulling van het septemberexamen is nog niet bekend, omdat wij wachten op berichtgeving van het ministerie, o.a. over de status van de rekentoets en de gevolgen van de corona-maatregelen. 

  • Het septemberexamen is alleen toegankelijk voor leerlingen die in 2019-2020 (of eerder) examen hebben gedaan (mavo/vmbo-tl, havo of vwo), maar gezakt zijn.

  • Het septemberexamen is toegankelijk voor 18-plussers. Ben je 16 of 17 jaar? Dan kun je deelnemen aan dit traject door middel van een uitbesteding. In alle gevallen betaal je als leerling zelf het examengeld.

  • Ben je gezakt omdat je combinatiecijfer te laag is? Dan kun je via het septemberexamen je cijfer voor Maatschappijleer ophogen. Je moet hier dan zelfstandig in de zomervakantie mee aan de slag gaan. Je kan in het septemberexamen NIET het profielwerkstuk verbeteren. 

  • Ben je gezakt voor de havo of het vwo, maar voldoe je wel aan de zak-slaagregeling voor de mavo of de havo als je één vak laat vallen? Dan kun je via het septemberexamen alsnog je diploma halen. Bijvoorbeeld: je hebt vwo gedaan, maar hebt drie vijven behaald voor Wiskunde A, Economie en Frans. In dat geval kun je een havo-diploma behalen door Frans te laten vallen. Daarmee voldoe je aan de zak-slaagregeling voor een volwaardig havo-diploma.

  • Ben je voor het tweede jaar gezakt? Dan kunnen we via het septemberexamen de cijferlijsten van beide jaren combineren tot één lijst, waarmee je dan misschien wel voldoet aan de slaagregeling. Per vak nemen we dan het hoogste SE en CE resultaat van één van beide jaren. Let op: van het schooljaar 2019-2020 nemen we uiteraard alleen het SE resultaat over (er is geen CE). Van de schooljaren daarvoor nemen we wél het SE en CE resultaat over.

  • Afgezien van leerlingen die maatschappijleer bij ons afronden, moeten leerlingen een schrijfopdracht in het kader van het profielwerkstuk maken om gediplomeerd te kunnen worden. 

  • Leerlingen die examen hebben gedaan in het jaar 2019-2020, hoeven in het schooljaar 2020-2021 NIET te voldoen aan de 5,5-regel, dit geldt dus ook voor leerlingen in het septemberexamen.

  • Het examengeld is voor alle leerlingen (ook voor uitbestede leerlingen) € 350.

meisje slaagt alsnog

Aanmelden voor het septemberexamen

Heb je interesse in deze opleiding? Meld je aan voor de opleiding van je keuze en klik op ‘aanmelden’. Nadat je je hebt aangemeld, mail je je naam en adres naar STA-I-Lyceum@aventus.nl met de vermelding dat je je aanmeldt voor het septemberexamen. Wij zorgen er dan voor dat je  sowieso vóór de vakantie ingepland wordt. Je kunt het intakegesprek ook gebruiken om meer informatie te krijgen of vragen te stellen. Let op: meld je vóór 3 juli aan voor dit traject.