Overslaan en naar de inhoud gaan

Via dit traject kun je, onder bepaalde voorwaarden, vóór 1 oktober je diploma halen en dus alsnog starten met een vervolgopleiding. Leerlingen die via dit traject voldoen aan de slaagregeling 2024 - 2025 ontvangen halverwege september een diploma.

 

Toelatingseisen septemberexamen

 

 • Het septemberexamen is alleen toegankelijk als je in 2023-2024 (of eerder) examen hebben gedaan (mavo/vmbo-tl, havo of vwo), maar gezakt bent.
 • Het septemberexamen is toegankelijk als je 18-plus bent. Als je 16 of 17 jaar bent, kan je alleen deelnemen aan dit traject door middel van een uitbesteding. In alle gevallen betaal jezelf het examengeld.
 • Via het septembertraject kan je maatschappijleer ophogen en op die manier het combinatiecijfer verhogen. Je moet hier dan zelfstandig in de zomervakantie mee aan de slag gaan. Eind augustus worden alle schoolexamens op 1 toetsdag afgenomen. Je kan in het septemberexamen NIET het profielwerkstuk verbeteren. 
  • Let op: CKV móet uit het combinatiecijfer gehaald worden. En het profielwerkstuk móet een voldoende zijn, een onvoldoende voor het pws mag niet meegenomen worden.
 • Ben je gezakt op de 5,5-regel? Dan kan dit dus niet verbeterd worden via het septembertraject. 
 • Ben je gezakt voor de havo of het vwo, maar voldoe je wel aan de zakslaagregeling voor de mavo of de havo als je één vak laat vallen? Dan kan via het septemberexamen alsnog het diploma behaald worden. Bijvoorbeeld: je hebt vwo gedaan, maar heeft drie vijven behaald voor Wiskunde A, Economie en Frans. In dat geval kan je een havodiploma behalen door Frans te laten vallen. Daarmee wordt voldaan aan de zakslaagregeling voor een volwaardig havodiploma.
 • Ben je voor de tweede keer gezakt? Dan kunnen we via het septemberexamen de cijferlijsten van beide jaren combineren tot één lijst, waarmee je dan misschien wel voldoet aan de slaagregeling. Per vak gebruiken we SE+CE resultaat van één schooljaar. 
  • Let op: je mag niet het eind SE-cijfer van het ene schooljaar combineren met het CE-resultaat van een ander schooljaar. Beide resultaten van één vak moeten uit hetzelfde schooljaar komen.
 • De zakslaagregeling van 2024-2025 geldt bij het septemberexamen. 
 • Afgezien van leerlingen die maatschappijleer bij ons afronden, moet je een schrijfopdracht in het kader van het profielwerkstuk maken om gediplomeerd te kunnen worden. 
 • Het examengeld bedraagt voor alle leerlingen (ook voor uitbestede leerlingen) € 350. 

 

Voor vragen over het septembertraject kan je terecht bij:


Mavo: Conny Paas, c.paas@aventus.nl
Havo: Annemieke de Roo, a.deroo@aventus.nl
Vwo: Jos Wanders, j.wanders@aventus.nl

 

Aanmelden voor het septemberexamen

Heb je interesse in deze opleiding? Meld je aan voor de opleiding van je keuze en klik op ‘aanmelden’ en zorg er dan voor dat je tijdens het aanmelden de hiervoor bestemde checkbox aanvinkt. Wij zorgen er dan voor dat je sowieso vóór de vakantie ingepland wordt. Je kunt het intakegesprek ook gebruiken om meer informatie te krijgen of vragen te stellen. Let op: meld je vóór 5 juli aan voor het septemberexamen​.