Septemberexamen: alsnog slagen

Via dit traject kun je, onder bepaalde voorwaarden, vóór 1 oktober je diploma halen en dus alsnog starten met een vervolgopleiding. Leerlingen die via dit traject voldoen aan de slaagregeling 2022 - 2023 ontvangen halverwege september een diploma.

Toelatingseisen septemberexamen:

 • De “wegduim-regeling” van dit schooljaar telt in het septembertraject niet meer. Alle vakken tellen dus mee in de slaagregeling! Heb je bijvoorbeeld nu 3 onvoldoendes op je eindlijst (waarvan je er 1 nu mag wegduimen), dan tellen die wel alle drie in het septembertraject. 

 • Je kan in het septembertraject vakken met een CE niet ophogen. 

 • Ben je gezakt op de 5,5-regel? Dan kan je dat niet verbeteren in het septembertraject. 

 • Het septemberexamen is alleen toegankelijk voor leerlingen die in 2021 - 2022 (of eerder) examen hebben gedaan (mavo/vmbo-tl, havo of vwo), maar gezakt zijn.

 • Het septemberexamen is toegankelijk voor 18-plussers. Ben je 16 of 17 jaar? Dan kun je deelnemen aan dit traject door middel van een uitbesteding. In alle gevallen betaal je als leerling zelf het examengeld.

 • Ben je gezakt omdat je combinatiecijfer te laag is? Dan kun je via het septemberexamen je cijfer voor Maatschappijleer ophogen. Je moet hier dan zelfstandig in de zomervakantie mee aan de slag gaan. Je kan in het septemberexamen NIET het profielwerkstuk verbeteren. 

 • Ben je gezakt voor de havo of het vwo, maar voldoe je wel aan de zak-slaagregeling voor de mavo of de havo als je één vak laat vallen? Dan kun je via het septemberexamen alsnog je diploma halen. Bijvoorbeeld: je hebt vwo gedaan, maar hebt drie vijven behaald voor Wiskunde A, Economie en Frans. In dat geval kun je een havo-diploma behalen door Frans te laten vallen. Daarmee voldoe je aan de zak-slaagregeling voor een volwaardig havo-diploma.
  Let op: door het wegvallen van de “wegduim-regeling” in het septembertraject, is het zeer onwaarschijnlijk dat er leerlingen in aanmerking komen voor het septembertraject.

 • Ben je voor het tweede jaar gezakt? Dan kunnen we via het septemberexamen de cijferlijsten van beide jaren combineren tot één lijst, waarmee je dan misschien wel voldoet aan de slaagregeling. Per vak nemen we dan het hoogste SE en CE resultaat van één van beide jaren. Let op: van het schooljaar 2019-2020 nemen we uiteraard alleen het SE resultaat over (er is geen CE). Van de schooljaren daarvoor en van het huidige schooljaar nemen we wél het SE en CE resultaat over.

 • De slaag-zakregels van 2022 - 2023 gelden bij het septermberexamen. Dat betekent dat de versoepelde slaagregeling van 2021 - 2022 niet meer geldt. 

 • Afgezien van leerlingen die maatschappijleer bij ons afronden, moeten leerlingen een schrijfopdracht in het kader van het profielwerkstuk maken om gediplomeerd te kunnen worden. 

 • Het examengeld is voor alle leerlingen (ook voor uitbestede leerlingen) € 350.

 • Voor vragen over het septembertraject kan je terecht bij:
  Mavo: Conny Paas, c.paas@aventus.nl
  Havo: Annemieke de Roo, a.deroo@aventus.nl
  Vwo: Wilbert Smeets, w.smeets@aventus.nl

Aanmelden voor het septemberexamen

Heb je interesse in deze opleiding? Meld je aan voor de opleiding van je keuze en klik op ‘aanmelden’. Nadat je je hebt aangemeld, mail je je naam en adres naar STA-I-Lyceum@aventus.nl met de vermelding dat je je aanmeldt voor het septemberexamen. Wij zorgen er dan voor dat je  sowieso vóór de vakantie ingepland wordt. Je kunt het intakegesprek ook gebruiken om meer informatie te krijgen of vragen te stellen. Let op: meld je vóór 16 juli aan voor dit traject.