Havo-diploma in 1 jaar

Sector: 
 • Entree & Educatie
Richting: 
Opleidingsduur: 
 • 1 jaar

Vavo havo: je diploma in 1 jaar

Gezakt voor je havo-examen? Wil je de havo of een aantal vakken alsnog halen? Loop je vast in je havo-opleiding of op het mbo? Of heb je door gezondheidsproblemen of topsport een ander lesprogramma nodig? Grijp dan je kans en haal (alsnog) je diploma vavo havo bij Aventus Lyceum.

Aanmelden

Kies je havo-profiel voor meer informatie en om je aan te melden:

Cultuur & maatschappij

Economie & maatschappij

Natuur & gezondheid

Natuur & techniek

Jouw voordeel met vavo havo

Vavo is de afkorting voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Het mooiste van onze vavo havo? Je werkt in je eigen tempo aan je diploma. Langzamer, sneller of via een deeltijdstudie - precies zoals bij jou past.

Hoe ziet je vavo havo-opleiding eruit?

Als je vooropleiding dat toestaat, kun je het versnelde traject volgen. Je komt dan meteen in de eindexamenklas en krijgt alle vakken als éénjarige opleiding aangeboden. Je kunt voor een volledig diploma gaan of deelcertificaten halen. Voor het havo-diploma moet je negen vakken afsluiten; als dat wenselijk is, kan dat verspreid over twee jaar. Via Aventus Lyceum kun je de meest gangbare vakken volgen. Hoe je vakkenpakket eruit ziet, is afhankelijk van de keuze die je maakt: kies je voor het uitstroomprofiel cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid of natuur & techniek?

Havo in 1 jaar

Toelatingseisen vavo havo

 • Ben je 16 of 17 jaar en zit je nog op een school voor voortgezet onderwijs, dan moet je huidige school je aan Aventus Lyceum uitbesteden*. Je kunt je dan niet rechtstreeks inschrijven.
 • Ben je 18 jaar of ouder én volg je geen voortgezet onderwijs meer, dan kun je je rechtstreeks aanmelden.
 • Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je het havo-niveau aankunt:
  • Je kunt met de havo-opleiding beginnen als je minimaal vier volledige leerjaren havo of vwo hebt gedaan. Ook als je gezakt bent voor je havo- of vwo-examen, is deze opleiding heel geschikt om alsnog je diploma te halen.
  • Als je een mavo-diploma (vmbo-tl) hebt, dan ben je toelaatbaar voor de havo. Let wel op: aan de hand van een intakegesprek wordt bepaald of je naar de examenklas of de voorexamenklas gaat.
  • De examenklas kent een eenjarige en een tweejarige route. In het eenjarige traject volg je het gehele pakket en kan je een diploma halen. Bij de tweejarige route volg je in het eerste examenjaar de helft van de vakken en in het tweede jaar de rest. Als je naar de voorexamenklas gaat, dan volg je het volledige pakket, maar doe je nog geen examen (vergelijkbaar met havo 4).
  • Met een mbo niveau 1 of 2 diploma ben je in principe niet toelaatbaar voor de havo. Je moet dan eerst je mavo-diploma halen.
  • Met een mbo niveau 3 of 4 diploma wordt in een maatwerkgesprek bepaald of je toelaatbaar bent voor de havo.
  • Heb je een andere onderwijsachtergrond? Dan wordt per individu bekeken of de havo haalbaar is.
  • Aventus Lyceum heeft altijd de mogelijkheid om aanvullend capaciteiten- en/of motivatieonderzoek te doen, om te kijken of de havo haalbaar is voor een leerling.

* Een uitbesteding houdt in dat je met schriftelijke toestemming van je huidige VO-school (geen mbo, AOC of speciaal onderwijs) bij ons onderwijs volgt. Jouw school vult hiervoor een uitbestedingsformulier in. Je hoeft dan geen les- en boekengeld te betalen. Informeer bij je decaan of teamleider als je meer wilt weten over uitbesteding.

Verder studeren na de havo

Na de vavo havo opleiding kun je verder met een studie op het hbo of mbo. Je kunt ook naar het vwo (in een 1 of 2 jarig traject, afhankelijk van je eindcijfers). Wiskunde (A, B of C) en/of een extra moderne vreemde taal (Duits of Frans) zijn verstandig om te volgen op de havo als je naar het vwo wilt.

Bijzondere vavo havo trajecten

Septembertraject
Het septembertraject is bedoeld voor havo- en vwo-leerlingen die gezakt zijn op maatschappijleer. Daarnaast is het septembertraject ideaal als je je diploma op een lager niveau wilt halen. Via dit traject kun je, onder bepaalde voorwaarden, voor 1 oktober je diploma halen en dus alsnog starten met een vervolgopleiding. Lees meer over het septembertraject!

Vavo-HO-traject
Ben je gezakt en wil je toch alvast studeren? Dan is het vavo-HO-traject misschien iets voor jou! Havo- en vwo-leerlingen die dit jaar voor het eerst gezakt zijn voor 1 of 2 vakken kunnen deze route volgen. Het vavo-HO-traject wordt aangeboden in samenwerking met Saxion. Lees meer over dit traject.

Aanmelden

Kies je havo-profiel voor meer informatie en om je aan te melden:

Cultuur & maatschappij

Economie & maatschappij

Natuur & gezondheid

Natuur & techniek

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in. 

Mijn opleidingen

favorieten