Toffe stages
Goede doorstroom
Grote kans op werk
Leuke projecten tijdens je studie
Paragrafen

Eerste monteur mechatronica iets voor jou?

Ben jij technisch aangelegd en heb je iets met machines en installaties? Lijkt het je wat om mechatronische produkten te ontwerpen, fabriceren of onderhouden? Bijvoorbeeld automatische sorteer- en inpakmachines of een montagelijn bij een productiebedrijf. Spreekt het je bovendien aan om zowel in teamverband als zelfstandig te werken? Yes, dan hoor jij thuis bij de opleiding Eerste monteur mechatronica bij Aventus. Meld je daarom meteen aan.

De opleiding Eerste monteur mechatronica

Breed basisjaar

Deze opleiding heeft een breed basisjaar. Dit betekent dat je het eerste leerjaar samen met studenten van de opleidingen Technicus Engineering Mechatronica, Technicus engineering smart technologyMiddenkaderfunctionaris Bouw / Smart buildingAllround Operationeel technicus en Operationeel technicus start. Zo word je breed opgeleid in je vakgebied. Twijfel je nog over je keuze? Dan kan je na het eerste jaar nog switchen naar een van de andere opleidingen.

Dit leer je

Bij Aventus leer je bij de opleiding Eerste monteur mechatronica onder meer (van) alles over:

 • Kwaliteitssystemen, kwaliteitseisen-en normen
 • Pneumatiek, hydrauliek
 • Besturings-en aandrijftechniek
 • Elektrotechniek
 • Basisvaardigheden metaal
 • Assemblagetechnieken
 • Technische documentatie en instructies lezen
 • Installeren en onderhouden van deelproducten en machines
 • Testen van deelproducten en samenbouwen van machines
 • Meet-en testapparatuur

Daarnaast krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Rekenen en Burgerschap.

Toelatingseisen

Je bent welkom op de opleiding Eerste monteur mechatronica met één van deze bewijzen:

 • diploma vmbo Techniek: Kaderberoepsgericht, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • diploma vmbo overige profielen met wiskunde of natuur- en scheikunde I
 • mavo diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I
 • overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4 met bij voorkeur wiskunde of natuur- en scheikunde
 • mbo-2 diploma 

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Opbouw studie

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels (alleen voor niveau 4) 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 
Kerntaak: Maakt elektrotechnische- en mechatronische producten  
Werkprocessen

 • Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor  
 • Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen  
 • telt elektrotechnische- en mechatronische producten in en test ze  
 • Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af  

Profieldeel 
Kerntaak: Installeert en test mechatronische producten  
Werkprocessen

 • Bereidt installeren en testen van mechatronische producten voor  
 • Bouwt montage-ondergronden op  
 • Plaatst elektrotechnische- en werktuigbouwkundige onderdelen  
 • Sluit onderdelen aan 
 • nstalleert mechatronische producten 
 • Regelt mechatronische producten in en stelt ze af 
 • Test mechatronische producten 
 • Assisteert bij het testen van nieuwe producten 
 • Rondt installeren en testen van mechatronische producten af  

Kerntaak: Onderhoudt mechatronische producten   
Werkprocessen

 • Lokaliseert storingen  
 • Voert onderhoud en modificaties uit 
 • Rondt onderhoud van mechatronische producten af 

Kerntaak: Begeleidt werkzaamheden  
Werkprocessen

 • Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden 
 • Plant en organiseert de uitvoering van werkzaamheden 
 • Begeleidt de voortgang van het werk 

Het beroep waarvoor jij wordt opgeleid is in jouw opleiding erg belangrijk. In het kwalificatiedossier van jouw opleiding staat beschreven wat je moet kennen en kunnen om het beroep uit te kunnen voeren. Om aan te sluiten bij het kwalificatiedossier maken we gebruik van integrale beroepsopdrachten. Bij integrale beroepsopdrachten staat een probleem centraal dat je moet oplossen. Het is een probleem dat regelmatig voorkomt in de praktijk van het beroep waarvoor je wordt opgeleid, zoals een geautomatiseerde productielijn. 

Leren wordt leuker als je projecten en activiteiten moet uitvoeren die van betekenis zijn. Dat is het geval bij integrale beroepsopdrachten. Je leert kennis en vaardigheden toe te passen in een beroepssituatie, waardoor je goed wordt voorbereid op je toekomstige beroep. 

De opleiding heeft een duur van drie jaar. Een leerjaar is onderverdeeld in vier perioden. Een periode wordt een kwartiel genoemd. Per kwartiel wordt er gewerkt met projectwijzers. De projecten en activiteiten die je gaat realiseren worden gedurende je opleiding steeds complexer. Deze projecten en activiteiten staan beschreven in die projectwijzers. Je begint met eenvoudige projecten in een eenvoudige beroepscontext. Je moet hierbij natuurlijk wel zelfstandig werken, maar er is veel begeleiding. Daarna worden de projecten steeds omvangrijker: de beroepscontext wordt ingewikkelder en je zult zelfstandiger gaan werken met minder begeleiding. Met andere woorden: er is een toename in de complexiteit van de projecten.

Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan.  

Welke keuzedelen biedt deze opleiding aan? 

Gedurende de opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden. Tijdens je opleiding word je hierover voorgelicht.  

 • Duurzaamheid in het beroep  
 • Inspelen op innovaties 
 • Engels A2 
 • Rekenen 3F

Na je opleiding

Met je diploma Eerste monteur mechatronica op zak heb je keus: werken of doorgroeien naar een niveau 4 opleiding zoals  Technicus engineering/mechatronica.

Wat wordt je werk?

Als Eerste monteur mechatronica bouw je complete machines van verschillende onderdelen. Je test of alles goed functioneert en je bent verantwoordelijk voor het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen. Je stelt rapporten op en je bent verantwoordelijk voor het inregelen, uitlijnen en afstellen van een machine. Je werkt heel nauwkeurig volgens voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Wat wordt je werkplek?

Als Eerste monteur mechatronica voer je meestal je werkzaamheden uit binnen het bedrijf. Soms kun je ook op locatie aan machines of installaties werken, bijvoorbeeld bij de klant. Vaak werk je wel onder toezicht van bijvoorbeeld een Werktuigbouwkundige of een Technicus mechatronica.

Je kunt aan de slag bij verschillende bedrijven, bijvoorbeeld fabrieken, grote distributiecentra, de auto-industrie, telecommunicatie, luchthavens, tuinbouw etc. Overal speelt mechatronica een belangrijke rol in het maken van producten.

Bekijk de livestream

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.