Paragrafen

Middenkaderfunctionaris bouw iets voor jou?

Heb jij kijk op techniek en ruimte? Werk je precies, organiseer/plan je graag en reken je goed? Dan pas jij in een hogere baan in de bouw. Red je je daarbij prima in je eentje en in een groep? Zet je dingen goed op papier en praat je makkelijk met mensen? Meld je dan aan voor de opleiding Middenkaderfunctionaris bouw bij Aventus.

bouwkunde

De opleiding Middenkaderfunctionaris bouw

Breed basisjaar

Deze opleiding heeft een breed basisjaar. Dit betekent dat je het eerste leerjaar samen met studenten van de opleidingen Technicus Engineering MechatronicaTechnicus engineering smart technologyEerste monteur mechatronicaAllround Operationeel technicus en Operationeel technicus start. Zo word je breed opgeleid in je vakgebied. Twijfel je nog over je keuze? Dan kan je na het eerste jaar nog switchen naar een van de andere opleidingen.

Dit leer je

Bij Aventus leer je in de opleiding Middenkaderfunctionaris bouw onder meer:

 • leidinggeven bij het werk op de bouwplaats
 • materiaal en materieel bestellen en laten komen (afroep)
 • medewerkers inplannen
 • contacten hebben met mensen die bij de bouw horen
 • bouwadministratie doen
 • meehelpen in het bouwwerk
 • werken met computerprogramma’s voor computertekenen, plannen, begroten (bouwplan/bestek maken)

Naast de technische vakken krijg je ook wiskunde, Nederlands,Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Toelatingseisen

Je bent welkom op de opleiding Middenkaderfunctionaris bouw met één van de deze bewijzen: 

 • diploma vmbo Techniek: Kaderberoepsgericht, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • diploma vmbo overige profielen met wiskunde of natuur- en scheikunde I
 • mavo diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I
 • overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4 met bij voorkeur wiskunde of natuur- en scheikunde
 • mbo-2 diploma

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Studie-inhoud

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn:

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels (alleen voor niveau 4) 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 

Kerntaak Verzamelt, verwerkt en integreert projectinformatie 
Werkprocessen  

 • Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie 
 • Integreert projectinformatie 

Profieldeel 

Kerntaak Werkt B&U-ontwerpen uit 
Werkprocessen 

 • Werkt ontwerp uit 
 • Maakt ontwerp gereed voor aanvraag omgevingsvergunning en aanbesteding 

Kerntaak Voert werkvoorbereiding voor de B&U uit 
Werkprocessen 

 • Maakt (deel) begroting en afspraken met leveranciers 
 • Maakt uitvoeringsplan 
 • Maakt werktekeningen  
 • Maakt onderhoudsplan 

Kerntaak Begeleidt nieuwbouw en onderhoudswerk  
Werkprocessen 

 • Begeleidt bouwwerkzaamheden 
 • Bewaakt tijd en kosten van de bouw werkzaamheden 
 • Controleert de maatvoering 
 • Voert kwaliteitscontroles uit 

Ons onderwijs is beroepsgericht en zoveel mogelijk gericht op de praktijk. Het onderwijs is afwisselend. Leren doe je immers met je hoofd, handen en hart. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op school én in praktijksituaties. Het werk in de beroepspraktijk is het uitgangspunt voor ons onderwijs. Daarom werken we nauw samen met bedrijven en instellingen. Je leert van, in en met de praktijk.  

In het eerste leerjaar start je in de techniekbrede opleiding waarin wij samen werken met de opleidingen Smart Technology, Elektro- en Installatietechniek. Na leerjaar 1 kies je het profiel waarop je wilt afstuderen. 

Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen? 

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan. De resultaten van keuzedelen (ook de onvoldoendes) komen wel op het resultatenoverzicht behorende bij het diploma te staan.  

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding aan? 

Tijdens je opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden; 

 • Verdieping BIM in de bouw 
 • Herbestemming in de bouw 
 • Verdieping Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) in de bouw 
 • Kopers begeleiding in de bouw 
 • Werken in de keten 
 • Hbo-doorstroom

Na je opleiding

Na je opleiding Middenkaderfunctionaris bouw heb je keuze: een baan zoeken als uitvoerder/werkvoorbereider bouw of doorgroeien in het hbo. Groei bijvoorbeeld door naar een baan als baas.

Wat wordt je werk?

Vanuit welk beroep wil jij in het vakgebied bouw werken? Met je opleiding Middenkaderfunctionaris bouw heb je een wereld aan keus. Word bijvoorbeeld uitvoerder, werkvoorbereider, tekenaar, opzichter of adviseur. 

Wat wordt je werkplek?

Waar je naartoe gaat? Dat hangt af van de richting die je kiest. Met je opleiding Middenkaderfunctionaris ben je in ieder geval heel welkom bij:

 • adviesbureaus
 • gemeenten (speciale afdelingen) 
 • aannemersbedrijven
 • rijksdiensten (zoals controlerende organisaties)

Check de filmpjes!

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.