Overslaan en naar de inhoud gaan

MBO Basis & Lyceum

Jongeren

Een betere doorstroom voor onze studenten 

Een betere doorstroom van onze studenten binnen Aventus vinden wij heel belangrijk. Het dichterbij elkaar brengen van niveau 1 en niveau 2 is daarvan een eerste belangrijke stap. Want in niveau 1 en niveau 2 leggen onze studenten ten slotte de basis voor hun eventuele vervolgopleidingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs; met een niveau 2 diploma op zak kunnen de studenten doorstromen naar andere opleidingen binnen onze andere sectoren. Een niveau 1 of 2 opleiding kan ook de basis zijn voor hun verdere werkende leven. Kortom, een basis die wij graag samen willen leggen voor deze groep studenten. Deze groep studenten kan terecht bij de opleidingen van de Sector MBO Basis & Lyceum (afgekort sector B&L).

Persoonlijke begeleiding van de studenten, binnen en buiten de klas, speelt een grote rol binnen de MBO Basis van Aventus. De doorstroom binnen de opleidingen is daarnaast ook een belangrijke pijler. We zien de studenten hier starten in hun (levenslange) ontwikkeling en wij zorgen voor deze belangrijke basis.

Ruimte voor verschillende types onderwijs als stevige basis

Een sector met daarin ruimte voor onze verschillende soorten onderwijs, die allemaal bijdragen aan de basis  voor heel veel studenten en leerlingen. Binnen het ene ‘label’ valt het niveau 1 en 2 onderwijs.

Het andere ‘label’ is het Aventus Lyceum, onder deze naam bieden wij het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) aan. De mogelijkheid voor leerlingen om een diploma of deelcertificaten te halen op vmbo-tl, havo- of vwo-niveau. Het vavo-onderwijs van Aventus Lyceum is kleinschalig, waardoor er tijd en ruimte is voor persoonlijke aandacht. Er heerst een volwassen sfeer en er wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid van de leerlingen verwacht. De persoonlijke ondersteuning via de mentoren speelt ook bij Aventus Lyceum een grote rol. 

Voor alle doelgroepen een basisplek

Deze sector met daarin niveau 1&2 opleidingen en het Aventus Lyceum is dus letterlijk de basis voor veel studenten en leerlingen in hun verdere ontwikkeling. 
Als onderwijsinstelling willen wij actief een rol spelen in de arbeidsmarkt door verschillende doelgroepen op te leiden tot werk of naar vervolgonderwijs. Wij staan klaar voor de ‘reguliere’ doelgroep die hun MBO-diploma willen halen, afstromers uit het VO die weer aan gaan en eventueel via dubbelkwalificatie weer op weg gaan, jongeren die verplicht moeten werken/leren omdat ze leerplichtig zijn, studenten met inkomensuitdagingen, nieuwkomers in NL, niet uitkeringsgerechtigden, jonge (tiener)moeders etc. 

Dit is de verbindende factor in deze sector; de basis zijn voor heel veel studenten in hun verdere (studie)loopbaan. Dit sluit perfect aan bij de strategische koers en kwaliteitsagenda waarin we vanuit Aventus werken aan drie doelstellingen: 

  • De arbeidsmarkt van de toekomst 
  • Gelijke kansen voor (kwetsbare) groepen op die arbeidsmarkt 
  • Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie

De baan voor het leven

De baan voor het leven bestaat al lang niet meer, wij moeten investeren vóór de eerste stap op de arbeidsmarkt en ook zorgen dat jongeren op de langere termijn duurzaam inzetbaar blijven.

Wij gaan dus meer denken in flexibele leerroutes. Denk aan meerdere instroommomenten en persoonlijke begeleiding. Jongeren kunnen op meerdere momenten in het jaar instromen en hebben ook ruimte om hun opleiding te versnellen of juist even te vertragen. We proberen zo goed mogelijk bij te dragen aan de dromen en ambities van onze studenten. Docenten werken vanuit één pedagogisch-didactische visie en (begeleidings)aanpak en bieden studenten zoveel mogelijk maatwerk en flexibiliteit. Zo kijken we natuurlijk ook goed of jongeren kansrijk kunnen doorstromen naar mbo niveau 3 of beter op hun plek zijn in een baan. 

Werken in een regionaal ecosysteem 

Voor de sector is samenwerken met het regionale ecosysteem belangrijker dan ooit. Samen met instellingen, gemeenten en bedrijven zijn wij verantwoordelijk voor een economische en maatschappelijke vitale regio. We gaan met al deze partijen dicht om onze studenten staan om ze verder te helpen en op te leiden tot ze succesvol verder kunnen stromen in onderwijs of werk.