Onze strategische pijlers

Aventus visie op onderwijs

De samenleving en de arbeidsmarkt veranderen. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat onderwijs mee moet veranderen. Zo zorgen wij nu voor het onderwijs van morgen. Dat doen wij met deze vijf strategische pijlers:  

1. Samen werken aan een goede school 

Samen werken is de basis van onze strategie. Wij gebruiken elkaars kracht en talent en werken samen aan een goede school voor onze studenten. Met onze partners in de regio houden wij onderwijs toekomstgericht. Zo blijven wij ons ontwikkelen tot een wendbare, flexibele en lerende organisatie. 

2. Thuis bij Aventus 

Bij ons vinden studenten een veilige thuisbasis. Ze ontdekken wie ze zijn, ontdekken hun kracht en leren experimenteren met kennis en gedrag door vragen te stellen. Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? Zo leiden we steeds meer op voor een loopbaan in plaats van een specifiek beroep. 

3. Jouw route voor maximale groei 

Iedereen verdient de kans om zich maximaal te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. Iedere student is hierin uniek: bij de start, in hun talent en in hun eigen leerbehoefte. Daarom hebben wij aandacht voor hun individuele wensen en behoeften en bieden we waar nodig flexibel onderwijs. 

4. Klaar voor je toekomst 

Studenten succesvol opleiden kan alleen als we inspelen op de wensen en uitdagingen van de regio en de beroepspraktijk van de toekomst. Daarover maken we iedere paar jaar nieuwe afspraken met het ministerie.  

5. Een leven lang ontwikkelen 

Je ontwikkeling staat nooit stil. Ook als je werkt, moet je je blijven bij- en omscholen om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Zo is Aventus de school waar je als student én als collega je leven lang blijft leren!