Missie en visie

Aventus visie op onderwijs

Aventus heeft een missie!

Om jongeren en volwassen op te leiden tot professionals van de toekomst.

Dit betekent meer dan alleen een focus op vakmanschap, maar vraagt ook om oog en aandacht te hebben voor de mens achter de student. Want je leert beter als je goed in je vel zit.

Hiervoor creëren wij een oefenplaats voor vakmanschap en ‘het leven’. Een basis waar studenten thuis zijn en leren ontdekken wie ze zijn. Een plek waar ze samen met de praktijk experimenteren en nieuwsgierig op zoek gaan naar hoe het beter kan.

Aventus stimuleert ontmoetingen, sociale interactie en samen zijn. Zodat studenten niet alleen van maar ook met elkaar leren.

Onze visie: zo kijken wij naar de waarde van onderwijs

De wereld verandert steeds sneller en zo ook onze samenleving. Onderwijs helpt ieder individu om met die veranderingen mee te bewegen. Zo creëren we ruimte, mogelijkheden en kansen voor iedereen. Onderwijs zet daarmee mensen in hun kracht. Vanuit hun eigen talent, passie, drijfveren en dromen.

Onze missie: zo staan wij voor jou en jouw ontwikkeling

Bij Aventus omarmen we jou als uniek mens. Je mag bij ons zijn wie je bent en we bieden een ontmoetingsplek waar jij je thuis voelt en jij jezelf kan ontwikkelen. Samen met onze partners in de regio en met oog voor de wereld om ons heen, stemmen we ons onderwijs af op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Jouw leervraag staat centraal; wij staan naast je en helpen jou met de juiste route.