Opleiden tot professionals van de toekomst

Aventus onderwijsvisie

De snelle, continue veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om flexibiliteit, sociale innovatie en ondernemend gedrag. Dat betekent dat leren en ontwikkelen altijd belangrijk blijft, ook als je je diploma hebt gehaald. 

Daarom leiden we onze studenten op tot knowmad: iemand die kennis deelt, zich makkelijk beweegt in netwerken, nieuwe (sociale) technologie gebruikt, makkelijk af- en aanleert en graag samenwerkt. Dat doen we door onze studenten een gepersonaliseerde studentreis aan te bieden met persoonlijke, flexibele begeleiding en levensechte praktijkopdrachten. Zo hebben ze meer regie over hun eigen leerproces en ontwikkelen ze zich op meerdere gebieden. Een steuntje in de rug met zelfsturing en talentontwikkeling als doel dus.