Overslaan en naar de inhoud gaan

Diagnostiek en advies

Voor wie?

Het team van Diagnostiek & Advies (D&A) is er voor studenten van Aventus die een begeleidingsvraag hebben op het gebied van capaciteiten, interesse, persoonlijkheid, vaardigheden, studiekeuze of een combinatie hiervan.

Diagnostiek en advies

Wat is het doel?

Het doel is om inzicht te verkrijgen in de onderwijssituatie van jou als student, zodat we daarmee antwoord kunnen geven op jouw begeleidingsvraag. Vragen die we hierbij stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Op welk niveau heb je de kans om succesvol te kunnen functioneren? 
  • Heb je de capaciteiten en het (leer)vermogen om onderwijs te volgen op het mbo? 
  • Welke persoonlijke eigenschappen/kenmerken beïnvloeden jouw studie succes en wat zijn de leerdoelen die we daaraan kunnen koppelen? 
  • Wat is je niveau op het vlak van taal- en/of rekenvaardigheid? 
  • Welke beroepen/opleidingen sluiten aan bij jouw belangstelling, capaciteiten- en/ of persoonlijkheid?

Inhoud programma

De meeste onderzoeken beginnen met een voorbereidingsgesprek, waarin jouw begeleidingsvraag wordt besproken en waarbij je wordt voorbereid op het onderzoek. Het onderzoek vindt over het algemeen groepsgewijs plaats in Apeldoorn. Meestal vindt binnen twee weken na het onderzoek een resultaatgesprek plaats en wordt er een rapportage gemaakt van het onderzoek.
 

Details

Het programma bestaat uit een voorbereidingsgesprek (1/2-1 uur), test (dagdeel) en een resultaatgesprek (1 uur).
De test vindt plaats in Apeldoorn. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij Aventus in Apeldoorn, Deventer of Zutphen.