Overslaan en naar de inhoud gaan

Daktoegang onder voorwaarden extra informatie

U heeft (via de QR-code) deze webpagina bereikt voor extra informatie met betrekking tot daktoetreding. Iedereen die werkzaamheden gaat uitvoeren op de daken van Aventus, moet kennis hebben genomen van het document ‘Algemeen Dakprotocol Aventus’.

Externe organisaties, die werkzaamheden verrichten voor én in opdracht van Aventus moeten in het bezit zijn van dit document. Eventueel kan uw contactpersoon zorgdragen voor toezending.

Introductie

 1. Het is voor iedereen verboden zich op de daken van Aventus te bevinden, met uitzondering van bevoegde vakbekwame personen (VCA gecertificeerd). Zij voeren altijd een LMRA uit voor aanvang of het hervatten van werkzaamheden.
 2. Deuren van daktoegang moeten achter u gesloten worden.
 3. Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Maak gebruik voor de voorhanden zijnde veiligheidsvoorzieningen en/of houd u zich aan de zone-indeling van het dakvlak, conform VCA. Wees bewust van het risicogebied en zet deze af ter voorkoming van (gevolg)schade of een ongeval.
 4. De beveiliging van Aventus moet op de hoogte zijn van uw toetreding tot het dak.
 5. In geval van een noodsituatie neemt u direct contact op met het:
   

AVENTUS NOODNUMMER 088 283 11 12


Bel bij spoed direct 112 en informeer de beveiliging van Aventus via het noodnummer 088 283 11 12, zodat de BHV ook gealarmeerd wordt. Zij kan zorgdragen voor assistentie en voor de opvang van de hulpdiensten.

Via het noodnummer kan ook de beveiliging bereikt worden of de (hoofd-) conciërge van de betreffende locatie.

Huisregels

 1. Bij werken op hoogte dient men niet alleen rekening te houden met zichzelf en de eigen werkzaamheden, maar ook met omstanders. Dit geldt niet alleen voor activiteiten op hoogte, maar ook voor personen op lagergelegen delen van het dak, op de grond of onder een glazen lichtkapconstructie.
 2. Men dient te allen tijde op de daarvoor bestemde looppaden te blijven. Met deze maatregel werkt iedereen binnen de veilige grenzen.
 3. Op sommige daken treft u een hekwerk aan, dat is geplaatst onder de norm NEN EN 13374. Het hekwerk is dus niet geschikt voor andere werkzaamheden dan in deze norm omschreven.
  Blijf achter het hekwerk indien de uit te voeren werkzaamheden dit toelaten.
 4. Het dak mag nooit alleen betreden worden. Vakbekwame personen die het dak betreden, moeten altijd met minimaal 2 personen het dak betreden.
 5. Bij overtreding van een van bovenstaande regels dient er direct melding gemaakt te worden bij de preventie medewerker en/of de beveiliging van Aventus.

Zo gaan we ‘s avonds allemaal veilig naar huis!