Paragrafen

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg iets voor jou?

Jij bent betrokken en hebt een groot inlevingsvermogen. Doordat jij goed kunt praten en sociaal bent, bouw jij gemakkelijk een band op met mensen. Je bent zelfverzekerd, betrouwbaar en werkt graag met mensen. Herken jij jezelf hierin? Dan is de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg iets voor jou.

De opleiding

Tijdens de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg leer je:

 • Jezelf beter kennen: wat zijn je kwaliteiten en valkuilen?
 • Over verschillende doelgroepen en ziektebeelden.
 • Werken volgens een plan.
 • Mensen ondersteunen bij het dagelijks leven.
 • Omgaan met extra verantwoordelijkheid.
 • In je eentje mensen begeleiden.
 • En nog veel meer!
Maatschappelijke zorg - klas
Toelatingseisen

Je bent welkom op de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg met één van deze bewijzen:

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte-, gemengde- en theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Mavo-diploma
 • Diploma mbo niveau 2

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Studie-inhoud

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels (alleen voor niveau 4)
 • Loopbaan en Burgerschap

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding:

Kerntaken en werkprocessen:

Kerntaak: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

 • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • Stemt de werkzaamheden af
 • Evalueert de geboden ondersteuning

Kerntaak: Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Werkprocessen:

 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Het basisdeel en profieldeel worden aangevuld met kerntaken en werkprocessen uit het te kiezen uitstroomprofiel. Lees meer over de profielen onder het tabblad Profielen.

Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsgerichte vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. Keuzedelen die je met een voldoende afgerond hebt, komen op je diploma te staan.

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding op niveau 4 aan?

 • Mensen met lvb en moeilijke verstaanbaar gedrag 
 • Mensen met niet- aangeboren hersenletsel 
 • Ondernemend gedrag 
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking 
 • Verzorgende en verpleegtechnische handelingen
 • Verplegende en verpleegtechnische handelingen 
 • Voorbereiding HBO 
 • Zorginnovaties en technologie 
 • Expressief Talent 
 • Internationaal 1 
 • Internationaal 2 
 • Praktijkonderzoek 
Actueel en toekomstproof onderwijs

Als je kiest voor een opleiding binnen zorg en welzijn, kies je voor een beroep waarin je iets kunt betekenen voor je medemens. We helpen je om je rol in de maatschappij te vervullen, nu én in de toekomst. Een belangrijke ontwikkeling in zorg en welzijn is de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: preventie en een gezonde leefstijl zijn dan ook belangrijke onderdelen van de opleidingen. We zorgen voor actueel en ‘toekomstproof’ onderwijs door nauw samen te werken met werkgevers, hogescholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. 

Vanaf de start werk je samen met je medestudenten aan levensechte opdrachten. Dat gebeurt binnen en buiten de school. Je leert vragen te stellen, oefent je skills, werkt aan projecten en bedenkt creatieve oplossingen. Aan het einde van de opdracht lever je een product op: bijvoorbeeld een verslag, reportage, presentatie of tentoonstelling.  We geven je veel ruimte om zelf keuzes te maken en je studietempo aan te passen. De docent coacht je tijdens je hele opleiding, zodat je stevig in je schoenen komt te staan en zelf de regie kunt nemen. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke groei en wil je een vervolgopleiding volgen, dan word je daar ook goed op voorbereid.

Bij de generieke vakken Nederlands, Engels en Rekenen oefen je voor de verplichte examens. We bieden voor deze vakken extra ondersteuning aan. Taal is belangrijk voor je beroep, dus hier wordt extra aandacht aan besteed. Je vaste honk is de stamgroep. Hier trek je met je groepsgenoten op en  kun je al je vragen stellen over je loopbaan en de keuzes die je maakt tijdens je opleiding. 

Na je opleiding

Na je studie Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg kun je...

 • ...een baan zoeken.
 • ...in je werk doorgroeien als stafmedewerker of leidinggevende.
 • ...doorstuderen naar het hbo. Bijvoorbeeld sociaalpedagogische hulpverlening of verpleegkunde.

Wat wordt je werk?
Je begeleidt mensen die niet meer helemaal zelfstandig kunnen functioneren. Zoals ouderen, mensen met een specifieke ondersteuningsvraag of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je verdiept je in hen en helpt ze om zichzelf weer te redden. Bijvoorbeeld bij persoonlijke verzorging, wonen en huishouden of dagbesteding. Je schakelt de zorg en hulp in die de cliënt op dat moment nodig heeft. Je bent als het ware de verbinding tussen hulpverleners, organisaties en eventueel de familie.

Wat wordt je werkplek?
Je gaat werken met verschillende doelgroepen. Denk aan de volgende werkplekken: 

 • Ouderenzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijke opvang
 • Verschillende woonvormen, zoals met mensen met niet aangeboren hersenletsel of mensen met Korsakov

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.