Uitstekende scores voor Educatie bij externe inspectie

De cursussen van Aventus Educatie, met onder meer inburgeringscursussen voor nieuwkomers in Nederland, zijn uitstekend beoordeeld door de inspectie die is ingehuurd door keurmerk Blik op Werk. In haar rapport is de inspectie lovend over de goede faciliteiten, intensieve lesprogramma’s en de vele begeleiding die cursisten ontvangen. Ook heeft Aventus Educatie de werkprocessen en kwaliteitsprocedure goed op orde.

Uit het rapport: “Cursisten hebben zowel een mentor als een leerlingtrajectbegeleider, die de voortgang bewaken en zaken als verzuim en examentermijn in de gaten houden. Ook is er een doorstroomcoach en een extra begeleider die onderlegd is in het omgaan met de specifieke problematiek van vluchtelingen. In de geobserveerde lessen zijn ervaren docenten gezien. Voor hen is er drie keer per jaar een studiedag. Elke zes weken is er locatieoverleg. In de gezamenlijke pauzes is er ook veel uitwisseling van kennis en ervaring. Een aantal docenten zou graag vaker en structureler bij elkaar in de les kijken. De inspectie is positief over dit plan. De geïnterviewde cursisten geven aan dat spreken moeilijk blijft en dat zij graag beter zouden willen communiceren buiten de les. De inspectie heeft eveneens de indruk dat er nog kansen liggen voor het vergroten van het taalcontact en de participatie van alle cursisten. Het implementeren van structurele buitenschoolse opdrachten en een structurele participatiecomponent kunnen hier ondersteunend aan zijn. Het management ziet duaal inburgeren als het speerpunt voor de komende jaren en investeert nu al in de samenwerking met partners als de afdeling beroepsonderwijs van Aventus, gemeenten, werkgevers en instanties als VluchtelingenWerk.”

De reguliere audit van keurmerk Blik op Werk richt zich met name op de examenresultaten. Deze zijn bij Aventus Educatie boven het landelijk gemiddelde. Met het inhuren van een externe partij voor het maken van een inspectierapport is een verdiepingsslag gemaakt om de kwaliteit van het lesgeven te beoordelen. De teammanagers van Aventus Educatie, Arjan Knoeff en Dieneke Nijenhuis, zijn blij met de erkenning van de inspectie. “We doen ons uiterste best om de kwaliteit hoog te houden en we weten dat we goed bezig zijn met het team. Maar het is heel prettig dat dit door objectieve externe beoordelaars bevestigd wordt. De cursisten zijn ook bevraagd tijdens de inspectie en alle vormen van onderwijs die we bieden zijn bekeken, dus het is geen eenzijdig verhaal. We zijn trots op het mooie resultaat.”