Hybride leren biedt meerwaarde

De maatschappij verandert snel en het onderwijs verandert mee. Van het klassieke leren – lessen en stage – naar hybride leren: leren terwijl studenten een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. De sector Zorg & Welzijn van Aventus ziet veel voordelen van deze nieuwe manier van leren, zowel voor maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven als voor studenten. Let’s go hybrid!

Over hybride leren
Bij hybride leren worden een schoolse setting en een praktijk-setting met elkaar verbonden. Studenten voeren al lerend echte opdrachten uit, in de praktijk. Zo voelen zij direct het effect en de meerwaarde van het werk en profiteren bedrijven en organisaties van het werk dat studenten verzetten. Hybride leren kan voor verschillende leerdoelen worden ingezet. Zo leren studenten bijvoorbeeld werken op flexibele tijden - dus buiten schooltijd - oriënteren ze zich goed op het beroep, leren ze gezamenlijk werken aan projecten, werken ze aan beroepsvaardigheden en vervullen ze een maatschappelijke functie.

Verschil tussen hybride leren en BPV (stage)
Wat is nou precies het verschil tussen BPV en hybride leren? Ineke Tyndall, teammanager Sociaal Werk: “Bij BPV ga je echt aan het werk en leer je gericht. Er wordt een basisberoepshouding van je gevraagd en BPV-bedrijven kunnen al streng toezien op het naleven van werknemerseisen, zoals afspraken nakomen en op tijd komen. Bij hybride leren ligt het accent niet op werk, maar op leren. Je leert sneller doordat je aan echte opdrachten werkt en de meerwaarde van je werk voelt. De docent helpt je in je leerproces.”  

Praktijkvoorbeeld: Sociaal Werk
Binnen de opleiding Sociaal Werk zijn mooie voorbeelden van hybride leren te vinden. Bijvoorbeeld de samenwerking met Koppel, een organisatie in Epe die bijdraagt aan talentontwikkeling en welzijn van burgers. De studenten werken aan verschillende opdrachten. Zo organiseren ze een wijkfeest, begeleiden ze kinderen bij sport- en spelactiviteiten, organiseren ze activiteiten voor senioren, helpen ze buurtbewoners bij klussen in de wijk en leerden ze nieuwkomers, zowel kinderen als volwassenen, fietsen. Check ook het filmpje over hybride leren op het YouTube kanaal van Aventus!

Speciaal voor Aventus studenten en medewerkers!