Aanmelddatum mbo-studie naar 1 mei 2022

27 januari 2022

Normaal gesproken moet iedere leerling zich uiterlijk 1 april aanmelden voor een mbo-opleiding. Vanwege de coronasituatie is deze uiterste aanmelddatum nu landelijk verschoven naar 1 mei 2022. Zo krijg je als studiekiezer langer de tijd je te oriënteren op een mbo-opleiding. Aanmelden voor een opleiding kan direct via de opleidingspagina van jouw keuze!