Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie doet wat: bestuur en organisatie

Aan het hoofd van Aventus staat het college van bestuur dat eindverantwoordelijk is. De leden van college overleggen namens Aventus met onder andere gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met groepen scholen (koepelorganisaties) en de brancheorganisatie MBO Raad. Zo zorgen we samen voor sterk onderwijs vandaag, voor de beroepen van morgen.
 

College van bestuur

 • E. (Ellen) Marks-de Ruijter, voorzitter
 • R. (Raimond) Bartelink, lid
College van bestuur: Ellen Marks en Raimond Bartelink
E. (Ellen) Marks-de Ruijter en R. (Raimond) Bartelink

Raad van toezicht

De raad van toezicht, bestaande uit zes personen, houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van het college. Daarnaast is de raad van toezicht belast met specifieke taken en bevoegdheden die beschreven zijn in de statuten van Aventus en het bestuursreglement. Verder geeft de raad advies aan het college.
 

Leden raad van toezicht 

De leden van de raad van toezicht zijn mensen van buiten Aventus:

 • J.W. Boomkamp, voorzitter
 • J. Tijhuis
 • L.J. Kenston
 • M. Kuiper
 • C.M.F.H. Pans
 • M. Heijink 

Opleidingen in 5 richtingen (Onderwijssectoren)

U vindt alle opleidingen van Aventus in dezelfde richting makkelijk bij elkaar. Hiervoor werken we met 5 onderwijssectoren: 

Extra hulp (centrale diensten)

De organisatie wordt ondersteund door vijf centrale diensten:

 • Finance & Control
 • Bedrijfsvoering
 • Human Resource Management
 • Strategie & Onderwijs
 • Studentenservices

Organogram

Hier is het organogram te vinden.

Zo zit het officieel

Aventus, officiele naam ‘Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus’, is gevestigd in Apeldoorn.