Overslaan en naar de inhoud gaan

Practoraat Positieve Gezondheid

logo practoraat positieve gezondheid

Practor 
Ineke Tyndall (G.H. Tyndall- de Jonge MEd)

Adviseur 
Dr. ir. Gitte Kloek Lector Gezondheidsbevordering in de zorg | Lectoraat Smart Health | Academie Gezondheidszorg | Saxion

Docentonderzoekers 
Esther Oskam  
Arja de Vries 
Jeroen Cornet

Meer informatie? 
Neem contact op met practor Ineke Tyndall i.tyndall@aventus.nl 

Of voor algemene vragen via practoraat-pg@aventus.nl
 

Algemene info


De betekenis van gezondheid en perceptie op de eigen gezondheid zijn vandaag de dag aan verandering onderhevig. Er ligt veel nadruk op de autonome gezondheid, de eigen regie en zelf mee beslissen. Als het om gezondheid gaat ligt er steeds meer nadruk op een gezonde leefstijl, mentaal welzijn en vitaliteit. Machteld Huber (2011) heeft een breder concept geïntroduceerd, waarbij gezondheid wordt omschreven als: “het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Dit concept is relevant voor mbo studenten om op een andere manier naar hun eigen gezondheid te kijken, maar ook hoe zij vanuit dit concept in hun toekomstig beroep met andere mensen werken. Het practoraat onderzoekt hoe het onderwijs samen met partners in de regio de zelfregie op gezondheid, welzijn en leefstijl kan bevorderen door dit samen met de studenten te ervaren en te testen. Hiervoor worden living labs opgericht, waar de docent, de studenten en de doelgroep actief betrokken worden.
 

Doelstelling Practoraat Positieve Gezondheid
 

Het practoraat Positieve Gezondheid vormt een duurzaam lerend innovatie-, en kennisplatform in de regio, waar opbrengsten van het experimenteren en onderzoeken met studenten in de sector Zorg, Welzijn en Sport worden gedeeld en verbonden met kennis van betrokken partners.  

Hiervoor worden meerdere aanpakken ontwikkeld om de zelfregie op eigen gezondheid, welzijn en leefstijl voor de doelgroepen te verbeteren en te monitoren vanuit de visie op PG. Deze aanpak kan doorontwikkeld worden naar meerdere dimensies, doelgroepen en de beroepsgroepen binnen Zorg, Welzijn en Sport.

 

Projecten


Living Lab Apeldoorn 
Docent Onderzoeker Jeroen Cornet heeft in samenwerking met het lectoraat Smart Health van Saxion en Sportservice Apeldoorn een eerste living lab voor vitaliteit opgericht. Zie het artikel: 

Living Lab Apeldoorn - https://www.aventus.nl/nieuws/aventus-lanceert-living-lab-apeldoorn-een-innovatieve-samenwerking-voor-een-vitale
 

Veerkracht en mentaal welbevinden tijdens stage 
Docent Onderzoeker Esther Oskam is samen met studenten die stage lopen bij 's Heerenloo een pilot gestart om de veerkracht en mentaal welbevinden tijdens de stage te versterken. De studenten werken, samen met hun docent, zelf mee aan het ontwerp van bruikbare (digitale) tools.
 

Positieve Gezondheid bij een migratieachtergrond 
Docent Onderzoeker Arja de Vries heeft veel kennis van en ervaring met studenten met een migratieachtergrond. Hoe kan het onderwijs hen ondersteunen vanuit de visie op positieve gezondheid.  

 
Publicaties


Meer informatie over Positieve Gezondheid is te vinden op Wat is het? - Institute for Positive Health (iph.nl) en op Home - Edukr8 

 

Nieuwsgierig naar meer mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek met studenten van Zorg, Welzijn en Sport? Neem dan contact met ons op!