Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg iets voor jou?

Ben jij empathisch, integer en communicatief? Ben jij begaan met het welzijn van mensen en vind je de ontwikkeling van mensen met een gedragsprobleem of een verstandelijke of lichamelijke beperking? Weet jij een band met mensen op te bouwen en maar ook een professionele houding te bewaren? Sta je stevig in je schoenen, ben je flexibel en kan je goed in teamverband werken? Yes! De opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg past helemaal bij jou! 

Dit leer je

Tijdens de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg leer je onder andere:

 • Begeleiden en zorg bieden aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking 
 • Contact houden en samenwerken met collega's en het sociale netwerk van de cliënt (familie, mantelzorgers en andere zorgverleners)
 • Uitzoeken welke hulp mensen precies nodig hebben  
 • Opstellen en uitvoeren van een begeleidingsplan 

Kerntaken en werkprocessen

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels (alleen voor niveau 4)
 • Loopbaan en Burgerschap

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding:

Basisdeel

Kerntaak: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
Werkprocessen:

 • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • Stemt de werkzaamheden af
 • Evalueert de geboden ondersteuning


Kerntaak: Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Werkprocessen:

 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Profieldeel

Kerntaak: Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
Werkprocessen:

 • Stelt het ondersteuningsplan op
 • Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie
 • Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
 • Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • Voert beheertaken uit
 • Voert coördinerende taken uit
 • Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Na je opleiding

Na je opleiding Maatschappelijke Zorg-opleiding Persoonlijke Begeleider Gehandicaptenzorg kan je:

 • job zoeken
 • in je werk doorgroeien als stafmedewerker of leidinggevende
 • doorgroeien in het hbo, bijvoorbeeld met sociaalpedagogische hulpverlening of verpleegkunde

Wat wordt je werk?

Na je opleiding Maatschappelijk zorg Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg geef je mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking een steuntje in de rug Je verdiept je in hen en helpt ze zo goed mogelijk te functioneren binnen hun beperkingen. Daarom schakel je hulp en zorg in die ze nodig hebben. Ook coördineer je alles. Hiervoor leg je alle hulpverleners, organisaties en eventueel de familie goed uit wat er aan de hand is.

Wat wordt je werkplek?

Als Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kan je aan het werk bij:

 • Woonvoorzieningen en zorginstelingen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap 
 • Kleinschalige woonvormen en begeleid wonen 
 • Welzijnsinstellingen 
 • Dagbesteding en activiteitencentra 
 • Zorgboerderijen 
 • Sociale werkplaatsen