Verpleegkundige (BOL)

School & stage
Leren met hoofd, hart en handen is in balans
Veel praktijklessen
Goede doorstroommogelijkheden
Uitdagend lesprogramma

Start in februari 2022

Bij deze opleiding kun je ook in februari 2022 starten. Kies dan bij aanmelding als startdatum 1 februari 2022.

In sommige gevallen gelden er wel speciale voorwaarden. Zo worden bepaalde opleidingen maar op 1 locatie gegeven of de opleiding start pas bij voldoende aanmeldingen. Deze informatie zie je niet terug in het aanmeldformulier. Na je aanmelding ontvang je zo spoedig mogelijk bericht over de status van je aanmelding en eventuele voorwaarden.

Kies je voor een BBL-opleiding (Werken en Leren) dan heb je een erkende leerwerkplek nodig om je studie te kunnen starten. 

Let op: locatie Zutphen vol

De BOL-opleiding Verpleegkundige zit vol op de locatie Zutphen (Stationsplein).

Wel is het nog mogelijk je aan te melden voor de locaties Apeldoorn (Laan van de Mensenrechten) en Deventer (Middelweg).

Verpleegkundige iets voor jou?

Werk je graag met mensen en hun gezondheid? Ben je handig, werk je graag in een team en op wisselende tijden? Stap dan in de wereld van de zorg. Heb je geduld, ook als het tegenzit? Meld je dan aan voor de opleiding Mbo-Verpleegkundige van Aventus.

verpleegkundige

De opleiding Verpleegkundige

Dit leer je

Bij Aventus leer je tijdens je opleiding Mbo-Verpleegkundige onder meer:

 • verpleegkundig werk doen en begeleiden
 • verpleegkundige diagnose stellen en verpleegplan maken
 • zorg en hulp geven aan personen (+ directe familie) en groepen
 • werk uit het verpleegplan en verpleegtechnisch werk doen
 • mensen helpen om eigen regie te voeren over hun leven en zichzelf te redden (sociaal-maatschappelijk)
 • advies en uitleg geven
 • omgaan met crisismomenten
 • begeleiden, zorg coördineren en evalueren
 • een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg

Leerroute tijdens opleiding

Tijdens je werk of stage leer je het vak tot in de puntjes. Mogelijk ga je hiervoor naar een leerafdeling: een afdeling vooral gerund door studenten. Je werkt hier zo veel mogelijk zelfstandig. Op de achtergrond staan medewerkers van de instelling klaar als je hulp nodig hebt.

Toelatingseisen

Je bent welkom bij de opleiding Mbo-Verpleegkundige met één van de deze bewijzen:

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 2
 • Mavo diploma
 • diploma Verzorgende IG (dan is de duur van de opleiding 2 jaar!)

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Studie-inhoud

Hoe ziet je opleiding eruit?

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 •  Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels (alleen voor niveau 4) 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Kerntaken en werkprocessen

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 

Kerntaak: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces 
Werkprocessen:

 • Neemt een anamnese af en stelt een verpleegkundige diagnose 
 • Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen 
 • Stelt een verpleegplan op 
 • Biedt persoonlijke verzorging en monitort welbevinden 
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit 
 • Begeleidt een zorgvrager 
 • Geeft voorlichting, advies en instructie 
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties 
 • Coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers 
 • Evalueert en legt de verpleegkundige zorg vast 

Kerntaak: Werken aan kwaliteit en deskundigheid 
Werkprocessen:

 • Werkt aan de eigen deskundigheid 
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg 
 • Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 
 • Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers 

Profieldelen 

Profiel 1: Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH):

Kerntaak: Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in het ziekenhuis
Werkprocessen

 • Biedt zorg en begeleiding rond onderzoek en behandeling 
 • Communiceert met een zorgvrager ter bevordering van behandeling en herstel 

Profiel 2: Mbo-Verpleegkundige (VVT):

Kerntaak: Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de VVT 
Werkprocessen:

 • Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid
 • Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners  
 • Biedt zorg in de thuissituatie 

Profiel 3: Mbo-Verpleegkundige (GGZ):

Kerntaak: Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de GGZ 
Werkprocessen:

 • Biedt een zorgvrager herstel ondersteunende zorg 
 • Communiceert met zorgvrager gericht op maatschappelijke participatie 
 • Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen 

Profiel 4: Mbo-Verpleegkundige (GHZ):

Kerntaak: Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de GHZ 
Werkprocessen:

 • Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden
 • Communiceert met en begeleidt doelgroepen in de GHZ 
 • Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen 

 

Keuzedelen

In totaal besteed je tijdens de opleiding 960 studiebelastingsuren aan keuzedelen. Alle studenten van de opleiding Mbo-Verpleegkundige krijgen in leerjaar 1 het keuzedeel "expressief talent" aangeboden. Verderop in de opleiding kies je nog één of meerdere keuzedelen, Je kunt kiezen uit onder andere:

 • wijkgericht werken
 • zorginnovaties & technologie
 • doorstroom hbo algemeen
 • doorstroom hbo gezondheidszorg 

Waarschijnlijk wordt het aanbod van keuzedelen in de loop van je opleiding uitgebreid.

TOPtraject

Heb je ambitie om door te stromen naar het hbo? Kies dan voor TOPtraject. Je gaat dan iedere woensdagmiddag bij Saxion in groepjes werken aan projecten op hbo-niveau. Dit doe je samen met hbo-coaches, dat zijn hbo-studenten Verpleegkunde. Je leert literatuur gebruiken, zelfstandig werken, krijgt hoorcolleges en meer diepgang. 

Afstudeerrichtingen

Tijdens je opleiding Mbo-Verpleegkundige specialiseer je je in een van de volgende richtingen:

 • ziekenhuiszorg
 • verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • gehandicaptenzorg

Met je diploma Mbo-Verpleegkundige mag je in alle richtingen werken die hierboven vermeld staan.

Leerroute tijdens opleiding

Tijdens je werk of stage leer je het vak tot in de puntjes. Mogelijk ga je hiervoor naar een leerafdeling: een afdeling vooral gerund door studenten. Je werkt hier zo veel mogelijk zelfstandig. Op de achtergrond staan medewerkers van de instelling klaar als je hulp nodig hebt.

Waar heb je les?

Meld je je aan voor de opleiding Mbo-Verpleegkundige? Het eerste jaar heb je keuze uit drie locaties waar je de opleiding kunt doen: Apeldoorn, Deventer of Zutphen. Het derde jaar volg je in Apeldoorn of Deventer, afhankelijk van de specialisatie die je kiest.

N.B. Als je in februari start, kan de locatie afwijkend zijn.

bloeddruk meten leren

Na je opleiding

Na je opleiding Mbo-Verpleegkundige heb je keus:

 • baan zoeken als verpleegkundige
 • doorgroeien in het hbo
 • specialiseren binnen verpleegkunde

Wat wordt je werkplek?

Met je diploma Mbo-Verpleegkundige kies je een baan bij bijvoorbeeld:

 • thuiszorg
 • verpleeghuis
 • woonzorgcentrum
 • revalidatiecentrum
 • woonvorm voor lichamelijk/verstandelijk gehandicapten
 • (psychiatrisch) ziekenhuis
verpleegkundige

Check de filmpjes

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in.