Travel & hospitality / Manager reizen (BOL)

School & stage
Keuzegids topopleiding 2019 2020 2021

Travel & hospitality / Manager reizen iets voor jou?

Als medewerker in de reisbranche heb je interesse in verschillende landen, culturen en vind je het leuk om meerdere talen te spreken. Je gaat van nature makkelijk met verschillende type mensen om. Ben je iemand die van afwisseling houdt en creatief kan denken? Vind je het leuk om aan een klein team leiding te geven en commerciëler te werken?

Dan is de opleiding Travel&Hospitality/Manager Reizen echt iets voor jou!

De opleiding Travel & hospitality / Manager reizen

Dit leer je

Tijdens je opleiding leer je veel over de bedrijven waar je komt te werken. Denk aan reisbureaus of reisorganisaties (in binnen- en buitenland (als host(ess)) de ANWB of luchtvaartmaatschappijen. Regelmatig komen oud studenten en gastsprekers van verschillende bedrijven op school. Zij vertellen over hun bedrijf, de werkzaamheden of er wordt een workshop gegeven. Deze bedrijven zoeken medewerkers die klantgericht zijn, commercieel kunnen handelen, communicatief vaardig zijn (zowel mondeling als schriftelijk) en kennis van toeristische zaken hebben. Tijdens de opleiding word je breed opgeleid voor een baan in de toeristische branche. In je lesrooster zie je de talen Engels, Duits, Spaans en Nederlands maar ook de vakken Loopbaan&Burgerschap, Luchtvaart, Baliepraktijk en Toerisme staan, maar ook het project Bedrijfsplan maken en Teambegeleiding.

De lessen verlopen gedurende de opleiding van veel hulp bij opdrachten naar steeds meer zelfstandig werken.

De eerste 1,5 jaar volg je de opleiding samen met studenten van de opleiding Steward(ess) en/of Travel/Medewerker Reizen.

Studie-inhoud

Kerntaken en werkprocessen

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding:

Basisdeel

Kerntaak: Treedt op als aanspreekpunt voor klanten/gasten
Werkprocessen:

 • Ontvangt de klant/gast 
 • Informeert en adviseert de klant/gast 
 • Verkoopt en/of verhuurt producten en/of diensten 
 • Signaleert en behandelt klachten 
 • Onderhoudt in- en/of externe contacten 
 • Werft klanten/gasten en opdrachten

Kerntaak: Voert administratieve en financiële processen uit
Werkprocessen:

 • Stelt informatiemateriaal samen 
 • Houdt financiële administratie bij en handelt transacties af 
 • Houdt de administratie bij 
 • Doet voorstellen voor aftersales of aanpassing van de dienstverlening

Profieldeel

Kerntaak: Realiseert commercieel aanbod
Werkprocessen:

 • Promoot producten en diensten
 • Stelt een passend aanbod op met gerelateerde services en producten
 • Maakt een prijsberekening bij het aanbod

In de praktijk

Bij deze opleiding staat de beroepspraktijk voorop. Bijna alle lessen zijn daarom gekoppeld aan situaties die je op de werkvloer tegen zou kunnen komen. De praktijk wordt nagebootst tijdens de lessen Baliepraktijk. We nodigen regelmatig bedrijven uit om over werkzaamheden te vertellen. We gaan ook zelf bedrijven bezoeken. In het tweede leerjaar of in het derde leerjaar ga je stagelopen in Nederland en doe je daar ook je beroepsexamen. De stage duurt 2 x 20 weken en voer je aan het einde van leerjaar 2 en 3 uit. Deze periode start vanaf februari/maart. Houd er rekening mee dat de stage eventueel doorloopt in de zomerperiode tot eind augustus.

Talen

De talen die je volgt tijdens deze opleiding zijn Nederlands en Engels. In het eerste jaar is ook Duits verplicht. Daarnaast krijgt iedereen Spaans, dit volg je al vanaf de eerste periode. Maak je geen zorgen, Duits en Spaans worden op beginnersniveau aangeboden. Weet je al meer? Dan kan je ook op jouw niveau verder.

De talen worden aangeboden volgens de vijf vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Ook hier staan de talen in het teken van het beroep wat je leert. Baliegesprekjes, telefoneren, en het schrijven van een korte mail komen allemaal aan bod.

Nederlands, Engels en minimaal één vreemde taal zijn nodig om je diploma te behalen.

Loopbaan en Burgerschap

Bij alle opleidingen wordt L&B aangeboden. In jouw opleiding krijg je actuele onderwerpen op het gebied van politiek, Je leert kritisch naar je uitgaven te kijken bij het onderwerp Kritische Consument. Je leert solliciteren met CV en in een gesprek zodat je dat voor je stage al goed op orde hebt.

Als laatste is er aandacht voor je gezondheid in Vitaal Burgerschap. Tijdens deze lessen krijg je onder andere weerbaarheidstraining.

Studietijd en studiebelasting

Tijdens de lesweken ben je gemiddeld 22-23 uur op school. De lessen worden doorgaans tussen 08.30 uur en 17.00 uur gegeven. Het leren voor toetsen en SO’s en het eventueel afmaken van opdrachten doe je in eigen tijd. Je wordt tijdens je studie begeleidt door je LTB’er. Hij/zij helpt je bij je persoonlijke ontwikkeling, geeft je advies, kijkt met je naar je resultaten en helpt waar nodig is. Aan het einde van leerjaar 1 wordt je vervolgtraject besproken en krijg je een studieadvies.  

Toetsing en examens

Toetsing vindt op school en in de praktijk plaats. Je krijgt zowel schriftelijke toetsen en opdrachten als presentaties. De talen worden op school geëxamineerd op de 5 vaardigheden, lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Tijdens je stage doe je examen. Om de kwaliteit daarvan te garanderen, loop je stage in Nederland. Dat kan in de stage van leerjaar 2 of 3. De andere stage kan dan eventueel naar het buitenland.

Leerjaar 1

Leerjaar 1 bestaat uit 4 periodes van 10 weken. Tijdens elke periode is er bij het vak Toerisme een ander thema dat als rode lijn door alle lessen loopt. Je leert waar toeristisch interessante plaatsen zijn, wat de vervoers- en verblijfsmogelijkheden zijn en je oefent verkoopvaardigheden in praktijksituaties. Je leert ook advies te geven over welk type vakantieganger waar terecht kan voor zijn ideale vakantie.  

Periode 1

We beginnen de opleiding met het thema City-Trips en richten ons op de ons omringende landen. Je leert een gast te ontvangen en toeristische informatie te geven. Je maakt hiervoor een informatiemap over een regio en gebruikt deze aan de balie van een hotel. Je leert ook over Inkomend Toerisme. Veel steden in Nederland worden door buitenlandse toeristen bezocht. Bij de lessen luchtvaart leer je over het ontstaan van de luchtvaart, ga je leren over de luchtvaartpioniers, belangrijke gebeurtenissen zoals de aanslagen in New York en de gevolgen daarvan voor de luchtvaart. Je leert ook alles over de verschillende typen vliegtuigen en luchtvaartmaatschappijen.

Periode 2

In periode 2 leer je alles over Wintersportvakanties en bestemmingen en telefoonvaardigheden. Je leert een aanbod te doen via je eigen website en deze te verkopen via de telefoon. Je leert ook het belang van een reis- en annuleringsverzekering uit te leggen aan een klant. In deze periode kun je mee op Winterweek naar Oostenrijk waar je zelf de wintersport kunt ervaren. Elke week nodigen we oud-leerlingen uit om te vertellen over hun werkervaring. Veel studenten werken in een reisbureau, bij een reisorganisatie of zijn steward(ess) geworden. Bij het vak luchtvaart leer je alles over de opbouw van een luchthaven en de organisaties die er werkzaam zijn.

Periode 3

In periode 3 komen auto en vliegvakanties naar midden Europa en balievaardigheden aan bod. Je leert een volledig verkoopgesprek te voeren inclusief verzekeringen en aanbetaling. Ook leer je een reis te wijzigen of te annuleren en kun je de klant helpen met de afhandeling. Je leert een reis administratief vast te leggen in het systeem BAS. Je gaat op excursie naar een grote reisorganisatie waar je kunt zien welke werkzaamheden er gedaan worden om de klant een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Bij het vak luchtvaart krijg je een blik in de keuken van de werkzaamheden van een steward(ess). Daarnaast ga je aan de slag met het ontwerpen van je eigen luchtvaartmaatschappij. Je leert hoe je de vliegveiligheidsdemonstraties moet doen in ons vliegtuig simulatielokaal.

Periode 4

In periode 4 leer je alles over Vliegreizen naar zuid Europa. Je leert over de werkzaamheden van een host(ess), waaronder klachtenafhandeling en leert een groep vakantiegangers te informeren over de bestemming en excursiemogelijkheden. Het promoten van deze excursies en het verkopen ervan, leer ook. Je gaat op excursie naar de stad en luchthaven Düsseldorf en krijgt een rondleiding achter de douane. Bij het vak luchtvaart ga je aan de slag met trends en ontwikkelingen in de luchtvaart. Bijvoorbeeld hoe gebruiken maatschappijen social media? Je rond het ontwerpen van je eigen luchtvaartmaatschappij in deze periode af.

Leerjaar 2

Leerjaar 2 bestaat uit 2 periodes van 10 weken theorie en 2 periodes praktijk. De thema’s zijn gekoppeld aan bestemmingen buiten Europa.

Periode 1

In de eerste periode leer je in tweetallen een maatwerkreis door Azië en Oceanië samen te stellen waarbij je je richt op niches zoals bijvoorbeeld huwelijksreizen en food traveling. In deze periode leer je ook een presentatie te geven als specialist van een bedrijf dat reizen organiseert naar een Afrikaans vakantieland. Je leert over de belangrijkste wereldreligies. Duurzaamheid binnen het Toerisme komt in heel leerjaar 2 aan bod. Je leert ook vluchten te reserveren in een GDS boekingssysteem. De zakelijke reiziger komt ook aan bod. Je leert wat het organiseren van een zakelijke reis inhoudt. Tijdens een meerdaagse excursie kan je een reis naar een stad of streek in Europa gaan beleven. Je kunt zelf onderdeel uitmaken van de organisatie en/of uitvoering van deze excursie. Bij de lessen luchtvaart maak je kennis met het beroep grondstewardess en leer je de verschillende taken kennen. Daarnaast oefen je in het speciale luchtvaart simulatie lokaal om passagiers in te checken.

Periode 2

In de tweede periode ga je met je groep een beurspresentatie organiseren voor individuele reizen door Noord-Midden en Zuid-Amerika. Je leert het aanbod van jullie bedrijf te promoten en te verkopen. Door je commerciële vaardigheden te gebruiken kun je de klant overtuigen van de meerwaarde die jullie bedrijf biedt. Bij het vak luchtvaart leer je hoe een grondstewardess gebruik maakt van tijdschematabellen. Daarnaast oefen je om berichten om te roepen op een luchthaven.Vanaf februari/maart ga je 20 weken stagelopen. Houd er rekening mee dat de stage eventueel doorloopt in de zomerperiode tot eind augustus. 

Leerjaar 3

Leerjaar 3 bestaat net zoals leerjaar 2 uit 2 periodes van 10 weken theorie en 2 periodes praktijk. De thema’s zijn gekoppeld nu gekoppeld aan het maken van een Bedrijfsplan en het begeleiden van een eigen Team.

Periode 1

In de eerste periode ga je samen met andere studenten een bedrijfsplan samenstellen. Je bespreekt samen welke reizen je wilt gaan samenstellen en voor welk type klanten. Je werkt dat uit opdrachten over marketing, personeelszaken en bedrijfseconomisch/financieel. In periode 2 rond je dit bedrijfsplan af met een presentatie en eindgesprek.

Periode 2

In periode 2 van dit leerjaar start je ook met het begeleiden van je eigen team; dit zijn studenten van leerjaar 2. Je geeft hen opdrachten en zorgt er voor dat zij aanvragen van klanten op niveau kunnen uitwerken tot goede offertes. Je laat zien dat je medewerkers kunt stimuleren en motiveren.

Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?

​Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. De resultaten van keuzedelen (ook de onvoldoende) komen wel op het resultatenoverzicht behorende bij het diploma te staan. 

Welke keuzedelen biedt mijn opleiding aan?

Hieronder staat vermeld welke keuzedelen eventueel van toepassing zijn. In leerjaar 1 wordt nog verder geïnformeerd over de mogelijkheden. In leerjaar 1 kiest wel iedereen voor een keuzedeel Frans of Spaans en zal er een keuze worden gemaakt uit de keuzedelen, welke via leerjaar 2 en/of 3 worden gevolgd. Een keuzedeel kan via lessen worden gevolgd, via de stage worden gedaan en/of via zelfstudie.

 • Zakenreizen
 • Financiële dienstverlening in Travel
 • Keuze uit Duits A1/A2, Frans A1/A2 of Spaans A1/A2
 • Ondernemend gedrag
Toelatingseisen

Je bent welkom op de opleiding Travel & hospitality / Medewerker reizen met één van deze bewijzen:

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 2
 • Mavo-diploma

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Na je opleiding

Na je studie Travel & hospitality / Manager reizen kun je verder met een HBO-opleiding of eventueel nog de opleiding Steward/stewardess gaan volgen in leerjaar 3. Een baan zoeken in de toeristische branche behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Wat wordt je werkplek?

Met je diploma Travel & hospitality / Manager reizen ben je breed opgeleid voor werken in de reisbranche. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij een vakantiereisbureau, je adviseert klanten bij het boeken van hun vakantie of je stelt een reis op maat samen. Bij een zakenreisbureau doe je dit voor je zakelijke klant. Bij een grote reisorganisator werk je vaak op een specifieke afdeling waar je bijvoorbeeld de reserveringen doet of juist reizen samenstelt. Bij een kleine reisorganisator ben je vaak bij het hele proces betrokken. Je kunt voor een reisorganisator ook aan de slag in het buitenland als host(ess) waarbij je vakantiegangers begeleidt op de bestemming. Bij de ANWB geef je advies over verzekeringen en verkoop je allerlei producten die met vakantie te maken hebben zoals vignetten, landkaarten, reisgidsen, kleding en veiligheidsproducten. Zodra je wat meer werkervaring hebt opgedaan, kun je met dit niveau 4-diploma ook teamleider worden in de reisbranche of doorgroeien naar een inkoopfunctie.

Check de filmpjes1

Wil je meer informatie?

Bel naar het Service- en Informatiepunt: 0800 - 444 5555
Of vul het contactformulier in.