Grote kans op werk
Toffe stageplaatsen
Gave innovatieve projecten
Goede doorstroom naar het hbo
Paragrafen

Technicus engineering / Mechatronica iets voor jou?

Ben jij een echte Willie Wortel? Vind je elektronica en automatiseringstechniek (mbo techniek) machtig interessant? En ben je technisch creatief? Dan wil je vást verder met machines en apparaten, en werktuigbouwkunde mbo niveau. Ontwerp en bouw je die nog liever zelf dan dat je eraan sleutelt? Leg jij daarnaast anderen makkelijk dingen uit en stuur je ze graag aan? Yes, dan hoor jij thuis op de opleiding Technicus engineering / Mechatronica bij Aventus. Meld je daarom meteen aan.

De opleiding Technicus engineering / Mechatronica

Dit leer je

Bij Aventus leer je bij de opleiding Technicus engineering / Mechatronica onder meer (van) alles over:

 • elektrotechniek
 • industriële automatisering
 • techniek op basis van lucht (pneumatiek) en vloeistof (hydrauliek)
 • techniek met elektromagnetische schakelaars (relaistechniek)
 • programmeerbare techniek (plc-techniek)
 • werktuigbouwkunde
 • ontwerpen met behulp van (3D) softwarepakketten
 • manieren voor machineonderhoud

Ook leer je meer algemene zaken, zoals:

 • denken in totaalplaatjes/concepten en modellen
 • plannen, organiseren en anderen jouw kennis leren
 • wat er speelt rondom veiligheid en milieu

Breed basisjaar

Deze opleiding heeft een breed basisjaar. Dit betekent dat je het eerste leerjaar samen met studenten van de opleidingen Technicus Engineering Smart Technology, Middenkaderfunctionaris Bouw / Smart building, Eerste monteur mechatronicaAllround Operationeel technicus en Operationeel technicus start. Zo word je breed opgeleid in je vakgebied. Twijfel je nog over je keuze? Dan kan je na het eerste jaar nog switchen naar een van de andere opleidingen.

Toelatingseisen

Je bent welkom op de opleiding Technicus engineering / Mechatronica met één van deze bewijzen:

 • diploma vmbo Techniek: Kaderberoepsgericht, Gemengde en Theoretische Leerweg
 • diploma vmbo overige profielen met wiskunde of natuur- en scheikunde I
 • mavo diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I
 • overgangsbewijs havo of vwo van leerjaar 3 naar 4 met bij voorkeur wiskunde of natuur- en scheikunde
 • mbo-diploma niveau 2

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kan het zijn dat je voor bijzondere instroom in aanmerking komt.

Opbouw studie

Jouw opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meerdere keuzedelen. Elke opleiding kent naast beroepsspecifieke onderdelen ook generieke onderdelen. Generiek betekent dat deze vakken door alle studenten van het mbo gevolgd moeten worden. De generieke vakken zijn: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Engels (alleen voor niveau 4) 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Je wordt opgeleid voor een beroep. Bij elk beroep horen werkzaamheden die door veel mensen met dit beroep worden uitgevoerd en steeds weer terugkomen. Deze veel voorkomende werkzaamheden worden kerntaken genoemd. Een kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen, dit zijn werkprocessen. Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding: 

Basisdeel 
Kerntaak Ontwerpt producten of systemen  
Werkprocessen 

 • Verzamelt en verwerkt ontwerpgegevens 
 • Werkt ontwerpen uit 
 • Kiest materialen en onderdelen 
 • Maakt een kostenberekening 

Kerntaak Begeleidt werk 
Werkprocessen:

 • Begeleidt werkproces 
 • Bewaakt begroting 
 • Voert kwaliteitscontroles uit 
 • Levert het werk op  

Profieldeel 

Kerntaak Bereidt werk voor  
Werkprocessen

 • Verzamelt en verwerkt productiegegevens 
 • Maakt een tekening(pakket). 
 • Organiseert mensen en middelen. 

Kerntaak Begeleidt onderhoudswerk  
Werkprocessen

 • Begeleidt testen van producten en systemen 
 • Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten 

Het beroep waarvoor jij wordt opgeleid is in jouw opleiding erg belangrijk. In het kwalificatiedossier van jouw opleiding staat beschreven wat je moet kennen en kunnen om het beroep uit te kunnen voeren. Om aan te sluiten bij het kwalificatiedossier maken we gebruik van integrale beroepsopdrachten. Bij integrale beroepsopdrachten staat een probleem centraal dat je moet oplossen. Het is een probleem dat regelmatig voorkomt in de praktijk van het beroep waarvoor je wordt opgeleid, zoals een geautomatiseerde productielijn. 
 

Leren wordt leuker als je projecten en activiteiten moet uitvoeren die van betekenis zijn. Dat is het geval bij integrale beroepsopdrachten. Je leert kennis en vaardigheden toe te passen in een beroepssituatie, waardoor je goed wordt voorbereid op je toekomstige beroep. 

De opleiding heeft een duur van drie of vier jaar, afhankelijk van het niveau van de student. Een leerjaar is onderverdeeld in vier perioden. Een periode wordt een kwartiel genoemd. Per kwartiel wordt er gewerkt met projectwijzers. De projecten en activiteiten die je gaat realiseren worden gedurende je opleiding steeds complexer. Deze projecten en activiteiten staan beschreven in die projectwijzers. Je begint met eenvoudige projecten in een eenvoudige beroepscontext. Je moet hierbij natuurlijk wel zelfstandig werken, maar er is veel begeleiding. Daarna worden de projecten steeds omvangrijker: de beroepscontext wordt ingewikkelder en je zult zelfstandiger gaan werken met minder begeleiding. Met andere woorden: er is een toename in de complexiteit van de projecten.

Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen? 

Je volgt in je opleiding een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Naast de standaardvakken, heb je in je opleiding ook de ruimte om te kiezen voor keuzedelen. Zo kun je een deel van je opleiding zelf in vullen. En dat is leuk! Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en toekomstdromen. Keuzedelen helpen je om je te specialiseren in een beroep of om je voor te bereiden op een volgende opleiding. De resultaten van keuzedelen (ook de onvoldoende) komen wel op het resultatenoverzicht behorende bij het diploma te staan.  

Welke keuzedelen biedt deze opleiding aan? 

De onderstaande keuzedelen worden aangeboden: 

 • Duurzaamheid in het beroep D 
 • Pneumatiek en Hydrauliek geschikt voor niveau 4 
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 
 • Orientatie op ondernemerschap 
 • Industriële Robotica 

Na je opleiding

Met je diploma Technicus engineering / Mechatronica op zak heb je keus: werken of doorgroeien in een hbo-opleiding. 

Wat wordt je werk?

Als technicus engineering / Mechatronica noemen ze je ook wel de witteboordentechneut. Want je werkt vooral veel met techniek vanuit een kantoor. Je handen? Die houd je dus meestal schoon bij deze opleiding elektrotechniek. Je werk is heel breed: van producten en systemen ontwikkelen tot ze onderhouden. Ook bereid je productiewerk voor en begeleid je dat werk. Dat doe je op drie gebieden, die samen mechatronica heten. Het gaat om:

 • elektrotechniek
 • werktuigbouwkunde: apparaten bedenken die bijvoorbeeld snijden, wegen en tillen
 • industriële automatisering: techniek om te besturen, te meten en te regelen

Wat wordt je werkplek?

Met je diploma Technicus engineering/mechatronica ben je welkom bij allerlei bedrijven en branches: 

 • industrie
 • dienstverlening
 • onderhouds- en servicebedrijven

Check de filmpjes!

Heb je nog vragen?

Onze klantenservice zit voor je klaar! Stel je vraag via dm op Instagram of Facebook of stuur een whatsapp-berichtje naar 06 11 95 54 63
Check onze contactpagina voor openingstijden en meer info.